Ви є тут

Головна

З 21.08 2018 по 26.08.2018 в ЗНТУ в рамках виконання програми академічної мобільності Еразмус+ (КА1) перебували з офіційним візитом проф. Карстен Хенке та Рене Хутшенройтера, викладачі факультету інформатики та автоматизації Технічного університету Ільменау (Німеччина).

23 серпня 2018 року ректор Запорізького національного технічного університету д.т.н., проф. С. Бєліков урочисто нагородив дипломом почесного професора ЗНТУ професора факультету інформаційних і комунікаційних технологій Технічного Університету Ільменау др. Карстена Хенке, та відзначив вагомий вклад проф. К. Хенке у розвиток міжнародної та наукової співпраці ЗНТУ.

Технічний університет Ільменау (Німеччина) і Запорізький національний технічний університет плідно співпрацюють з 2012 року. За 6 років співробітництва були спільно виконані 2 міжнародні освітні проекти. В першому проекті – ICOOp: Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, в якому Dr. Ing. Карстен Хенке був грантхолдером, ЗНТУ отримав одну з перших в Україні віддалену лабораторію GOLDi ( http://www.goldi-labs.net/ ) вартістю 25000 євро. Проект DESIRE: Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, який спільно виконувався з партнерами з Бельгії та Словаччини, був логічним продовженням. При виконанні цих проектів було опубліковано спільну монографію, 8 підручників, 9 викладачів пройшли стажування в європейських університетах.

В результаті плідної наукової співпраці в області віддаленої і віртуальної інженерії на кафедрі програмних засобів (Зав. каф., д.т.н., проф. С.О. Субботін) була створена лабораторія віртуальної інженерії і вбудованих систем. Результати спільних досліджень опубліковані в 16 наукових працях, реферованих в базах даних Scopus і Web of Science.

У 2017 році було отримано грант на індивідуальну мобільність в рамках програми Erasmus+ KA1 між нашими університетами. У 2017-2018 н.р. пройшли стажування в технічному університету Ільменау 3 викладачі ЗНТУ (к.т.н., доцент Поляков М.О., к.т.н., доцент Пархоменко А.В., к.т.н., доцент Табунщик Г.В.) та 1 студент кафедри електричних та електронних апаратів. Викладачі ТУ Ільменау у жовтні 2017 провели лекції з використання віддаленої лабораторії GOLDi. В осінньому семестрі 2018-2019 р. в рамках першої міжінституційної угоди в Технічному Університеті Ільменау планується стажування 2х студентів ЗНТУ факультету комп'ютерних наук та технологій та студента електротехнічного факультету. У 2018 р. отримане додаткове фінансування в рамках індивідуальної кредитної мобільності Erasmus+ KA1 на 2018-2020 н.р.

Завдяки сприянню проф. Карстена Хенке в цьому році вдалося розширити міжнародну співпрацю між ЗНТУ та Каринтійським Університетом прикладних наук (Австрія) і Технічним університетом Брашова (Румунія).

Програма візиту проф. К. Хенке та Р. Хутшенройтера також містила лекції щодо нових можливостей віддаленої лабораторії GOLDi, відвідування лабораторій кафедри програмних засобів та кафедри електричних та електронних апаратів, відвідування музею технічного прогресу ЗНТУ, острова Хортиця та урочисте відкриття палацу спорту «Юність».