Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Степанов

Ім'я: Дмитро

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1780-3611

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/search

Обліковий запис науковця (Scopus): 57200141324

Обліковий запис науковця (Google Scholar):https://scholar.google.com.ua/citations?user=jsLLNicAAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2008, спеціальність за дипломом - «Технологія будування авіаційних двигунів», кваліфікація за дипломом - «інженер-механік».

 

Дисертації:

Кандидатську дисертацію  захищено 28.11.2019 року у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), отримано диплом ДК № 056630 на підставі рішення Атестаційної колегії від 14 травня  2020 р. Тема: «Технологічні особливості забезпечення якості та продуктивності обробки складнопрофільних і тонкостінних деталей полімерно-абразивними інструментами».

Наукові інтереси: Фінішна обробка тонкостінних та складнопрофільних деталей з важкооброблюваних матеріалів полімерно-абразивним інструментом.

Дисципліни, які викладає:

Конструкція та проектування АД та ЕУ

Інтегровані комп'ютерні технології;

ТОТ ВД та СМ

Основні наукові роботи: Має 16 публікацій наукового та 3 навчально-методичного характеру. Останні з них:

 1.  S. Hryhoriev, A. Petryshchev, K. Krupey [та ін]. A study of environmentally safe obtaining of molybdenum-based alloying material by solid phase extraction. 2017. №6 ( 92 ). Р. 35-40. DOI: https://doi.org/ 10.15587/1729-4061.2017.119498.

 2. S. Hryhoriev, A. Petryshchev, G. Shyshkanova [та ін]. A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction. 2018.  №1/10 ( 91 ). Р. 44-49.

 3. S. Hryhoriev, A. Petryshchev, K. Belokon [та ін]. Determining the physicalchemical characteristics of the carbon-thermal reduction of scale of tungsten high-speed steels.  2018.  №2/6 ( 92 ). Р. 10-15.

 4. N. Gonchar, O. Kachan, D. Stepanov [та ін]. Measurement of Non-rigid Tools Action Force During Finishing. 2018. LNME, Р. 23–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_3

 5. Степанов Д.Н., Гончар Н.В., Мерликова Ю.Р. Применение центрального композиционного анализа для определения рациональных режимов полирования дисковыми полимерно-абразивными щетками. (м. Чернігів, 2018). Чернігів: ЧНТУ, 2018. Т. 1. С.160-162.

 6. Stepanov D., T. Semeryuk, A. Bila. Minimization of the number of experiments by means of factor analysis at the study of polishing with polymer-abrasive tools.  (г. Запорожье, 14-17 мая 2018 г.). Запорожье: АО «Мотор Сич. 2018. С. 166-167.

 7. Stepanov D., Myronova N. Application of the full factor experiment for the determination of the force impact in processing with polymer-abrasive disc brushes.. (Brno, April 27-28, 2018). Brno: Baltija Publishing. 2018. C. 21-24.

 8. Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D., Tryshyn P., et. al. Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes.  2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.

 9. С.В. Лоскутов, Н.В. Гончар [та ін]. Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД. 2019. №1. С. 96-106.  DOI: https://doi.org/10.15588/1727-0219-2019-1-12

 10. Pavlo Tryshyn, Natalia Honchar [та ін]. Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2020. 6(1-108). Р. 27-33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820

 11.  L. Hurina, Y. Vyshnepolskyi, D. Pavlenko, D. Stepanov. Investigation of the printing parameters influence on the bond lines length in fused filament fabrication Р. 71-75. DOI: https://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309668

 12. Loskutov, S., Рavlenko D. [та ін]. Research on the Energy State of the Surface of Alloys for Gas-Turbine Engine Blades. 2020. LNME. Р. 150–158. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_15

 13. Пристрій для дослідження волокон щіткових інструментів на термомеханічну втомленість : пат. 146708 Україна : МПК G01N 3/00. №u202007083; заявл. 05.11.20; опубл. 10.03.21, Бюл. № 10. 5 с.

 14. Honchar N., Tryshyn P., Stepanov D., Khavkina O. Effect of Abrasive Finishing on the Electrical Parameters of S-band Rectangular Waveguides. 2021. №2. P. 395–404. DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-77719-7_39.

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Основні мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 7698-316
e-mail: stepanovzntu@yandex.ua
URL: []