Ви є тут

Головна

Прізвище: Петрищев

Ім'я: Артем

По батькові: Станіславович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «магістр з прикладного матеріалознавства»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.02 «металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»:
  «Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріадів, що містять легуючі тугоплавкі елементи», рік захисту – 2014, Донецький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Ресурсо- та енергозбереження в металургії спеціальних сталей та сплавів

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 • Цивільний захист

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 46, з них патентів – 4, монографій – 2.

 • 1. Grigor’ev S. M. Refining metallized molybdenum concentrate by means of a low temperature plasma forming mixture / S. M. Grigor’ev, A. S. Petrishchev //  Steel in Translation – 2015. – Vol. 45. – №12 – P. 954-958. Scopus.
 • 2. Петрищев А. С. Дослідження впливу температури теплової обробки та складу шихти на щільність металізованого матеріалу, що містить ванадій / А. С. Петрищев // Металургія: ЗДІА. – 2015. – №33. – С. 28-31.
 • 3. Петрищев А. С. Зависисмость кажущейся плотности металлизованного ниобийсодержащего сырья от режимов тепловой обработки и состава шихты / А. С. Петрищев // Процессы литья. – 2015. – №5. – С. 43-47.
 • 4. Петрищев А. С. Развитие исследований качественных характеристик шламов от обогащения уранових руд для дальнейшего их использования в качестве железосодержащего вторичного сырья / А. С. Петрищев // Металл и литье Украины. – 2015. – №9. – С. 38-41.
 • 5. Петрищев А. С. Влияние технологических параметров тепловой обработки заготовок из быстрорежущей стали на процессы окалинообразования / А. С. Петрищев // Металл и литье Украины. – 2015. – №7. – С. 25-28.
 • 6. Петрищев А. С. Исследование влияния температуры тепловой обработки, соства шихты на плотность металлизованного вольфрамсодержащего материала / А. С. Петрищев // Металл и литье Украины. – 2015. – №6. – С. 26-29.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Петрищев А. С. Развитие ресурсосбережения при получении сплава для легирования и раскисления стали на основе техногенных отходов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология», г. Киев, 19-21 ноября 2012 г. – Киев, 2012. – С. 229-231.
 • 2. Петрищев А. С. Развитие направления комплексной утилизации легирующих элементов из отходов производства быстрорежущих сталей / А. С. Петрищев // Тезисы доклада в сборнике материалов VIII Международной научно-практической конференции «Литье-2012», Запорожье 22-25 мая 2012 г. – Запорожье, 2012. – С. 342-344.
 • 3. Петрищев А. С. Утилизация железа и тугоплавких легирующих элементов из техногенных металлооксидных отходов / А. С. Петрищев // Тезисы доклада Международной научно-техни-ческой конференции «Инновационные технологии металлургического производства» (Днепро-петровск 17-18 мая 2012 г.): в журнале. «Металлургическая и горнорудная промышленность». – 2012. – №7. – С. 280-281.
 • 4. Петрищев А. С. Совершенствование метода определения степени восстановления оксидных соединений тугоплавких элементов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в сборнике международной научно-практической конференции “Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології”. - Мариуполь. – 2012. – С. 68-69.
 • 5. Петрищев А. С. Влияние технологических параметров металлизации оксидного молибденового концентрата на его фазовый состав и кажущуюся плотность / А. С. Петрищев // Тезисы доклада в сборнике международной конференции “Современная металлургия: проблемы, задачи, решения. Наука и производство”, г. Днепропетровск, 28-29 апреля 2015 г. – Днепропетровск. – 2015. – С. 218-220.
 • 6. Петрищев А. С. Повышение качества металлизованного легирующего материала путем совершенствования способа определения степени восстановления тугоплавких элементов из оксидного сырья / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в специальном выпуске международного научного журнала “Acta Universitatis Pontica Euxinus” c материалами XI международной конференции “Стратегия качества в промышленности и образовании”, Том 2, г. Варна (Болгария), 1-5 июня 2015 г. – Варна, 2015. – С. 126-129.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 21
тел.: +380(61)7698359