Ви є тут

Головна

Прізвище: Парахнєвич

Ім'я: Євген

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри МіТЛВ, заступник декана Інженерно-фізичного факультету

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6674-5609

Обліковий запис науковця (Google Scholar):   https://scholar.google.com.ua/citations?user=3PGyLxgAAAAJ&hl=uk

 

 

Освіта: вища

 • Запорізькій державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 1999 р., спеціальність за дипломом – «Обладнання ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2000 р., спеціальність за дипломом – «Обладнання ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «магістр-механік»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»: «Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням», рік захисту – 2010, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Дослідження впливу електрошлакового наплавлення на структуру і властивості деталей елекктровозів;
 • Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з економнолегованих сталей;
 • Розробка технології відновлення деталей електрошлаковим наплавленням;
 • Дослідження механізму десульфурації металів і сплавів при електрошлаковому наплавленні.

Дисципліни, які викладає:

 • Фізико-хімічні основи ливарного виробництва
 • Ливарні сплави і плавка чавунів
 • Ливарні сплави і плавка сталей
 • Ливарні сплави і плавка кольорових металів
 • Основи теорії плавки та виробництва кольорових виливків
 • Ливарний практикум
 • Виробництво виливків із кольорових металів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Парахневич Е.Н. Механизм десульфурации при электрошлаковой наплавке. Журнал “Теория и практика металлургии”, № 1-2, 2013, С.21-24.
 • Парахневич Е.Н. Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН. Журнал «Металл и литье Украины», №1, 2013, С. 28-31.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Влияние повышенного содержания серы в электродах на распределение неметаллических включений при электрошлаковой наплавке. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 1, 2012, с. 35-37.
 • Парахневич Е.Н., Бялик Г.А., Лунев В.В., Адамчук С.И. Совершенствование методики испытаний металлов на малоцикловую усталость. Журнал «Вісник двигунобудування», № 1, 2012, с. 124 – 127.
 • Парахневич Е.Н., Лунев В.В. Фізико-механічні властивості металу в зоні сплавлення при електрошлаковому наплавленні на сталь Ст3 сталі 20ХН3А. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 5, 2012, с. 25-27.

Всього наукових праць: більше 30 наукових праць (з них 12 у фахових виданнях), 1 патент на корисну модель.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Парахневич Е.Н. Багаторазове відновлення деталей електровозів: Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, с. 98-99.
 • Іванов В.Г., Парахнєвич Є.М. Зміна морфології графітної фази у чавунах після електрошлакового переплавлення: Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали наково-технічної конференції, 21-22 травня 2015 р, м. Київ: НТУУ «КПІ», 2015, с. 64.
 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХІV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 06 – 09 жовтня 2015 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 30-32.
 • Парахнєвич Є.М. Вплив ЕШН на механічні властивості металу при наплавленні близьких за хімічним складом сталей: Зб. наукових праць за матеріалами ХV міжнар. наук.- техн. конф. Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах, 11 – 12 жовтня 2018 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 97-99.
 • Парахнєвич Є.М. Відновлення деталей підвіски електровозів електрошлаковим наплавленням: Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019, с. 119-120.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької обласної ради
 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації: Стажування на кафедрі «Металургія» Запорізької державної інженерної академії з 13.11.2017 р. по 13.12.2017 р. (наказ №677-к від 13.11.2017 р.) за темою «Вивчення методики викладання дисципліни «Фізико-хімічні основи виробництва чорних металів». Свідоцтво №24/17 від 13.12.2017 р.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 345, 138
тел.: +380(61)7698414, +380(61)7698594
e-mail: dekanat_if@zntu.edu.ua, g1028913@gmail.com