Ви є тут

Головна

Інформація про конференції, які планується провести на базі НУ «Запорізька політехніка» у 2022 році

№ з/п Тема конференції Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
І. Міжнародні конференції
1.1 ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів”
Лист про перенесення заходу (PDF, 936 KБ)
Інформаційний лист (PDF, 2.1 MБ)
Збірка тез доповідей (PDF, 3.7 MБ)
м. Запоріжжя, 8-9 листопада 2022 р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри ФМ, д-р техн. наук, проф. Ольшанецький В.Ю.
тел.: +38(061) 7698435, +38(061)7698282
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua
1.2 Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку
Лист про перенесення заходу (PDF, 428 KБ)
Інформаційний лист (DOC, 468 KБ)
Збірка тез доповідей (PDF, 3.9 MБ)
м. Запоріжжя, 10 листопада 2022 р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри ЕМС, доц. Соколов А.В.
т. +38(061)7698454
е-mail: kafedra.ems@gmail.com
1.3 Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства
Лист про перенесення заходу (PDF, 640 KБ)
Інформаційний лист (DOC, 748 KБ)
Матеріали конференції (PDF, 8.5 MБ)
м. Запоріжжя, 25 листопада 2022 р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри ТГРБ, проф. Зайцева В.М.;
т. +38(061)7698403
е-mail: kafedra_mt@zntu.edu.ua
1.4 XІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»
Лист про перенесення заходу (PDF, 344 KБ)
м. Запоріжжя 12-14 грудня 2022р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри РТТ, канд. техн., наук, доц. Морщавко С.В.
тел. +38(061)7643281
е-mail: dpiza@zntu.edu.ua
1.5 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Інформаційний лист (PDF, 440 KБ)
м. Запоріжжя, 11-12 травня 2022 р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри ПТБД, д.е.н., професор, Ткаченко А.М.
тел. +380676128584, +380660180124
еmail: kaf_economik@ukr.net
ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1 Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі
Лист про перенесення заходу (PDF, 244 KБ)
Інформаційний лист (DOCX, 16 KБ)
Матеріали конференції (PDF, 3.6 MБ)
м. Запоріжжя, 02 листопада 2022 р.
Відповідальна особа – завідувач кафедри СР та П, д-р філософ. наук. проф. Попович В.М.
Тел.: +38(061) 7698570
е-mail: conferencezntu@ukr.net
2.2 ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція: «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності»
Інформаційний лист (DOC, 64 KБ)
м. Запоріжжя, 6-7 жовтня 2022р.
Відповідальна особа – декан ГФ канд. іст. наук. доц. Дєдков М.В.
+38(061) 764-23-14; +38 (068) 879-12-87
е-mail: dedkov@zntu.edu.ua
2.3 Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»
Інформаційний лист (DOC, 360 KБ)
м. Запоріжжя, 16-17 червня 2022 р.
Відповідальна особа - завідувач кафедрою ТТ д-р техн., наук, проф. Турпак С.М.
тел. +38(061) 769-84-40
E-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua
ІІІ. Інтернет-конференції
3.2 ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення»
Інформаційний лист (PDF, 568 KБ)
м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2022 р.
Відповідальна особа – в.о. завідувача кафедрою канд. мед. наук, доцент Ковальова О.В.
+38(061)769-85-72
е-mail: kafedrafrir@ukr.net
ІV. Університетські конференції
4.1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2022»
Наказ №75 від 24.03.2022р. (PDF, 224 KБ)
Додаток №1 до наказу №75 (DOC, 44 KБ)
Додаток №2 до наказу №75 (DOC, 40 KБ)
Додаток №3 до наказу №75 (DOC, 36 KБ)
Додаток №4 до наказу №75 (DOC, 32 KБ)
Пам'ятка (DOC, 348 KБ)
Шаблон для формування тез (DOC, 1.3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2022» (PDF, 16 MБ)
м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р.
Відповідальна особа – проректор з НР та МД д-р техн., наук, проф. Наумик В.В.
Тел.: +38(061) 764-41-12
V. Конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених
5.1 Інформаційні технології: теорія i практика
Тези доповідей
м. Запоріжжя, 17-18 березня 2022 р.
Відповідальна особа - д-р екон. наук, проф., Бакурова А.В.
Тел.: +38 (050) 902-33-28
е-mail: abaka111060@gmail.com
5.2 Сучасний оздоровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу здобувачів вищої освіти
Інформаційний лист (PDF, 408 KБ)
Збірка тез доповідей (PDF, 1.5 MБ)
м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2022 р.
Відповідальна особа – доц. кафедри ФКОНВС, Кокарева С.М.
Тел.: +38 (067) 914-06-39
е-mail: kokarevas@gmail.com
5.3 Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології
Інформаційний лист (PDF, 404 KБ)
Збірка тез доповідей (PDF, 1.7 MБ)
м. Запоріжжя, 18 листопада 2022 р.
Відповідальна особа – доц. кафедри ТПП, Підгорна А.Б.
Тел.: +38 (050) 582-82-16
е-mail: levchenkoanna79@gmail.com

