Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни (лектор):  Коваль Олександр Анатолійович,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Викладач дисципліни (практика):  Чередниченко Наталія Олександрівна,старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування