Ви є тут

Головна

На кафедрі програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка» з 15 по 19 квітня 2019 р. проходив Другий міжнародний семінар «Computer Modeling and Intelligent Systems» (CMIS-2019), за підсумками якого вперше в історії університету в Німеччині безкоштовно опубліковано збірку наукових праць, що індексуватиметься в наукометричних базах Scopus та DBLP.

Проведенню заходу сприяв міжнародний проект «Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees» (BIOART) програми Еразмус+ Європейського Союзу (Ref. No. 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

Участь у семінарі, написанні та рецензуванні статей взяли вчені з провідних університетів Австрії, Білорусі, Бельгії, Китаю, Чехії, Німеччини, Індії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, та України. Усього було отримано 130 статей, з яких прийнято до публікації за результатами рецензування 81 статтю (частка прийнятих робіт – 62%). Отримано 294 рецензії (у середньому – 2,3 рецензії на статтю).

З боку НУ «Запорізька політехніка» до складу програмного та організаційного комітетів увійшли: зав. каф. програмних засобів С.О. Субботін, професор каф. програмних засобів Г.В. Табунщик, доцент каф. програмних засобів А.В. Пархоменко.

Спонсорську підтримку заходу надали компанії «Light IT» (А. Катаєва) та «Computools» (С. Тимчук).

Електронна версія збірки статей семінару: http://ceur-ws.org/Vol-2353/

Фото- і відеозвіти: https://www.facebook.com/events/789159874773726