 

Перелік наукових конференцій проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік (PDF, 9.0 MБ)

Інформація про конференції, які планується провести на базі НУ «Запорізька політехніка» у 2021 році

№ з/п Тема конференції Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
І. Міжнародні конференції
1.1 ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах»
Інформаційний лист (PDF, 328 KБ)
Information Letter (PDF, 228 KБ)
Збірник тез
м. Запоріжжя, 7-8 жовтня 2021 р.
Іванов В.Г.,
тел.:7698293,7698429
e-mail: kafedra_mtlv@zntu.edu.ua
1.2 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Титан 2021 – виробництво, обробка та використання»
Лист про cкасування заходу (PDF, 320 KБ)
м. Запоріжжя, 14-16 червня 2021 р.
Овчинников О.В.
тел. +38(061) 769 82 62
1.3 ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»
Інформаційний лист (DOCX, 84 KБ)
Information sheet (DOCX, 68 KБ)
м. Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.
Ткаченко А.М.,
066-01-80-124
alla0676128584@gmail.com
1.4 XXIІ Міжнародний науково-практичний семінар імені А.Я. Петренюка «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування»
Інформаційний лист (PDF, 496 KБ)
Information Letter (PDF, 268 KБ)
Матеріали XXIII Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка (PDF, 5.0 MБ)
м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021р.
Бакурова А.В.,
0509023328,
abaka111060@gmail.com
1.5 «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2021р.
Прушківська Е.В.,
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua
ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1 Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»
Інформаційний лист (PDF, 1,2 MБ)
Збірка тез (PDF, 1,2 MБ)
м. Запоріжжя, 13-14 квітня 2021 р.
Турпак С.М.,
тел. (061) 769-84-40
e-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua
2.2 ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності»
Інформаційний лист (DOC, 64 KБ)
Лист про перенесення заходу (PDF, 224 KБ)
м. Запоріжжя, 7-8 жовтня 2021 р.
Дєдков М.В.
(061) 764-23-14
2.3 Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі
Інформаційний лист (DOC, 80 KБ)
Матеріали (PDF, 6,0 MБ)
м. Запоріжжя, 28 квітня 2021 р.
Погребная В.Л.,
телефон: (061)7698463
е-mail: studpol@ukr.net
ІІІ. Інтернет-конференції
3.1 Інтернет — конференція «Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє
Інформаційний лист (PDF, 156 KБ)
Заявка на участь (DOC, 16 KБ)
Збірник тез (PDF, 2.1 MБ)
м. Запоріжжя, 12-14 жовтня 2021р.
Атаманюк С.І.,
(061) 764-14-66
goleva@i.ua
3.2 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і  навчальних дисциплін»
Інформаційний лист (PDF, 320 KБ)
м. Запоріжжя, 3-4 червня 2021 р.
Клапчук В.В.
е-mail: kafedrafrir@ukr.net
ІV. Університетські конференції
4.1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2021»
Наказ №59 від 03.03.2021 (PDF, 248 KБ)
Додаток 1 до наказу №59 (DOC, 44 KБ)
Додаток 2 до наказу №59 (DOC, 40 KБ)
Додаток 3 до наказу №59 (DOC, 36 KБ)
Додаток 4 до наказу №59 (DOC, 32 KБ)
Пам'ятка (DOC, 348 KБ)
Шаблон для формування тез (DOC, 1.3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Транспортний факультет» (PDF, 2.3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Машинобудівний факультет» (PDF, 2.0 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Інженерно-фізичний факультет» (PDF, 2.1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Електротехнічний факультет» (PDF, 4.7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну» (PDF, 2.5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій» (PDF, 2.97 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій» (PDF, 2.89 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління» (PDF, 3.3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Гуманітарний факультет» (PDF, 3.0 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет міжнародного туризму та економіки» (PDF, 2.1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет управління фізичною культурою та спортом» (PDF, 1.8 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Юридичний факультет» (PDF, 1.8 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук» (PDF, 1.5 MБ)
м. Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р.
Наумик В.В.
Тел.: +38(061) 764 41 12

 

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 р №22.1/10-37 «Про Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році» (PDF, 196 KБ)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік (DOCX, 736 KБ)

Інформація про конференції, які планується провести на базі НУ «Запорізька політехніка» у 2020 році

