Ви є тут

Головна

Прізвище: Козицька

Ім'я: Галина

По батькові: Валентинівна

 

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8375-9167

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Z3G13iUAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Полтавський кооперативний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 1998, (дипломом з відзнакою), спеціальність за дипломом – економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні, спеціалізація – економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні, кваліфікація за дипломом – менеджер-економіст
 
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»: «Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин», рік захисту – 2008, Приазовський державний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції
 • Електронний бізнес
 • Міжнародна торгівля
 • Стратегічний, міжнародний, електронний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Основи дипломатії
 • Дипломатичний протокол та професійна етика
 • PR-технології в міжнародних відносинах
 • Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти
 • Спільна комерційна та регіональна політика інтеграційного розвитку ЄС

Основні наукові роботи (публікації):

 • Kozitska G.V. E-trade in Ukraine: trends of development and threats for consumption security  // G.V. Kozitska, К. І. Antoniuk, D.A. Antoniuk // Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 311p. – pp. 98–129.
 • Kozytska G. V. Features of the use of "Google Ads" by small and medium businesses / G. V. Kozytska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 31-38.
 • Козицька Г.В. Становлення електронної торгівлі в процесі євроінтеграції України  / Г.В. Козицька // Ефективна економіка. – 2019. – № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7227.
 • Козицька Г.В. Зелений туризм як напрям розвитку туристичного потенціалу  Запорізького регіону / Г.В. Козицька // Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно-польського співробітництва в умовах євроінтеграції : монографія / заг. ред. проф. Н. Метеленко, Г. Макушинської. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 430-439.
 • Дослідження конкурентної ситуації на світовому ринку інтернет-торгівлі / Г.В. Козицька // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету : науковий журнал. – 2017. – №1. – С. 92-98.
 • Козицька Г.В. Теоретико-методичні аспекти маркетингових досліджень в інтернет-середовищі / Г.В. Козицька, І.О. Сєргєєв // Ефективна економіка. – 2017. – № 7.
 • Козицька Г.В. Конверсия  веб-сайта: теоретико-методологический аспект / Г.В. Козицька, Д.В. Куц // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки».  – 2015. – № 1 (68). – С. 148-153.
 • Козицька Г.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: теоретичний аспект / Г.В. Козицька, М.А. Тихоновський // Науковий журнал «Регіональна економіка та управління» Східноукраїнського інституту економіки та управління-  2015. - № 2 (05) частина 4. – С. 104-107.
 • Козицька Г.В. Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів / Г.В. Козицька, В.Ю. Іванов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки». – 2014. – № 4 (66). – С. 146-152.

Всього наукових праць: 60, з них монографій - 6

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Козицька Г.В. Електронна комерція за стейкхолдер підходом / Г.В. Козицька // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. –242-243.
 • Козицька Г.В. Методичні підходи до оцінки інклюзивного розвитку регіону / Г.В. Козицька // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019 року) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 255-257.
 • Козицька Г. В. Маркетингова діяльність торговельних підприємств в умовах економічної кризи [Текст] / Г.В. Козицька, Д.І. Портнова // Міжнародний науково-практичний журнал «WayScience» : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (6–7червня 2019 року), м. Дніпро. – С. 783–787.
 • Козицька Г.В. Соціально-економічна роль інформаційних технологій в інклюзивному розвитку регіону [Текст] / Г.В. Козицька, А.О. Шило // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 257-260.
 • Козицька Г. В. Безпека суб’єктів господарювання в умовах інклюзивної економіки [Текст] / Г.В. Козицька // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя  / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 300–302.
 • Козицька Г.В. Розвиток туристичного потенціалу Запорізького регіону: проблеми та перспективи [Текст] / Г.В. Козицька //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство. Релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів України і Польщі» (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія; ФОП Систерова Н.О., 2017. – 240 с. – С.145-147.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +38(061)7698253
e-mail: kalina@zp.edu.ua