Ви є тут

Головна

Прізвище: Васильєва

Ім'я: Лариса

По батькові: Олексіївна

 

Посада: доцент кафедри "Транспортні технології"

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4029-3851

Обліковий запис науковця (Scopus): 57192682212

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Участь у роботі рад: cекретар Вченої ради транспортного факультету НУ "Запорізька політехніка"

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, транспортний факультет, рік закінчення – 1984, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 1615 «Промисловий транспорт», кваліфікація за дипломом – «Інженер промислового транспорту» 
Дисертації:
 • кандидатська  дисертація зі спеціальності 05.22.12  «Промисловий транспорт»: «Підвищення ефективності перевезень вузько номенклатурної крупнопартіонної металопродукції за рахунок раціонального формування вантажних відправлень», рік захисту - 2021, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро)
Наукові інтереси:
 • Транспортно-експедиторська і комерційна діяльність на різних видах транспорту. 
 • Організація міжнародних перевезень.
 • Питання організації відвантаження та доставки споживачам готової продукції металургійних підприємств

Дисципліни, які викладає:

 1. Транспортно-експедиторська діяльність
 2. Організація міжнародних перевезень
 3. Переддипломна практика

Основні наукові роботи (публікації):

 • Turpak S. Management of cargos delivery  systems in the conditions of  use  of returnable securing equipment / Turpak S., Fomin O., Vasylieva L., Sushchenko R., Trushevskiy V., Sova S. // The scientific heritage  (Budapest, Hungary). – 2021. – VOL 1, No 59 (59). – Р. 42-51.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. - К., 2020. - Том 31 (70). - № 2. Ч. 2. С. 175-181.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - Дніпро, 2019. - № 6 (84). - С. 130-141.
 • Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162.
 • Lashenyh A. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / A. Lashenyh, S. Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostrohlyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – No. 5/3 (83). – P. 40-46.

Всього наукових праць:  14.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Турпак, С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59.
 • Турпак, С.М. Управління перевезеннями гарячого агломерату в умовах коливань виробництва та споживання / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Є.П. Медведєв // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 54-56 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Васильєва Л.О. Підвищення ефективності роботи пункту навантаження металопродукції визначенням зон роботи кранів / Л.О.Васильєва, О.О. Широкопояс // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 73-75.
 • Турпак С.М. Аналіз використання схем навантаження металопродукції на металевих багатооборотних піддонах/ Турпак С.М., Васильєва Л.О., Панова А.Д. / Транспортні системи та технології : Проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 16-20 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Тарасенко О.В.Дослідження сучасного стану аварійності на дорогах України / О. В. Тарасенко, Т. В. Харченко, Л. О. Васильєва // International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences» : Conference Proceedings, December 27-28, Radom Academy of Economics, Radom, 2017. – P. 180-184.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота НУ "Запорізька політехніка" за успішний захист кандидатської дисертації, 2022 рік;
 • Подяка Запорізької обласної державної адміністраціїї за багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 2020 рік;
 • Нагрудний знак Запорізького національного технічного університету «За бездоганну працю» ІІ ступеню, 2018 рік;
 • Нагрудний знак Запорізького національного технічного університету «За бездоганну працю» ІІІ ступеня, 2012 рік;
 • Почесна грамота Жовтневої районної адміністрації м. Запоріжжя, 2006 рік.
Рік початку діяльності в університеті: 1980.
 

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно)

Контакти:

адреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 109
тел.: +380(61)769-85-60
e-mail: larisatt@ukr.net