№ з/п Тема Конференції Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
І. Міжнародні конференції
1.1 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»
Information_sheet (DOCX, 68 KБ)
Інформаційний лист (DOCX, 80 KБ)
Збірка тез (PDF, 3.2 MБ)
м. Запоріжжя, 14-15 травня 2020 року
Відповідальний: Ткаченко А.М.
Тел.: +38 (066) 018-01-24
е-mail: alla0676128584@gmail.com
1.2 XXIІ Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування імені А. Я. Петренюка»
Збірка тез (PDF, 5.3 MБ)
м. Запоріжжя, 15-16 травня 2020 року
Відповідальний: Бакурова А.В.
Тел.: +38 (050)902-33-28
е-mail: abaka111060@gmail.com
1.3 ІІІ Міжнародна спеціалізована виставка-конференція зварювальних технологій та обладнання «Зварювання: виробництво та застосування 2020»
Лист про зміну термінів проведення заходу (JPG, 360 KБ)
Лист про cкасування заходу (JPG, 352 KБ)
м. Запоріжжя, вересень 2020 року
Відповідальний: Омельченко О.С.
Тел. +38(097)362-53-53
е-mail: omelchenko15@ukr.net
Капустян О.Є.
Тел.: +38(096)256-72-60
е-mail: aekzntu@gmail.com
1.4 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Титан 2020 – виробництво, обробка та використання»
Лист про зміну термінів проведення заходу (JPG, 360 KБ)
м. Запоріжжя, перенесено на наступний рік
Відповідальний: Омельченко О.С.
Тел. +38(097)362-53-53
е-mail: omelchenko15@ukr.net
Капустян О. Є.
Тел.: +38(096)256-72-60
е-mail: aekzntu@gmail.com
1.5 X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» м. Запоріжжя, 7-9 жовтня 2020 року
Відповідальний: проф. Піза Д.М.
Тел.: +38(061)764-46-62
е-mail: dpiza@zntu.edu.ua
1.6 Міжнародна науково-технічна конференція «Машини та технології обробки матеріалів тиском»
Лист про проведення конференції у дистанційній формі (PDF, 232 KБ)
Збірка тез (PDF, 2,0 MБ)
м. Запоріжжя, 20-22 жовтня 2020 року
Відповідальний: Широкобоков В.В.
Тел.: +38(061)769-85-18
е-mail: shirokobokov@gmail.com
ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1 I Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»
Збірка тез (PDF, 5.1 MБ)
м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 року
Відповідальний: Погребна В.Л.
Тел.: +38 (061)769-84-63
е-mail: studpol@ukr.net
2.2 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»
Збірка тез (PDF, 1.9 MБ)
м.Запоріжжя, 14-15 квітня 2020 року
Відповідальний: Турпак С.М.
Тел.: +38 (061) 769-84-40
е-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua
2.3 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві»
Інформаційний лист (PDF, 328 KБ)
Лист про зміну формату конференції (JPG, 400 KБ)
м.Запоріжжя, 16-18 листопада 2020 року
Відповідальний: Доненко В.І.
Тел.: +38(094)920-89-17, +38(098)582-28-24
е-mail: bud.zntu@gmail.com
ІІІ. Інтернет-конференції
3.1 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату»
Збірка тез (PDF, 664 KБ)
м.Запоріжжя, 14-15 травня 2020 року
Відповідальний: Маляренко Ю.О.
Тел. + 38 (050)447-61-38
е-mail: kafedrafrir@ukr.net
ІV. Університетські конференції
4.1. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020»
Наказ №95 від 20.03.20 (PDF, 316 KБ)
Додаток 1 (DOC, 44 KБ)
Додаток 2 (DOC, 40 KБ)
Додаток 3 (DOC, 36 KБ)
Додаток 4 (DOC, 32 KБ)
Пам'ятка (DOC, 344 KБ)
Зразок оформлення тез (DOC, 1.7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Транспортний факультет» (PDF, 1.7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет» (PDF, 1.7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет» (PDF, 1.5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Електротехнічний факультет» (PDF, 5.0 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну» (PDF, 2.2 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій» (PDF, 2.5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет комп’ютерних наук і технологій» (PDF, 4.8 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління» (PDF, 2.4 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Гуманітарний факультет» (PDF, 2.5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки» (PDF, 1.1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет управління фізичною культурою та спортом» (PDF, 2.1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Юридичний факультет» (PDF, 1.3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук» (PDF, 1.6 MБ)
м. Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 року
Відповідальний: Наумик В.В.
Тел.: +38(061) 764 41 12
4.2 «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету».
Програма (DOC, 208 KБ)
м. Запоріжжя, листопад 2020 року
Відповідальний: Онуфрієнко Г.С.
Тел.: +38(061) 769-83-75
е-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua

 

Перелік наукових конференцій проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік (PDF, 3,1 MБ)

