Ви є тут

Головна

Кафедра обліку і оподаткування готує:

Demo

-  бакалаврів з обліку і оподаткування  (кваліфікація: бухгалтер та касир-експерт, ревізор, аудитор, інспектор податкової служби);

-  магістрів з обліку і оподаткування (кваліфікація: професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, аудитор та кваліфікований бухгалтер, консультант з податків і зборів).

 

Випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування»:

можуть працювати: на підприємствах мало­го, середнього та великого бізнесу; у бюджетних установах; у торговельних та будівельних ор­ганізаціях; у страхових компаніях; у консалтинго­вих фірмах; у територіальних органах Державної фіскальної служби; у територіальних органах Державної казначейської служби; у територіаль­них органах Пенсійного фонду; в органах соціа­льного захисту населення; у регіональних митни­цях; у банківських установах; у державних орга­нах виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; у вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах; у науково-дослідних інститутах і ви­щих навчальних закладах тощо;

-  можуть обіймати посади: головного бухгалтера; керівника бухгалтерського, фінансового, економічного та адміністративного підрозділів; бухгалтера-експерта; бухгалтера-аналітика; начальника контрольно-ревізійного відділу; ревізора; керівника аудиторської фірми; керівника відділу внутрішнього аудиту; аудитора; інспектора податкової служби; інспектора митної служби; консультанта з оподаткування; економіста; фінансиста; спеціаліста з економічних питань, викладача економічних дисциплін ВНЗ та ін.