Ви є тут

Головна
 • Носенко М.І. Вплив гарячої деформації на рівень механічних властивостей порошкового титану [Текст]/  М.І. Носенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.66 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних методів на надійну роботу конічних трибовузлів промислового транспорту [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, В.Є. Мілонін, Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.53-55 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, Р.Ю. Білий, Є.О. Жабіна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.55-57 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М. І. Дослідження формозміни в процесі гарячої деформації порошкових заготовок [Текст]/   М. І. Носенко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.101-102 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Особливості зварювання литого сталевого корпусу зі втулкою з монель-металу, отриманої відцентровим литтям [Текст]/   М.І. Носенко,П.С. Сезоненко, Г.І. Камель,  В.С. Коляда //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.94-96 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Дослідження методики вимірювання зношування деталей конічних трибовузлів [Текст]/   М.І. Носенко,А.В. Лаговський, Г.І. Камель,  Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.96-98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М.І. Вплив конструктивних особливостей штампового оснащення на ущільнення порошкового матеріалу[Текст]/ М.І. Носенко//Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.311-312.
 • Носенко М.І. Особливості деформування порошкових заготовок при гарячому штампування із елементами витікання [Текст]/М.І. Носенко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.250 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко М.І. Дослідження процесу ущільнення порошкового титану при гарячому деформуванні [Текст]/М.І. Носенко, О.В. Зирянова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.255 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І.Розподіл здеформованого стану по об’єму порошкової заготовки при гарячому штампуванні [Текст]/ М.І. Носенко, В.О. Завєдєєв (ст.гр. М-135сп) // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 241 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Камель, Г.І. Исследование материалов для изготовления деталей конических трибосистем [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), М.І. Носенко, Р.В. Бігняк (ст. гр.ТУЗ-14-1-1д) //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.237 -239- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Камель, Г.І. Особливості спрацювання деталей конічних трибосистем в екстремальних умовах [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), М.І. Носенко, Д.А. Полянський, Ю.Ю Скрипка (ст. гр. ТУЗ-14-1д)//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.231 -233- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І. Вплив здеформованого стану на ущільнення порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 226-227 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
 • Носенко, М.І. Аналіз закономірностей формування структури порош- кового титану в процесі гарячого штампування пористих заготовок [Текст]/ М.І.Носенко// Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: ІV міжн. наук-практ. конф. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р.: тези доповіді укр. мовою.- АТ „Мотор Січ”.- Запоріжжя, 2016 р. –С.146-147.
 • Носенко, М.І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування [Текст]/ М.І. Носенко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.144-145.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Носенко М.І. Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення / Носенко М.І., Павлов В.О. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №1, ? 2013. ? С.72?77.
 • Носенко М.І. Оптимізація процесів гарячої деформації пористих заготовок з порошків титану, міді, алюмінію при отриманні деталей конструкційного призначення / М.І. Носенко, В.О. Павлов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 79–82.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів на формування структури порошкового титану [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» - ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Застосування системи компас 3Д при проектуванні деталей машин [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Дослідження механічних властивостей порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Міжнародна науково-техн. конф. «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». – ЗНТУ, 2008.

 • Носенко М.І. Дослідження формування структури порошкових титанових матеріалів при гарячому деформуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2008. – т.1. – С.100-103.

 • Носенко М.І. Формування структури порошкових конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] / М.І. Носенко, В.О. Павлов, О.П. Ляшенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2008. – №2. – С.14-16.

 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів гарячого штампування на механічні властивості порошкових титанових матеріалів [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2007, – т.1. – С.89-90.

 • Носенко М.І. Отримання конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р., №1.- с.89-93.

 • Павлов В.О. Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. /В.О. Павлов, О.П. Ляшенко, М.І. Носенко.// Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. Тези доповідей міжнародної-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р.-90с.

 • Формування структури та механічних властивостей порошкового титану в процесі гарячої деформації [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2006. – т.1. – С.89-91.

 • Носенко М.І. Дослідження гарячого штампування порошкових заготовок/ М.І.Носенко, В.О.Павлов// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2006, №2. – с. 51 – 55.