Інформація про конференції, які планується провести на базі ЗНТУ у 2019 році

№ з/п Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019»
Наказ №89 від 29.03.19 (PDF, 368 KБ)
Додаток 1 (DOC, 24 KБ)
Додаток 2 (DOC, 20 KБ)
Додаток 3 (DOC, 20 KБ)
Додаток 4 (DOC, 20 KБ)
Додаток 5 (DOC, 20 KБ)
Пам'ятка (DOC, 344 KБ)
Зразок оформлення тез (DOC, 1.7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Транспортний факультет» (PDF, 2,3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет» (PDF, 2,9 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет» (PDF, 2,0 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Електротехнічний факультет» (PDF, 3,3 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну» (PDF, 2,7 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій» (PDF, 3,5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет комп'ютерних наук і технологій» (PDF, 3,1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління» (PDF, 3,1 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Гуманітарний факультет» (PDF, 2,5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом» (PDF, 2,5 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет управління фізичною культурою та спортом» (PDF, 2,4 MБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Юридичний факультет» (PDF, 952 KБ)
Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук» (PDF, 1,9 MБ)
15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
проректор з НР та МД Наумик Валерій Владиленович
тел.: +38(061) 764 41 12
2 Регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»
Запрошення (JPG, 3,5 MБ)
Рішення (DOC, 32 KБ)
квітень 2019 рік м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра транспортних технологій, доцент Трушевський Вячеслав Едуардович
тел.: +38(061) 769 84 40,
тел.: +38(061) 379 67 21
e-mail:aspirerzp@gmail.com
3 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»
Інформаційний лист (PDF, 868 KБ)
18 травня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права, завідувач кафедрою Максакова Руслана Миколаївна
тел.: +38(099) 308 80 83
е-mail: maksakovaruslana@gmail.com
4 2-а Міжнародна спеціалізована виставка-конференція зварювальних технологій та обладнання «Зварювання: виробництво та застосування 2019»
Інформаційний лист (DOC, 1.5 MБ)
21-23 травня 2019 року м. Запоріжжя, булв. Центральний, 4
Виставковий центр
«Козак-палац»,Запорізька торгово-промислова палата Кафедра механіка, старший викладач Омельченко Ольга Станіславівна
тел.: +38(061) 768 93 62
e-mail: omelchenko15@ukr.net
5 ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності»
Перше інформаційне повідомлення (DOC, 56 KБ)
The First Information Letter (DOC, 132 KБ)
Заявка учасника (DOC, 36 KБ)
3-4 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки, декан гуманітарного факультету, Дєдков Микола Васильович
тел.: +38(061) 764 23 14
тел.: +38(061) 769 83 36
e-mail: dedkov@zntu.edu.ua
6 ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів» 8-10 жовтня 2019 р м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра фізичного матеріалознавства, доцент Ткач Дар’я Володимирівна
тел.: +38(061) 769 82 82
тел.: +38(061) 769 85 45
тел.: +38(096) 368 29 86
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua
e-mail: kafedrafm.zntu@gmail.com
7 Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»
Наказ (PDF, 3.5 МБ)
16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра міжнародних економічних відносин асистент кафедри Черномаз Катерина Геннадіївна
тел.: +38(050) 752 80 58
e-mail: kateach1992@gmail.com
8 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації»
Матеріали конференції (PDF, 4,7 MБ)
29-30 жовтня 2019 р м. Запоріжжя, ЗНТУ, Жуковського, 64
Кафедра економіки та митної справи, доцент Карпенко Андрій Володимирович
тел.: +38(067) 993 66 92
е-mail: andreykarpenko@ukr.net
9 Всеукраїнська інтернет конференція «Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє»
Інформаційний лист (DOC, 40 KБ)
Заявка (DOC, 16 KБ)
Збірник тез доповідей (PDF, 1,7 MБ)
03-04 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ, Гоголя, 70-Б
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту, старший викладач Голєва Наталія Павлівна тел.: +38(093) 920 05 69
е-mail: goleva@i.ua

 

Перелік наукових конференцій проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2019 рік (PDF, 3.4 MБ)

