Ви є тут

Головна

Запорізький національний технічний університет активно бере участь у міжнародних навчальних та дослідницьких проектах. Одним із здобутків 2015 року стало отримання гранту в рамках програми Еразмус+: кредитна мобільність для викладачів та студентів.

Співпраця для взаємного обміну студентами та викладачами і адміністративним персоналом стала можливою на основі укладання міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена (KU Leuven) та ЗНТУ за підтримки ректора ЗНТУ проф. Бєлікова С.Б.

В рамках кредитної мобільності студенти магістратури та аспірантури подають комплект документів на проходження навчання/стажування в кампусах університету KU Leuven, яке повинно складати загалом 30 кредитів за семестр (6 місяців). З переліком дисциплін, доступних англійською мовою в кампусі де Наїр, можна ознайомитися в документі FET_technologycampus_De_Nayer_Course_offer_English_2016_2017 [pdf, 221.32 КБ], що додається.

Першопрохідниками стали аспіранти третього року навчання Марк Кучугуров та Антон Гермашев (наук. керівник Ю.М. Внуков), які отримали грант на академічну мобільність з 1 листопада 2015 р. Завданнями аспірантів є відповідно до теми дисертаційних досліджень проведення сумісних випробувань  під керівництвом проф. доктора техн. наук, завідуючого кафедрою машинобудування   Берта Лоуренса, проведення наукових семінарів, відвідання лабораторій університету, підготовка сумісних наукових робіт.

Отримали грант та з 1 лютого 2016 р. почали навчання в кампусі Де Наїр в рамках програми три студенти університету, які крім навчання виконують дослідження в рамках кваліфікаційної роботи магістра:

Олексій Бондаренко, група Е-311м, кафедра електроприводу та автоматизації, спеціальність «Електропривод та автоматизація». Напрямок досліджень – робототехніка, під керівництвом Вільма Аббелоо (ing. Wilm Abbeloos).

Тетяна Харланова, група Т-311м,  кафедра транспортних технологій, спеціальність «Організація перевезень і управляння на транспорті». Напрямок досліджень – GPS моніторинг для засобів міського транспорту, під керівництвом Петера Слітс (Mr. Peter Sleats) и Гербена Пітес (Mr. Gerben Peetes).

Сергій Коротунов, група ІОТ-411м, кафедра програмних засобів, спеціальність  «Програмне забезпечення систем». Напрямок досліджень - системи керування типу закрита петля для сонячного реактора, під керівництвом проф. Озалп (Prof. Nesrin Ozalp).

Програма діє до липня 2017 року.

Студентам, що будуть навчатися в магістратурі 2016/2017 н.р., бажаючим взяти участь у конкурсі на кредитну мобільність в осінньому семестрі, необхідно надіслати до 15 березня 2016 р. професору кафедри програмних засобів Табунщик Галині Володимирівні на електрону адресу galina.tabunshchik@gmail.com та пров. фахівцю відділу міжнародних зав’язків  Дуйко Ларисі Миколаївні (interdep@zntu.edu.ua) такі документи:

  • мотиваційний лист англійською мовою;
  • рекомендаційний лист від керівника дипломного проекту з зазначенням теми дипломного проекту;
  • документ, підтверджуючий рівень володіння англійською мовою на рівні не нижче B1.

Викладачам, бажаючим взяти участь у викладацькій мобільності, що обов’язково містить 8 годин лекцій студентам Католицького університету відповідної спеціальності, необхідно надіслати професору кафедри програмних засобів Табунщик Галині Володимирівні на електрону адресу galina.tabunshchik@gmail.com:

  • резюме англійською мовою (curriculum vitae);
  • робочу програму дисципліни англійською мовою (syllabus).

Додаткову інформацію щодо кредитної мобільності можна отримати на сайті національного Еразмус+ офісу http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html, а також в опублікованому Програмному документі (Programme Guide) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

Відділ міжнародних зав'язків і роботи з іноземними студентами