Ви є тут

Головна

1. Качан Ю.Г. О возможностях усовершенствования программ энергосбережения в системах электроснабжения предприятий / Ю.Г. Качан, Е.А. Братковская, В.В. Дьяченко // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – №1. – С.93-96.
2. Заболотный А.П. Влияние источников генерации на структуры сельской электрической сети / Заболотный А.П., В.В. Дьяченко, Ю.В.Даус, А.С.Пилипенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - №2. - 2014. - С.78-82.
3. Дьяченко В.В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В.В. Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2015. - №1 – С. 72 – 85
4. Заболотный А.П. Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии / ЗаболотнійА.П., В.В. Дьяченко, Ю.В. Даус // Праці Таврійського державного
агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15., Т2. – С.185 – 191
5. Дьяченко В.В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств / В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Вип. 94. – С. 61 – 67.
6. Дьяченко В.В. Складання переліку енергозберігаючих заходів для систем електропостачання / В.В. Дьяченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2015. – №8 – С. 43 – 53.
7. Качан Ю. Г. Средства эффективного использования электрической энергии / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кухнецов. – Запорожье:ЗГИА. – 2016. – 156 с.