Ви є тут

Головна

Прізвище: Козицька

Ім'я: Галина

По батькові: Валентинівна

 

Посада: доцент кафедри маркетингу та логістики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Полтавський кооперативний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 1998, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – laquo;економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні», спеціалізація – «економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні»,кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
  «Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин», рік захисту – 2008, Приазовський державний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Маркетинг, Реструктуризація підприємств, Інвестування, Біржова справа, Мерчандайзинг

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетинг у банках
 • Мерчандайзинг
 • Інвестування
 • Біржова справа
 • Збутові комунікації
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетингове ціноутворення

Основні наукові роботи (публікації):

 • Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: монографія./ Г В. Козицька. Л.А. Лутай, В.О. Шпандарук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 293 с.]
 • Розробка моделі реструктуризації підприємств / Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : Монографія / [За ред. проф. Ґудзя П.В., проф. Кримської Л.О.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012.-208с.
 • Реструктуризація підприємств як фактор перебудови економіки України // Галицький економічний вісник: наук. журн. - Вип 3(10). - Тернопіль, 2006. - С. 111-118.]
 • Реструтуризація організаційних структур управління на основі моделювання бізнес-процесів // Вісник Львівської державної фінансової академії: Зб. наук. статей. - Львів: ЛДФА, 2006. - №11. - С. 315-323.
 • Методологічні підходи до формування системи маркетингового управління реструктуризацією підприємств // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - № 236, Т. ІІІ. - С.713-722.
 • Методика оцінки дистанційних каналів збуту банківських продуктів та послуг / Г.В. Козицька, В.Г Прушківський // Економіка промисловості: науково-пракгичний журнал - Донецьк: Національна академія наук України. Інститут економіки промисловості HAH України, Інститут регіональних досліджень HAH України, 2010 - № 4 (52). - С 203-209.
 • Формування товарної політики автомобілебудівного підприємства в умовах фінансово-економічної кризи // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. – Луганськ: Інститут економіки промисловості HAH України, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка N10H України, 2011. - № 2 (24). ~ С. 126-130.
 • Мерчандайзинг як ключовий фактор успіху збутової політики підприємства / Г.В. Козицька, В.Г. Прушківський // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіки промисловості HAH України. - Донецьк: ДЕГІ 2011. - №1 (34). -С. 144-148.
 • Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках / Г.В. Козицька, Л.А. Лутай // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. - Луганськ: Інститут економіки промисловості HAH України, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка МОИ України, 2011. - № З (25). - С. 145-148.
 • Проблеми та перспективи інтеграції економіки України у європейський економічний простір // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль, 2012. - № 5 (2). - С. 369-377.

Участь у конференціях:

 • 07-17 жовтня 2011 р., Підсумкова міжнародна наукова конференція «Реформи у глобальній економіці та Україна», Тернопольского национального экономического университета, Технологический университет Западной Македонии (Козани-Касторья, Греция), тема доповіді «Проблеми та перспективи інтеграції економіки України у європейський економічний простір»
 • 18-19 квітня 2013 р., Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні», Запорізький національний технічний університет>, тема доповіді «Особливості становлення та розвитку спортивного маркетингу в Україні&raquo

Рік початку діяльності в університеті: 1999.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +38(061)7698579
e-mail: kalina@zntu.edu.ua