Ви є тут

Головна

1. Заболотный А.П. Макромоделирование процессов энергообмена в системе «Электропривод - Сеть» на основе принципов декомпозиции и редукции. Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010, № 28 –  С. 218 — 219.
2. Заболотний А.П. Зниження втрат електроенергії при її передачі та розподіленні. /А.П.Заболотний , В.С. Мамбаєва ,Д.В.Федоша //Інтегровані технології та енергозбереження – 2010. - №3. –С. 18-22.
3. Заболотный А.П. Побудова структури мереж електропостачання споживачів АПК, що містять джерела «малої генерації» /А.П.Заболотный , Д.В.Федоша , Ю.В.Даус// Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 116 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С.20-21.
4. Заболотний А.П. Модель определения топологии системы электроснабжения / А.П. Заболотний, Д.В. Федоша, А.И. Кузьменко // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2011. - №11(186). – С. 146-149.