Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Turpak S Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.   DOI: 10.21307/tp-2021-046
 • Turpak S. Management of cargos delivery  systems in the conditions of  use  of returnable securing equipment / Turpak S., Fomin O., Vasylieva L., Sushchenko R., Trushevskiy V., Sova S. // The scientific heritage  (Budapest, Hungary). – 2021. – VOL 1, No 59 (59). – Р. 42-51. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-59-1-42-51

2020 рік

 • Пат.UA 142256 U Україна, МПК F21S10/06 (2006.01). Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів/ Трушевський В.Е., Грицай С.В., Турпак С.М., Веремеєнко Л.А. (Україна) – № 201911416; заявл. 25.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. № 10. – 4 с.Вернадського. Серія : Технічні науки. – К., 2020. – Том 31 (70). – № 2. Ч. 2. - С. 175-181.

2018 рік

 • Форнальчик Є.Ю. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред Є. Ю. Форнальчика // Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с http://vlp.com.ua/files/171688_mini.pdf.
 • Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2018_1_29.pdf.

2017 рік

 • Трушевський, В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 • Трушевський, В.Е. Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором / В.Е. Трушевський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 • Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / Трушевський В. Е., Турпак С. М., Грицай С. В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 • Трушевський В. Е. Світлоблок додаткової секції дорожнього транспортного світлофора / В. Е. Трушевський, В. М. Борисенко, В. І. Єресов  // http://uapatents.com/4-121876-svitloblok-dodatkovo-sekci-dorozhnogo-tran....

2014 рік

 • Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 • Єресов В. І. Особливості розрахунку режимів світлофорного регулювання при здійсненні управління за сигнальними групами / В. І. Єресов, В. Е. Трушевський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №4/3. – С. 9–13.
 • Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В.  Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.

2013 рік

 • Трушевський В.Е. Особливості введення додаткових стоп-ліній на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2013. - №4. - С. 44-49.

2011 рік

 • Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.

2010 рік

 • Грицай, С. В. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – Т. 2. – С. 36-40.