Ви є тут

Головна
 1.  Петрищев А. С. Математическое моделирование технологических параметров выплавки ресурсосберегающей лигатуры для прецизионных никельмолибденсодержащих сплавов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тези доповіді в матеріалах міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ - 2016)”   м. Дніпропетровськ, 29-31 березня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 24.
 2. Петрищев А. С. Повышение качества металлизованного легирующего материала путем совершенствования способа определения степени восстановления тугоплавких элементов из оксидного сырья / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в специальном выпуске международного научного журнала “Acta Universitatis Pontica Euxinus” c материалами XI международной конференции “Стратегия качества в промышленности и образовании”, Том 2, г. Варна (Болгария), 1-5 июня 2015 г. – Варна, 2015. – С. 126-129.
 3. Петрищев А. С. Влияние технологических параметров металлизации оксидного молибденового концентрата на его фазовый состав и кажущуюся плотность / А. С. Петрищев // Тезисы доклада в сборнике международной конференции “Современная металлургия: проблемы, задачи, решения. Наука и производство”, г. Днепропетровск, 28-29 апреля 2015 г. – Днепропетровск. – 2015. – С. 218-220.
 4. Петрищев А. С. Ефективність утилізації техногенних відходів при отриманні сплаву для легування та розкиснення швидкоріжучих сталей / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів щорічної науково-технічної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ “Тиждень науки”, м. Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. – Том 1. –Запоріжжя, 2014. – С. 194-196.
 5. Григорьев С. М. Совершенствование технологических параметров получения металлизованных молибденосодержащих легирующих материалов / С. М. Григорьев, А. С. Петрищев, А. М. Ковалев // Тезисы доклада в сборнике материалов IX Международной научно-практической конференции «Литье. Металлургия. 2013», Запорожье 21-24 мая 2013 г. – Запорожье, 2013. – С. 255-256.
 6. Петрищев А. С. Снижение потер тугоплавких элементов при тепловой обработке рудных материалов и концентратов  / А. С. Петрищев // Тезисы доклада в сборнике материалов Всеукраинской научно-практической конференции студентов “Металлургия XXI столетия глазами молодых”, г. Донецк, 2012 г. –Донецьк, 2012. – С. 19-20.
 7. Петрищев А. С. Исследование карбидных и силицидных превращений при восстановительной плавке оксидных техногенних отходов быстрорежущих сталей  / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів VI науково-практичної конференції “Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених”, м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. –Донецьк, 2012. – С. 163-167.
 8. Петрищев А. С. Развитие ресурсосберегающих технологий получения легирующих материалов на основе металлооксидных техногенных отходов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в сборнике материалов VIII Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария) 8-15 июня 2015 г. –Том 1. – Варна, 2012. – С. 114-116.
 9. Петрищев А. С. Утилизация железа и тугоплавких легирующих элементов из техногенных металлооксидных отходов / А. С. Петрищев // Тезисы доклада Международной научнотехнической конференции «Инновационные технологии металлургического производства» (Днепропетровск 17-18 мая 2012 г.): в журнале. «Металлургическая и горнорудная промышленность». – 2012. – №7. – С. 280-281.
 10. Петрищев А. С. Развитие направления комплексной утилизации легирующих элементов из отходов производства быстрорежущих сталей / А. С. Петрищев // Тезисы доклада в сборнике материалов VIII Международной научно-практической конференции «Литье-2012», Запорожье 22-25 мая 2012 г. – Запорожье, 2012. – С. 342-344.
 11. Петрищев А. С. Развитие ресурсосбережения при получении сплава для легирования и раскисления стали на основе техногенных отходов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология», г. Киев, 19-21 ноября 2012 г. – Киев, 2012. – С. 229-231.
 12. Петрищев А. С. Совершенствование метода определения степени восстановления оксидных соединений тугоплавких элементов / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в сборнике международной научно-практической конференции “Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології”. - Мариуполь. – 2012. – С. 68-69.
 13. Петрищев А. С. Економіко-математичне моделювання показників промислового виробництва ресурсо-енергозберігаючих матеріалів / А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв // Тези доповіді у збірнику матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми управління економічним потенціалом регіонів”, м. Запоріжжя, 27 жовтня 2011 р. –Запоріжжя, 2011. – С. 83-85.
 14. Петрищев А. С. Обгрунтування інноваційного розвитку виробництва легувальних матеріалів на основі техногенних відходів в металургії України / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ “Тиждень науки”, м. Запоріжжя, 11-15 квітня 2011 р. – Том 2. –Запоріжжя, 2011. – С. 295-296.
 15. Петрищев А. С. Фазові та структурні перетворення при одержанні низькокремністого сплаву для легування та розкиснення швидкорізальних сталей на основі техногенних відходів / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених наукової конференції ЗНУ “Молода наука - 2011”, Том.1. - м. Запоріжжя, 2011. – С. 54-56.
 16. Петрищев А. С. Регіональна політика розвитку ресурсо- та енергозбереження металургії важкоплавких легувальних матеріалів і спеціальних сплавів / А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв / Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжрегіональної наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку менеджменту”, м. Запоріжжя, 9 грудня 2010 р. – Запоріжжя, 2010. – С. 24-25.
 17. Петрищев А. С. Розвиток потенціалу регіону на прикладі підвищення ефективності утилізації легуючих елементів у виробництві спеціальних сталей / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми управління економічним потенціалом регіонів”, м. Запоріжжя, 28 жовтня 2010 р. – Запоріжжя, 2010. – С. 72-73.
 18. Петрищев А. С. Оптимізація техніко-економічних показників одержання та використання сплаву для легування та розкислення сталей / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ “Тиждень науки”, м. Запоріжжя, 12-16 квітня 2010 р. – Том 2. –Запоріжжя, 2010. – С. 305-306.
 19. Петрищев А. С. Економічна ефективність технології одержання сплаву для легування та розкислення швидкоріжучої сталі / А. С. Петрищев // Тези доповіді у збірнику матеріалів щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ “Тиждень науки”, м. Запоріжжя, 13-17 квітня 2009 р. – Том 2. – Запоріжжя, 2009. – С. 176.