Ви є тут

Головна

Прізвище: Грабовський

Ім'я: Володимир

По батькові: Якович

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства ,

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): -

Освіта: вища
 • Харківський державний університет, 1967, «Фізика», інженер-фізик
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство і термічна обробка», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Исследование и разработка аустенитных сплавов для инструмента горячего прессования»

Наукові інтереси:

 • Новітні матріали для виготовлення для виготовлення інструменту гарячого деформування матеріалу

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Грабовський В.Я.  Особливості структури та властивостей штампової сталі аустенітно- мартенситного класу / В.Я, Грабовський, О.П. Колісник, А.Є Островська //  Металознавство та обробка металів. – 2008. - № 1. – с. 35-40
 • Грабовский В.Я. Аустенитные штамповые стали и сплавы для горячего деформирования металлов / В.Я. Грабовский, В.И. Канюка // Металловедение и термичесая обработка металлов. - 2001. - №10. - с.31-35

Всього наукових праць: понад 65, з них патентів – 13.

 • Грабовський В.Я. Визначення здатності до дисперсійного твердіння нової штампової сталі з регульованим аустенітним перетворенням [Текст] / В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця // Металознавство та обробка металів. – 2023. - №3.
 • Грабовський В.Я. Перспективність використання, як замінників тепло-стійких штампових сталей, високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей з ванадієм та молібденом [Текст] / В.Я.Грабовський, В.І. Канюка, О.В. Лисиця, А.В. Єршов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2023. - №3. – С. 21-26.
 • Грабовський В.Я., Канюка В.І. Визначення ефективних режимів сходинкового старіння штампового сплаву для гарячого деформування // Металознавство та обробка металів . – 2021. - №3. – С.  32-39.
 • Грабовський В.Я., Лисиця О.В. Термічна обробка як спосіб для покращення оброблюваності різанням інструментального сплаву з гцк граткою. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2020 р., №1, с. 88-89
 • Грабовський В.Я. Порівняльні дослідження нових штампових сталей різних типів зміцнення з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації / В.Я. грабовський // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.49-51
 • Фасоль Є.О. Вибір раціональної термічної обробки залізонікелевих сплавів з ГЦКграткою, що зміцнюються дисперсійними частинками фазиЛавеса Fe2(W,Mo) / Є.О. Фасоль, В.Я. Грабовський // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.164-166 
 • Грабовський В.Я. Ефективність використання кобальтової основи порівняно з нікелевою для жароміцних стопів / В.Я. Грабовський, А.О. Коваль // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С. 22-23
 • Грабовський В.Я. Умови реалізації дисперсійного твердіння нових штампових сталей з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації / В.Я. Грабовський, А.О. Сидоріна // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.20-21
 • Грабовський В.Я. Дослідження особливостей зміни структури в пресових матрицях з нового штампового стопу ХН30ВМЮ (эк40) / В.Я. Грабовський, О.Д. Синюк // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. квітня 2013 р. С.18
 • Грабовський В.Я. Роль типу зміцнювальних фаз в стопах на основі гцк гратки для виготовлення інструментів гарячого деформування металів / В.Я. Грабовський, О.О. Сліпченко // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.24-26
 • Нех М.С Дослідження перетворень в поверхневих шарах матриць при гарячому пресуванні металів / М.С. Нех, В.Я. Грабовський // Тиждень науки. Тези доповідей, 2009. Запоріжжя, ЗНТУ.–С.190-191
 • Рибак К.В. Дослідження впливу високого вмісту азоту на забезпечення високотемпературної міцності аустенітних хромомарганцевих сталей / К.В.Рибак , В.Я. Грабовський // Тиждень науки. Тези доповідей, 2009. Запоріжжя, ЗНТУ.–С.183-184

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота від Міської ради, 2010 р.
 • Грамота від Обласної державної адміністрації, 2012 р.
 • ЗНТУ, за особовий внесок у розвиток НДР.
 • Нагрудний знак ІІІ ст. за бездоганну працю, 2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1991 р.

Мови спілкування: російська, українська - вільно, англійська - зі словником

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 158
тел.: +380(61)769-85-84
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}