Інформація про конференції. які планується провести на базі ЗНТУ у 2018 році

№ з/п Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2018»
Наказ №58 від 14.03.2018 р. (PDF, 400 KБ)
Додаток 1 до наказу №58 від 14.03.2018 р. (DOC, 40 KБ)
Додаток 2 до наказу №58 від 14.03.2018 р. (DOC, 36 KБ)
Додаток 3 до наказу №58 від 14.03.2018 р. (DOC, 36 KБ)
Додаток 4 до наказу №58 від 14.03.2018 р. (DOC, 36 KБ)
Додаток 5 до наказу №58 від 14.03.2018 р. (DOC, 32 KБ)
Збірка «Тиждень науки-2018» (PDF, 22 MБ)
Запоріжжя, ЗНТУ
16-20 квітня 2018р.
начальник ПІВ Висоцька Н.І.
тел. +38(061) 769 82 35
e-mail: nvysost@zntu.edu.ua
2 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»
Інф. лист (PDF, 540 KБ)
Інформація про конференцію (DOCX, 16 KБ)
Програма (PDF, 1.1 MБ)
Матеріали (PDF, 3.1 MБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
28 березня
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права
зав. кафедрою, д-р юрид. наук, професор Максакова Р.М.
тел.:+38(061) 769 86 09
e-mail: kafkatp@gmail.com
3 Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікацій-ному дискурсі»
Інформаційний лист (DOCX, 24 KБ)
Збірка (PDF, 4.4 MБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
9-10 квітня
Кафедра журналістики
зав. кафедрою, д-р філол. наук, професор Погребна В.Л.
тел.: +38(061) 769 84 63
e-mail: conferencezntu@ukr.net
4 V Міжнародна науково-практична конференція «Титан 2018 – виробництво, обробка та використання»
Запрошення (PDF, 600 KБ)
м. Київ
11-13 червня
ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України
Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва
зав. кафедрою, д-р техн. наук, професор Овчинников О.В.
тел. +38(061) 769 82 62
e-mail: omelchenko15@ukr.net
e-mail: kafedra_mex@zntu.edu.ua
5 IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»
Інф. лист (PDF, 212 KБ)
Заявка учасника (DOCX, 20 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
03-05 жовтня 2018 р.
Інститут інформатики та радіоелектроніки
Кафедра програмних засобів
зав. кафедрою д-р техн. наук, професор Субботін С.О.
тел.:+38(061) 764 46 62
e-mail: dpiza@zntu.edu.ua
6 Міжнародна науково-практична конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах»
Тhe information letter (PDF, 136 KБ)
Інформаційний лист (PDF, 220 KБ)
Информационное сообщение (PDF, 212 KБ)
Application form (DOC, 36 KБ)
Заявка учасника (DOC, 36 KБ)
Заявка участника (DOC, 36 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
11-12 жовтня
Кафедра машин та технології ливарного виробництва
зав. кафедрою, д-р техн. наук, професор Луньов В.В.
тел.:+38(061) 769 84 17
тел.:+38(061) 769 84 29
e-mail: yana_vas@zntu.edu.ua
7 Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»
Інф. лист (DOCX, 728 KБ)
Инф. письмо (DOCX, 728 KБ)
The information letter (DOCX, 728 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
4-5 жовтня
Кафедра міжнародних економічних відносин
зав. кафедрою, д-р економ. наук, професор Прушківська Е.В.
тел.: +38(050) 590 74 14
e-mail: Em.prushkovskaya@gmail.com
8 Міжвузівська наукова конференція студентів, магістрантів, аспірантів: «Мовна комунікація у світовому просторі»
Інф. лист (DOC, 44 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
7-9 листопада
Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки
зав. кафедрою, д-р істор. наук, професор Шаповалов Г.І.
тел.: +38(061) 764 23 14
тел.: +38(061) 769 83 36
тел.: +38(061) 769 83 75
e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua
9 Регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»
Запрошення (JPG, 1.5 MБ)
Заявка на участь (DOC, 40 KБ)
Вимоги (DOC, 344 KБ)
Шаблон (DOC, 1.7 MБ)
Рішення (PDF, 64 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ
квітень 2018 рік
Кафедра транспортних технологій зав. кафедрою, д-р техн. наук, професор Бабушкін Г.Ф.
тел.: +380(61) 769 85 60
тел.: +380(61) 769 84 40
e-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua
10 XIV міжнародна
Науково-практична конференція
Литво. 2018
VII міжнародна
Науково-практична конференція
Металургія. 2018
Запрошення (DOC, 900 KБ)
Інф. лист (DOC, 228 KБ)
Запоріжжя, 22-24 травня 2018 року
Виставковий центр «Козак-палац»
за адресою: Україна, м. Запоріжжя, булв. Центральний, 4
Запорізька торгово-промислова палата
Україна, 69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4
Тел./факс: +38(061)213-50-24; 233-26-54;
E-mail: cci@cci.zp.ua
11 Всеукраїнська науково-практична конференція «Зварювання 2018: виробництво та застосування»
Запрошення (PDF, 1004 KБ)
Резолюція (PDF, 56 KБ)
Запоріжжя, 22-23 травня 2018 року
Виставковий центр «Козак-палац»
за адресою: Україна, м. Запоріжжя, булв. Центральний, 4
Запорізька торгово-промислова палата
Україна, 69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4
Тел./факс: +38(061)289-83-38; 289-82-36;
E-mail: cci@cci.zp.ua

 

Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році (PDF, 804 KБ)

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018 рік (PDF, 3.1 MБ)

