Ви є тут

Головна

Прізвище: Анпілогов

Ім'я: Дмитро

По батькові: Ігорович

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2166-3877

Освіта: вища

Харківський університет; спеціальність за дипломом – Радіофізика і електроніка; шифр спеціальності  0704; кваліфікація за дипломом – Радіофізик; рік закінчення  – 1988.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04.  Тема кандидатської дисертації: «Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями», рік захисту дисертації 2012, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

 

Наукові інтереси:

 • Теорія пружності;
 • Теорія коливань.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Гермашев, А.И. Расчетный метод определения виброустойчивых условий фрезерования тонкостенных деталей [Текст] / А.И. Гермашев, А.П. Зиньковский, В.А. Логоминов, Д.И. Анпилогов, Е.Б. Козлова, В.А. Кришталь  // Проблемы прочности. – 2020. – N 3. – C.21-35.
 • Germashev, A.I. Calculation Method for Analyzing the Vibration Resistance for Thin-Walled Elements [Text] / A.I. Germashev, A.P. Zinkovskii, V.A. Logominov, D.I. Anpilogov, E.B. Kozlova, V.A. Krishtal // Strength of Materials. - 2020. – Vol. 52. – P.353–365.
 • Анпілогов, Д.І. Диференціальні рівняння [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 176 с. EIR ZNTU
 • Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с.EIR ZNTU
 • Germashev A. Optimal cutting condition determination for milling thin-walled details [Text] / A. Germashev, V. Logominov, D. Anpilogov, Yu. Vnukov, V. Khristal // Advances in Manufacturing. – 2018. – V. 6. – № 3. – P. 280-290.
 • Anpilogov, D. The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces / D. Anpilogov, N. Snizhko // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – № 3. – Vol. 38. – P. 395-399. EIR ZNTU
 • Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 • Анпилогов, Д.И. Тестирование упрощённой модификации прямого метода граничных элементов / Д.И. Анпилогов // Вісник двигунобудування. – 2015. – № 1. – С. 31-35. EIR ZNTU
 • Анпилогов, Д.И. Визначення частот плоских згинальних коливань консольного стержня / Д.И. Анпилогов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – № 1. – С. 103-106. EIR ZNTU
 • Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І.Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92с.
 • Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И.Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 • Анпилогов Д.И. Оценка уменьшения жёсткости кольцевого сектора при появлении «дышащей» трещины / Д.И. Анпилогов // «Методы дискретных особьенностей в задачах математической физики» : Труды Междунар. школ-семинаров. – Орёл : ОГУ, 2010. – Вып 8. – С. 6-12.
 • Анпилогов Д.И. Расчёт относительного уменьшения жёсткости повреждённого кольцевого сектора на основе анализа поля перемещений / Д.И. Анпилогов // Прикладная механика. – 2010. – Т. 46, № 8. – С. 90-105.

Всього наукових праць: 28, з них навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Anpilogov, D.I. Unstable longitudinal waves in rods with variable cross-section [Електронний ресурс] / D.I. Anpilogov // Conference on Applied and Industrial Mathematics 2021: Int. Sci. Conf., 17–18 September, 2021: book of abstracts. – Bucureşti, Romania, 2021. – P. 11.
 • Anpilohov, D. I. Fourier analysis of steady vibrations of a biharmonic oscillator / D. I. Anpilohov // The 25th Conf. on Applied and Industrial Mathematics CAIM – 2017: Book of Abstracts. – Iaşi, Romania, 2017. – P. 28.
 • Анпилогов Д.И. Моделирование колебаний консоли при возбуждении вращающимся инструментом / Д.И. Анпилогов // «УНИТЕХ-2014» : междунар. науч.-практ. конф., 21-22 ноября 2014 г. : тез. докл. / Технический университет г. Габрово. – Габрово, 2014. EIR ZNTU
 • Анпилогов Д.И. Коррекция положений максимумов при анализе цифровых отсчётов / Д.И. Анпилогов // «Физико-технологические проблемы радиотехнических устройств, средств телекоммуникации, нано- и микроэлектроники» : 4-я междунар. науч.-практ. конф., 23-25 октября 2014 г. : тез. докл. / ЧНУ им. Ю. Федьковича. – Черновцы, 2014. – С. 56.
 • Анпилогов Д.И., Снижко Н.В. Идентификация параметров колебаний методом наименьших квадратов / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко // «УНИТЕХ-2014» : междунар. науч.-практ. конф., 21-22 ноября 2014 г. : тез. докл. / Технический университет г. Габрово. – Габрово, 2014.
 • Анпілогов, Д.І. Оцінка коефіцієнту затухання методом найменших квадратів [Текст] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.90-91.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1998

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса:  вул.Жуковського, 64,  м.Запоріжжя,  Україна, 69063  
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61) 769 82 66
e-mail: anpilogov@ua.fm