Ви є тут

Головна

3-4 жовтня 2019 року в приміщенні Національного університету «Запорізька політехніка» відбулася традиційна ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», співорганізаторами якої стали кафедра українознавства та загальної мовної підготовки гуманітарного факультету Національного університету «Запорізька політехніка», Міністерство освіти і науки України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький обласний краєзнавчий музей. В конференції, окрім науковців Запоріжжя, взяли участь представники наукових осередків України та культурно-національних товариств Запорізької області. Загалом на конференцію було подано більше ніж вісімдесят наукових статей і матеріалів.

Найбільш потужною делегацією за всі роки проведення конференції був представлений Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. На конференції виступили завідувач відділу національних меншин д-р політ. наук, професор В. О. Котигоренко, провідний науковий співробітник відділу національних меншин, д-р іст. наук, професор Ю. О. Ніколаєць, провідний науковий співробітник відділу національних меншин д-р політ. наук С.Ю. Римаренко, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки канд. іст. наук А. Ю. Подольський, молодший науковий співробітник відділу етнополітології, канд. іст. наук С. В. Набок, молодший науковий співробітник відділу національних меншин, канд. іст. наук В. В. Новородовський.

4 жовтня був проведений круглий стіл: «Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробці та проведенні державної етнополітики», найактивнішу участь в роботі якого прийняли: голова Запорізького товариства татарської культури «Алтин – Ай» Р. С. Ахмерова, голова Запорізького обласного литовського товариства Р. П. Балтушіте-Фалькевич, голова обласного товариства польської культури ім. А. Міцкевича О. Ю. Павлюк, завідувачка лабораторією технічного прогресу Національного університету «Запорізька політехніка» Н. В. Деркач та інші.