Інформація про конференції. які планується провести на базі ЗНТУ у 2017 році

№ з/п Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2017»
Наказ № 96 від 10.03.2017р (PDF, 220 KБ)
Додаток 1 до наказу № 96 (DOC, 24 KБ)
Додаток 2 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)
Додаток 3 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)
Додаток 4 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)
Додаток 5 до наказу № 96 (DOC, 20 KБ)
Збірка «Тиждень науки-2017» (PDF, 20 MБ)
Запоріжжя, ЗНТУ
18-21 квітня 2017р.
начальник ПІВ Висоцька Н.І.,
тел. (061) 769 82 35,
е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
2 Міжнародна науково-практична конференція Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації
Application (DOC, 20 KБ)
Information_letter (DOC, 240 KБ)
Заявка (DOC, 20 KБ)
Інформаційний лист (DOC, 236 KБ)
Том 1 (PDF, 3.8 MБ)
Том 2 (PDF, 4.5 MБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
30-31 березня 2017 р.
Зайцева В.М., (061)7698403,
Гудзь М.В. (061)7698454,
е-mail: dekanat_mtu@zntu.edu.ua
3 Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів
Інформаційний лист (PDF, 1.1 MБ)
Заявка учасника (DOC, 40 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для магістрів (DOC, 32 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для спеціалістів (DOC, 32 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для викладачів (DOC, 32 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
20 травня 2017 р.
Максакова Р.М. (061)7698609
е-mail: kafkatp@gmail.com
Леоненко Т.Є. (061)7698537
е-mail: kafedra.kcmp@gmail.com
4 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»
Перше інф.повідомл (DOC, 52 KБ)
Заявка (DOC, 36 KБ)
The first inf.letter (DOC, 52 KБ)
Registration Form (DOC, 36 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
5-6 жовтня 2017 р.
Дєдков М.В. (061) 764-23-14
5 Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах
 
Збірка тез доповідей (PDF, 928 КБ)
м. Запоріжжя, СК ЗНТУ,
13-15 жовтня 2017 р.
Атаманюк С.І.
(061) 764-14-66
goleva@i.ua
6 Інтернет-конференція Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
Інф. лист (DOC, 72 KБ)
Заявка (DOC, 36 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
6 квітня 2017 р.
Левченко Н.М. (061)7642506
Факс: +38(061)7642141
rector@zntu.edu.ua
7 Міжнародна науково- практична конференція “Суспільство, релігія, культура, наука, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі”
Інформаційний лист (PDF, 524 KБ)
Заявка учасника (DOC, 32 KБ)
Програма (DOC, 64 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
21-22 вересня 2017 р.
Лифар В.В.,
(061)7698579, 2707771
vlyfar1977@ukr.net
8 ХІV Міжвузівська науково-практична конференція «Наука, техніка, культура, мистецтво: досягнення в Україні, пошуки і перспективи, видатні постаті»
Інформаційний лист (DOC, 24 KБ)
Заявка (DOC, 20 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
7-10 листопада 2017 р.
Онуфрієнко Г.С.,
(061) 769-83-63

 

Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році (DOC, 1.7 MБ)

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (DOC, 2.8 MБ)

Інформація про конференції. які планується провести на базі ЗНТУ у 2016 році

№ з/п Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні»
The Information Letter (pdf, 240 КБ)
Заявка учасника (doc, 36 КБ)
Зразок оформлення тез доповіді викладач-студент (doc, 36 КБ)
Зразок оформлення тез доповіді магістр (doc, 36 КБ)
Зразок оформлення тез доповіді спеціаліст (doc, 36 КБ)
Информационный листок (pdf, 404 КБ)
Інформаційний лист (pdf, 404 КБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
6-7 квітня 2016 року
зав. кафедрою обліку і аудиту,
д-р. держ.упр. професор Левченко Н.М.,
тел. 067-862-30-02,
e-mail: confoia@mail.ua
2 Щорічна науково-практична конференцію викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2016»
Наказ № 124 від 17.03.2016р. (pdf, 272 КБ) Додаток 1 (pdf, 72 КБ), Додаток 2 (pdf, 44 КБ), Додаток 3 (pdf, 60 КБ), Додаток 4 (doc, 20 КБ), Додаток 5 (doc, 20 КБ) Пам'ятка (загальні вимоги до оформлення тез) (doc, 344 КБ) Шаблон оформлення тез (doc, 1.7 МБ)
Тези доповідей:
Том 1 (PDF, 6.1 MБ)
Том 2 (PDF, 4.4 MБ)
Том 3 (PDF, 4.6 MБ)
Том 4 (PDF, 3.9 MБ)
Том 5 (PDF, 568 KБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
18-22 квітня 2016р
начальник ПІВ Висоцька Н.І.,
тел. (061) 769 82 35,
е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
3 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»
Іnfo list (doc, 312 КБ)
Інформаційний лист (doc, 312 КБ)
Информационное сообщение (doc, 328 КБ)
Тези доповідей (pdf, 6.5 МБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
21-23 вересня 2016 року
Морщавка С.В., канд. техн. наук, доцент ЗНТУ,
тел.: (061) 764-32-81,
e-mail: svmorsh@zntu.edu.ua
4 Міжнародна науково-практична конференція «Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні»
The Information Letter (PDF, 1.7 МБ)
Інформаційний лист (PDF, 1.7 МБ)
Информационный листок (PDF, 1.7 МБ)
Participant application (DOC, 32 KБ)
Заявка на участь (DOC, 32 KБ)
Заявка на участие (DOC, 32 KБ) Програма (PDF, 392 KБ) Матеріали конференції (PDF, 3.2 MБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
3-4 листопада 2016 року
зав. кафедрою ОТЗВ
д-р техн. наук, професор Овчинников О.В.,
тел. (061)769-82-62
е-mail: omelchenko15@ukr.net
5 І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів»
Інформаційний лист (PDF, 344 KБ)
Заявка учасника (DOC, 40 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для магістрів (DOC, 32 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для спеціалістів (DOC, 32 KБ)
Зразок оформлення тез доповіді для викладачів (DOC, 32 KБ)
Програма [DOC, 736.23 KБ]
Матеріали конференції [DOC, 4.16 МБ]
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
23 червня 2016 року
зав. кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права, д-р юрид. наук, професор Максакова Р.М.,
тел. +380(61) 769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com

