Ви є тут

Головна

2019 рік

 1. Kozitska G.V. E-trade in Ukraine: trends of development and threats for consumption security  // G.V. Kozitska, К. І. Antoniuk, D.A. Antoniuk // Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 311p. – pp. 98–129.
 2. Kozytska G. V. Features of the use of "Google Ads" by small and medium businesses / G. V. Kozytska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 31-38.
 3. Козицька Г.В. Становлення електронної торгівлі в процесі євроінтеграції України  / Г.В. Козицька // Ефективна економіка. – 2019. – № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7227.
 4. Козицька Г.В. Теоретичні аспекти дослідження туристичного потенціалу регіону  / Г.В. Козицька // Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи : колективна монографія – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 16-23.
 5. Козицька Г.В. Дослідження передумов розвитку туристичного потенціалу Запорізького регіону  / Г.В. Козицька // Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи :колективна монографія – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 71-80.

2018 рік

 1. Козицька Г.В. Зелений туризм як напрям розвитку туристичного потенціалу  Запорізького регіону / Г.В. Козицька // Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно-польського співробітництва в умовах євроінтеграції : монографія / заг. ред. проф. Н. Метеленко, Г. Макушинської. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 430-439.

2017 рік

 1. Дослідження конкурентної ситуації на світовому ринку інтернет-торгівлі [Текст] / Г.В. Козицька // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету : науковий журнал. – 2017. – №1. – С. 92-98.
 2. Козицька Г.В. Теоретико-методичні аспекти маркетингових досліджень в інтернет-середовищі / Г.В. Козицька, І.О. Сєргєєв // Ефективна економіка. – 2017. – № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5688.

2016 рік

 1. Козицька Г.В. Оцінка концентрації ринкової влади на ринку силових масляних трансформаторів / Г.В. Козицька // Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : колективна монографія / за ред. проф. В.В.Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 73-83.
 2. Козицька Г.В. Використання концепцій маркетингового менеджменту на ПАТ «Запоріжтрансформатор» / Г.В. Козицька // Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : колективна монографія / за ред. проф. В.В.Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 96-107.
 3. Козицька Г.В. Розробка маркетингової програми діяльності ПАТ «Запоріжтрансформатор» на електроенергетичному ринку України / Г.В. Козицька // Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : колективна монографія / за ред. проф. В.В.Лифар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 207-216.

2015 рік

 1. Козицька Г.В. Конверсия  веб-сайта: теоретико-методологический аспект / Г.В. Козицька, Д.В. Куц // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки».  – 2015. – № 1 (68). – С. 148-153.
 2. Козицька Г.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: теоретичний аспект / Г.В. Козицька, М.А. Тихоновський // Науковий журнал «Регіональна економіка та управління» Східноукраїнського інституту економіки та управління-  2015. - № 2 (05) частина 4. – С. 104-107.

2014 рік

 1. Козицька Г.В. Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів / Г.В. Козицька, В.Ю. Іванов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія  «Економічні науки». – 2014. – № 4 (66). – С. 146-152.