Ви є тут

Головна

2019
 

 • Турпак С.М. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартіонної металопродукції за рахунок раціонального формування вантажних відправлень / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.53-55.
 • Васильєва Л.О. Підвищення ефективності роботи пункту навантаження металопродукції визначенням зон роботи кранів / Л.О.Васильєва, О.О. Широкопояс // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 73-75.

2018

 • Турпак С.М. Аналіз використання схем навантаження металопродукції на металевих багатооборотних піддонах/ Турпак С.М., Васильєва Л.О., Панова А.Д. / Транспортні системи та технології : Проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 16-20 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Васильєва, Л.О. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О., Турпак С.М., Мирончак Д.П.  // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Турпак, С.М. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О.,  Турпак С.М.,  Мирончак Д.П. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: наук.- практ. конф., 12 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 33-34 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана.

2017

 • Тарасенко О.В.Дослідження сучасного стану аварійності на дорогах України / О. В. Тарасенко, Т. В. Харченко, Л. О. Васильєва // International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences» : Conference Proceedings, December 27-28, Radom Academy of Economics, Radom, 2017. – P. 180-184.
 • Turpak, S. Optimization of the railway transportation schedule of metallurgical enterprise / Turpak S., Vasilyeva L., Lebid H., Padchenko O., Sidorenko Yu. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 197-199.
 • Васильєва, Л.О. Аналіз впливу параметрів металопродукції на коефіцієнт використання вантажопідйомності вагонів [Електронний ресурс] / Л.О. Васильєва, О.О. Широкопояс // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 97-100 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Васильєва, Л.О. Визначення факторів, які впливають на використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні металопрокату / Васильєва Л. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.

2016

 • Васильєва, Л.О. Прогнозування коефіцієнту використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні металопрокату.  / Васильєва Л. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.
 • Юдін, В.П. Промислово-транспортні проблеми запорізького індустріального регіону / Юдін В. П., Васильєва Л. О., Харченко Т. В., Золотарьов Г. А.  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.

2015

 • Васильєва, Л.О. Дослідження ступеню використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні продукції металургійного підприємства. / Васильєва Л. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.

2014

 • Васильєва, Л.О. Визначення логістичного критерію оптимізації процесів формування вантажних відправлень металургійного підприємства / Васильєва Л.О., Шмакова Я.О. // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.

2011

 • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. – С.95-97.
 • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування і переробки сировини для агломераційного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С.207-208.

2007

 • Васильєва, Л.О. Нове в документальному оформленні міжнародних автомобільних перевезень / Васильєва Л.О. // Тиждень на­уки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції, За­поріжжя, 23–28 квітня 2007 р. / Ред­кол.: Ю. М. Вну­ков (відпов. ред.) та інш. – За­поріжжя: ЗНТУ, 2007.