Ви є тут

Головна

1.АндриенкоП.Д. Механизация, автоматизация, информатизация, телекоммуникация и связь в отраслях производств : коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин ; [под ред. С. М. Ахметова]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. – С.156
2. Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговимиелектропередачами моторвагонних.поїздів : монографія/ Д. О. Кулагін Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. –С. 154 .
3. Кулагін Д. О. Інформаційні управляючі системи та технології : колективна монографія / Д. О. Кулагін., П. Д. Андрієнко,  [та ін.] – Донецьк : Донбас, 2014. –С. 218 .
4. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у 2т. Т.2. / за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. – ISBN  978-617-7232-00-0 (повне вид.), ISBN  978-966-97393-9-1 (том 2).
5.Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 154 c.
6.Современная наука обществу ХХІ века: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин, М. И. Коцур, под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь : Логос, 2015. – 280 с. – ISBN 978-5-905519-13-0.
Статті Scopus
1.   Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення / Кулагін Д. О. // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 6. – С. 49–55.
2. Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення магнітних кіл  / Кулагін Д. О. // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 6. – С. 103–110.