Ви є тут

Головна

Прізвище: Татарчук (Гуляєва)

Ім'я: Тетяна

По батькові: Василівна

 

Посада: доцент

Відповідальна за НДРС кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6408-0463

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): S-9408-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57383977700

Обліковий запис науковця (Google Scholar): ZW_9J7IAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, фізичний факультет, 2003 рік, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «фізика», спеціалізація – «фізика напівпровідників», кваліфікація за дипломом – «магістр фізики, викладач»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»:
  «Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристи», рік захисту – 2015 рік, Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}

Наукові інтереси:

 • магнітожорсткі матеріали
 • фізика магнітних явищ
 • розвиток творчіх здібностейстудентів та школярів
 • підготовка робіт МАН
 • методика викладання фізики

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 89 наукових праць, з них патентів – 2, монографій – 1 , навчальних посібників – .

 

 • 1. Исследование структурно-фазовых превращений при спекании закаленных сплавов системы Nd-Fe-C / В. М.Ажажа, Г. П. Брехаря, Т. В. Демченко та ін. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники (16). – Харьков: Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт». – 2007. – № 4. – С. 155 – 160. (Scopus)

  2. Получение магнитных материалов, необходимых для магнитных демпферов авиадвигателей / Т. В. Гуляева, А. Е. Коломоец, В. И. Гуляев та ін. // Вестник двигателестроения. – Запорожье: ВАТ «Мотор Січ». – 2007. – № 2. – С. 189 – 193.

  3. Брехаря Г. П. Свойства постоянных магнитов системы Nd–Fe–B, легированной Cu, Ti, C, полученных порошковым методом или спеканием пленок в условиях высокого давления / Г. П. Брехаря, Е. А. Харитонова, Т. В. Гуляева // Успехи физики металлов. – К: ИМФ. –2014. – Т. 15. –  С. 35–53. (РИНЦ)

  4. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук.: спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / Т. В. Гуляєва – Запоріжжя, 2015. – 24 с. – укр.

  5. Пат. 105308 Україна, МПК H01F 1/057 H01F 1/053 B22F 3/12. Матеріал для рідкісноземельного постійного магніту та спосіб його отримання / Брехаря Г. П., Харитонова О. А., Гуляєва Т. В. та ін.,; заявник та патентовласник Київ, інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. –    № a 201302023; заяв. 19.02.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

  6. Пат. на корисну модель 92390 Україна, МПК H01F 1/00 H01F 1/053 H01F 1/057. Спосіб одержання постійного магніту на основі сплавів Nd–Fe–B/ Брехаря Г. П., Гуляєва Т. В., Харитонова О. А. та ін.; заявник та патентовласник Київ, інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. – № u 2014 03132; заяв. 28.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

  7. Андреев А. Н. Использование поверхностного натя-жения жидкости в конструкции самоцентрирующейся опоры для физического эксперимента / А. Н. Андреев, Т. В. Гуляева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №12(71). Часть II. – М: «Литера», «Институт Стратегических Исследований», декабрь 2014. – С. 35 – 42. (РИНЦ, "Ulrich's Periodicals Directory")

  8. Гуляєва Л. В Варіативний підхід щодо виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Наукові записки. Випуск 5. –Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. -.С. 60-66.

  9. Гуляєва Т.В. Психолого-педагогічний та дидактичний аспекти інтеграції знань учнів середньої школи / Т.В Гуляєва, Л.В Гуляєва // Педагогічні науки та світа: Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. IV. – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. – С. 16 - 30.

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. The investigation of structure-phase transformation during sintering of as-quenched Nd-Fe-Cu-(C,B) alloys [Electronic resource] / G. P. Brekharya, V. V. Vystavkina, T. V. Gulyaeva, T. Y. Nikolayeva // Euromat 2007 – European Congress on Advanced Materials and Processes: Poster A21-1322, аbstract, (Nuremberg, Germany, 10 – 13 September, 2007). – mode to access the page URL: http://webdb.dgm.de/dgm_lit/ prg/FMPro?-db=w_review&-recID=42521&-format=prog_kurzfassung.htm&-lay= Standard&-find.
 2. The permanents magnets based on alloys of Nd-Fe-B and Nd-Fe-C systems / G. Brekharya, V. Vystavkina, T. Gulyaeva, T. Nikolaeva // XIII th International seminar on physics and chemistry of solids. ISPCS’07: аbstract book, (Роland, 10 – 13 czerwca, 2007). – Р. 32.

3. Гуляєва Т. В. Магнітожорсткі матеріали для магнітних демпферів авіадвигунів / Т. В. Гуляєва, О. В. Татарчук, Л. В. Гуляєва // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок»: тези доповідей, (Алушта, Крим, Україна, 23-28 вересня 2013). – Запорожье: ВАТ «Мотор Січ», 2013. – С. 144-147.

4. Brekharya G. P. The influence of external pressure on structure and magnetic properties of sintered magnets / G.P. Breharya, T. V. Gulyayeva // International Conference «Functional Materials. ICFM‘2013»: аbstract book, (Partenit, Crimea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013). – Simferopol: DIP, 2013. – Р. 123.

5. Брехаря Г. П. Вплив зовнішніх тисків у процесі спікання зрс плівок на структуру та магнітні властивості постійних магнітів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва // 12-я Международная конференция «Высокие давления – 2012. Фундаментальные и прикладные аспекты»: тезисы, (Судак, Крым, Украина, 23–27 сентября 2012). – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2012. – С. 51.

6. Гуляєва Л.В. Варіативно-інтегративний підхід при виконанні фізичного практикуму в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищий школі»](Херсон 26-28 червня 2014р.) / Укладач: В.Д Шарко - Херсон : пп. В.с. Вишемирський. – 2014.- С. 56- 58.

 

Відзнаки та нагороди:

 1. Почесна Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за високий професіоналізм, плідну педагогічну працю та наукову діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у гровадському житті університету та з нагоди 118-ої річниці від дня заснування ЗНТУ,  грудень 2018
 2. Почесна Грамота  Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за ІІІ місце в обласному конкурсі «Учитель року – 2009», 2009 р
 3. Диплом Управління освіти і науки Запорізької міської ради навчально-методичний центр за презентацію власного досвіду, спраямованого на підвищення якості навчально-виховного процесу та його науково-методичне забезпечення, 2008 р.
 4. Почесна Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління, творчі здобутки в роботі з обдарованою молоддю, 2008 р.
 5. Почесна Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, досягнуті успіхи у професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків, 2007 р.
 6.  Подяка Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської ради за сумлінну працю, 2005р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 328
тел.: +380(61)7698490
e-mail: tanko.ho1@gmail.com