 

План проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2016 рік (doc, 2.9 МБ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У 2015 РОЦІ В ЗНТУ

№ з/п Назва заходу Місце, термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Семінар «Використання форм і способів маркетингового менеджменту в діяльності складних соціально-економічних систем» м. Запоріжжя, березень, доц.кафедри маркетингу Соколова Ю.О., тел. (061)7698579, e-mail: kafedra_market@zntu.edu.ua
2 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2015»
Завантажити: Наказ про проведення науково-практичної конференції «Тиждень науки-2015» (pdf, 292 КБ), Том 1 (pdf, 5.5 МБ), Том 2 (pdf, 3.4 МБ), Том 3 (pdf, 3.5 МБ), Том 4 (pdf, 2.8 МБ)
м. Запоріжжя, 13-17 квітня, начальник ПІВ Висоцька Н.І., тел. (061) 769 82 35, е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
3 Семінар «Круглий стіл до Дня науки» м. Запоріжжя, 15 травня, начальник ПІВ Висоцька Н.І., тел. (061) 769 82 35, е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
4 ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах»
Завантажити: Інформаційний лист (doc, 44 КБ), Заявка учасника (doc, 36 КБ), Информационное сообщение (doc, 44 КБ), Заявка участника (doc, 36 КБ), The Information Letter (doc, 36 КБ), Application Form (doc, 36 КБ), Збірка тез доповідей (pdf, 1.7 МБ)
м. Запоріжжя, 6-9 жовтня 2015 р., директор Фізико-технічного інституту, зав. кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Луньов В.В., тел.: (061)7698417,7698429. e-mail: yana_vas@zntu.edu.ua
5 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»
Завантажити: Перше інформаційне повідомлення (pdf, 168 КБ), Заявка на участь (pdf, 36 КБ), Первое информационное сообщение (pdf, 156 КБ), Заявка на участие (pdf, 36 КБ), The First Information Letter (pdf, 100 КБ), Application Form (pdf, 40 КБ)
м. Запоріжжя, 8-9 жовтня, зав. кафедри українознавства, Дєдков М.В., тел. (061) 764-23-14
6 ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція. Тема конференції: «Машини та пластична деформація металів» м. Запоріжжя, 16-19 листопада 2015p., зав.кафедри «Обробка металів тиском» Чигиринський В.В., тел:(061) 7698518, e-mail: valerij@zntu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У 2014 РОЦІ В ЗНТУ

№ з/п Назва заходу Місце, термін проведення, П.І.Б. відповідального, контакти
1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки»
Завантажити: Наказ «Тиждень науки 2014» (pdf, 343.4 КБ), tn-2014_t1.pdf (pdf, 2.8 МБ), tn-2014_t2.pdf (pdf, 2.8 МБ), tn-2014_t3.pdf (pdf, 2.3 МБ), tn-2014_t4.pdf (pdf, 3.0 МБ), tn-2014_t5.pdf (pdf, 3.2 МБ)
м. Запоріжжя, 14-18 квітня, начальник патентно-інформаційного відділу Висоцька Н. І.тел.+380(61)7698235, е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
2 Міжвузівська конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» м. Запоріжжя, 15-16 квітня, зав. каф. менеджменту Гудзь П.В.,тел. +380(61)7698254, е-mail: pgudz@rambler.ru
3 Семінар «Круглий стіл до Дня науки» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 16 травня, начальник патентно-інформаційного відділу Висоцька Н. І.тел.+380(61)7698235, е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
4 Х Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок» АР Крим, м. Алушта, 22-27 вересня, зав. каф. технології авіаційних двигунів Качан О.Я.тел.+380(61)7698390, +380(61)7698269 е-mail:vd@zntu.edu.ua
5 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 24-26 вересня, зав. каф. радіотехніки та телекомунікації Піза Д.М.тел. +380(61)7644662 е-mail:kolevis@zntu.edu.ua
6 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід та сучасні технології» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 02-04 жовтня, факультет управління фізичною культурою та спортом Пущіна І.В.тел. +380(61)7698308 е-mail: ivp-08@ukr.net
7 Міжнародна науково-практична конференція «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 07-09 жовтня, каф. фізичного матеріалознавства Климов О.В.тел. +380(61)7698282, е-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua
8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 16-17 жовтня, зав. каф. міжнародного туризму Зайцева В.М.тел. +380(61)7698403 е-mail: tur-confZNTU@yandex.ru
9 Інтернет – конференція «Актуальні питання фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя і зміцнення здоров’я студентської молоді» м. Запоріжжя, ЗНТУ, 12 листопада, кафедра фізичного виховання і спорту, Соловйова М.Г.тел. +380(61)7641466, е-mail: kafedra_sport@zntu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У 2013 РОЦІ В ЗНТУ


