Ви є тут

Головна

1.  Немикіна О.В. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод./А.В.Авдєєв,О.В.Немикіна,О.М.Климко,В.Л.Прихно,В.В.Баранець//Електротехніка та електроенергетика. -2012.-№1,-С. 51-57.
2. Немыкина О.В. Энергосберегающий аспект при выборе индуктивности сети, питающий частотно- регулируемый привод./О.В. Немыкина Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011 Вип. 2/2011 (14). – 101-104.
3. Немыкина О.В. Исследование процессов в сети, питающей группу частотно- регулируемых приводов для крановых установок./О.В. Немыкина //Електротехнічні та комп’ютерні системи. ОНПУ 3 03 (79), Київ «Технік» – 2011. – с. 355-356.
4.Немыкина О.В. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников./П.Д.Андриенко ,
А.Н.Климко, А.Н. Шрам, О.В.Немикіна// Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник Национального технического университета „ХПИ”, Харьков НТУ „ХПИ”. – 2010. -С. 438-439.
5.Немыкина О.В. Способы улучшения коэффициента искажения сети, питающий частотно- регулируемый электропривод./И.В.Авдеев, В.Л.Прихно., О.В.Немыкина, Ю.А. Иваничкин  .// Електромеханічні та енергетичні системи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської  науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів Кременчук, КДУ, 2010. с. 182-185
.