Ви є тут

Головна

Прізвище: Трушевський

Ім'я: Вячеслав

По батькові: Едуардович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5966-259Х

Обліковий запис науковця (Scopus): 57303094300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет,  Транспортний факультет 2006, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом –7.100.401 «організація і регулювання дорожнього руху», кваліфікація за дипломом – «{спеціаліст з організації і регулювання дорожнього руху»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності  – 05.22.01 «Транспортні системи»:  Удосконалення світлофорного регулювання  при організації руху за окремими напрямками   рік захисту – 2015 , Національний транспортний університет.

Наукові інтереси:

 • організація дорожнього руху,
 • автоматика і телемеханіка.

Дисципліни, які викладає:

 1. Навчальна (ознайомча) практика
 2. Безпека дорожнього руху

Основні наукові роботи (публікації):

 • Turpak S. Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.
 • Форнальчик Є.Ю. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах / Є.Ю. Форнальчик, І.А. Могила, В.Е. Трушевський, В.В. Гілевич ; Монографія за заг. ред Є.Ю. Форнальчика // Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с.
 • Трушевський В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144.
 • Трушевський В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 • Трушевський В.Е. Світлоблок додаткової секції дорожнього транспортного світлофора / В.Е. Трушевський, В. М. Борисенко, В. І. Єресов. Патент. 2017.

Всього наукових праць: 16, з них патентів – 2, монографій - 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Трушевський В.Е. Вибір типу рухомого складу громадського транспорту для оптимізації затримок учасників дорожнього руху / Трушевський В.Е., Ходан В.І., Кретов В.С., Калмиков Т.А. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.73-75.
 • Трушевський В.Е. Визначення мінімальної тривалості зеленого сигналу вихідної стоп-лінії на перехрестях з бульваром / В.Е. Трушевський // LXXVІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - К.: НТУ, 2020. -  стор. 281.
 • Трушевський В.Е. Формалізація авторежимів світлофорного регулювання / В.Е. Трушевський // Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції "Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти" м. Кривий Ріг, 12 листопада 2020 року). – Кривий Ріг, 2020. – С. 310-314.
 • Трушевський В.Е. Визначення доцільності введення смуги для руху маршрутних транспортних засобів / В.Е.Трушевський // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Том 2 - К.: НТУ, 2019. -  С. 294.
 • Trushevsky V. Calculation of traffic light regulation regimes, taking into account empirical characteristics of transport motion / V. Trushevsky, S. Turpak, S. Gritcay // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 123-125.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 301
тел.: +380(61)768-440
e-mail: aspirerzp@gmail.com