з/п
Назва заходу Місто та термін проведення
1 Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки»
Завантажити: Наказ «Тиждень науки 2013» (pdf, 818 КБ), Програма студентської конференції «Тиждень науки 2013» (pdf, 1.1 МБ), tn-2013_t1.pdf (pdf, 14.0 МБ), tn-2013_t2.pdf (pdf, 15.4 МБ), tn-2013_t3.pdf (pdf, 19.5 МБ), tn-2013_t4.pdf (pdf, 14.8 МБ), tn-2013_t5.pdf (pdf, 16.3 МБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
начальник патентно-інформаційного відділу Висоцька Н.І., тел.(061)769-235,
Е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
15-19 квітня
2 Міжвузівська конференція «Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні» м. Запоріжжя, ЗНТУ,
кафедра маркетингу, тел. (061)7698579,
Е-mail: marketing_zntu@ukr.net
16-17 квітня
3 Семінар «Круглий стіл до Дня науки» м. Запоріжжя, ЗНТУ,
начальник патентно-інформаційного відділу Висоцька Н.І., тел.(061)769-235,
Е-mail: nvysost@zntu.edu.ua
17 травня
4 Х Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок» м. Запоріжжя, ЗНТУ,
зав. каф. технології авіаційних двигунів Качан О.Я.,
тел. (061) 769 83 90, (061) 769 82 69
АР Крим, м. Алушта,
23-28 вересня
5 Х Міжнародна науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»
Завантажити: Перше інформаційне повідомлення (doc, 64 КБ), Первое информационное сообщение (doc, 63 КБ), X International Conference (doc, 58 КБ)
м. Запоріжжя, ЗНТУ,
зав. каф. українознавства Дєдков М.В.
тел. (061) 764 23 14,
10-12 жовтня

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЯКІ ПРОВЕДЕНІ У 2012 РОЦІ В ЗНТУ


з/п
Назва заходу Місто та термін проведення
1 Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2012"
Завантажити: Наказ «Тиждень науки 2012», 2012_TN_Tom_1.pdf, 2012_TN_Tom_2.pdf, 2012_TN_Tom_3.pdf, 2012_TN_Tom_4.pdf
м.Запоріжжя, ЗНТУ, начальник Патентно-інформаційного відділу Висоцька Н.І. тел.(061)769-82-35
Е-mail: nvysost@zntu.edu.ua,
9-13 квітня 2012 року
2 VІ-а Міжнародна науково-технічна конференція молодих спеціалістів авіамоторобудівної галузі "Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии" м.Запоріжжя, ЗНТУ зав. каф. технології авіаційних двигунів Качан О.Я., тел. (061) 769-83-90, (061) 769-82-69, АР Крим, м. Алушта,
21-26 травня 2012 р.
3 VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»
Завантажити: Тези доповідей
м.Запоріжжя, ЗНТУ
директор інституту інформатики та радіоелектроніки, проф. Піза Д.М., тел. (061) 764-46-62,
19-21 вересня 2012 р.
4 IХ Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок" м.Запоріжжя, ЗНТУ,
зав. каф. технології авіаційних двигунів Качан О.Я., тел. (061) 769-83-90, (061) 769-82-69, АР Крим, м. Алушта,
24-29 вересня 2012 р.
5 ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція учених і спеціалістів «Титан – 2012: виробництво та використання»
Завантажити: Інформаційний лист, Информационное письмо
ЗНТУ, зав. каф. механіки, Шевченко В. Г., тел. (061) 769-82-35, (061) 769-83-62, жовтень 2012 р.
6 ХІІІ Міжнародна науково технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах»
Завантажити: Запрошення-програма, Інформаційний лист, Информационное письмо, Збірник тез.
ЗНТУ, зав. каф. машини і технологія ливарного виробництва Луньов В. В.,
тел.:(061) 769-84-17, (061) 769-85-42,
9-12 жовтня 2012 р.
7 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Машини і пластична деформація металів» Запоріжжя, ЗНТУ, зав. каф. обробки металів тиском, Чигиринський В. В., тел. (061) 769-85-18, листопад 2012р.