Ви є тут

Головна

2017

 1. Максименко І.Я. Особливості організація обліку та оподаткування розрахунку відпускних працівникам підприємства / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривошей // International scientific conference «CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY,October 20th, 2017 (Kaunas, Lithuania). С 57-59.
 2. Максименко І.Я. Особливості проведення державного фінансового контролю за  діяльністю бюджетних установ / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // International Scientific Conerence "Modern Economic Research: Cooperation, Banking, Public Administration in Decentralization" September 26, 2017 (Kielce, Poland). С. 85-87.
 3. Максименко І.Я. Особливості обліку орендних операцій підприємства / І.Я. Максименко, І.Г. Піддубна // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. Режим доступу: http://zntu.edu.ua/
 4. Максименко І.Я. Нематеріальні активи підприємства – як об’єкт бухгалтерського обліку/ І.Я. Максименко, А.С. Кривошеєва // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. Режим доступу: http://zntu.edu.ua/
 5. Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку електронних грошей / І.Я. Максименко, Л.К.Зінченко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. Режим доступу: http://zntu.edu.ua/
 6. Максименко І.Я. Роль державного фінансового контролю в здійсненні діяльності бюджетних установ // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. Режим доступу: http://zntu.edu.ua/
 7. Максименко І.Я. Особливості здійснення державного фінансового контролю в Україні / І.Я. Максименко, В.А. Соболь // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 8. Максименко І.Я. Результати діяльності Державної аудиторської служби України на прикладі  Запорізькій області / І.Я. Максименко, М.В.Зуєва // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 9. Максименко І.Я. Особливості проведеннія державного фінансового аудиту окремих господарських операцій в Україні / І.Я. Максименко, В.В. Горбань // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 10. Максименко І.Я. Державна аудиторська служба україни як елемент системи державного фінансового контролю / І.Я. Максименко, Д.Г. Войтович // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 11. Максименко І.Я. Система державного фінансового контролю в Україні / І.Я. Максименко, Е.В. Васильченко // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 12. Максименко І.Я. Особливості проведення діяльності органами Державної аудиторської служби України / І.Я. Максименко, Я.М. Бублік // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 13. Максименко І.Я. Застосування системи внутрішньогосподарського контролю в умовах реформування економіки України / І.Я. Максименко, В.О. Сітало // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.

2016

 1. Сопілко / International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С. 165–167.
 2. Максименко І.Я. Особливості обліку переоцінки основних засобів підприємства / І.Я. Максименко, П.Б. Черевко / International Scientific Conference economy and society: Modern foundation For human development, Part 2, October 31, 2016. Liipzig, Germany: Baltija Publishing. – С. 169–171.
 3. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами  / І.Я. Максименко, О. П. Зоря, Я.О. Добренька // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С. 167–170.
 4. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу / І.Я. Максименко, Є.О.Богдан // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 5. Максименко І.Я. Особливості організації обліку доходів і видатків бюджетних установ / І.Я. Максименко, В.М.Балдина // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 6. Максименко І.Я. Особливості організації контролю необоротних активів бюджетних установ / І.Я. Максименко, А.О. Донцова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 7. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ в умовах реформування бухгалтерського обліку// Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 8. Максименко І.Я. Особливості проведення та шляхи вдосконалення внутрішнього контролю в бюджетних установах / І.Я. Максименко, Є.Ю. Кармак  // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 9. Максименко І.Я. Особливості та проблеми внутрішньогосподарського контролю нематеріальних активів / І.Я. Максименко, А.Г.Потась // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 10. Максименко І.Я. Застосування системи внутрішньогосподарського контролю в умовах реформування економіки України / І.Я. Максименко, О.Г. Мотвієнко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 11. Максименко І.Я. Особливості проведення внутрішньогосподарського контролю як складової частина системи економічного контролю / І.Я. Максименко, М.В.
 12. Зуєва // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 13. Максименко І.Я. Внутрішньогогосподарський контроль власного капіталу та шляхи його вдосконалення / І.Я. Максименко, Є.В. Васильченко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 14. Максименко І.Я. Особливості організації внутрішньогосподарського контролю основних засобів / І.Я. Максименко, А.Ю.Фоменко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 15. Максименко І.Я. Особливості проведення  та роль внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу / І.Я. Максименко, Є.О. Богдан // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні»6-7 квітня  2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя

 

2015

 1. Максименко І.Я. Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення бізнесу / І.Я. Максименко, А.Г. Позивайло // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 2. Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів на підприємстві: проблеми та шляхи вдосконалення / І.Я. Максименко, І.В. Зіновєва // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 3. Максименко І.Я. Особливості внутрішньогосподарського контролю витрат операційної діяльності підприємства / І.Я. Максименко, О.А. Григор // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 4. Максименко І.Я. Особливості обліку торгівельних знижок та шляхи його вдосконалення на підприємствах торгівлі / І.Я. Максименко, М.В. Бондаренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 5. Максименко І.Я. Місце внутішньогосподарського контролю в системі управління підприємством // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

 

2014

 1. Максименко І.Я. Ієрархічні рівні мікрокоопераційних зв’язків підприємств в сучасних умовах господарювання // Технології та методи піднесення економіки України : Всеукр. читання з міжнарод. участю з нагоди 50-річчя кафедри економічної теорії НУК, м. Миколаїв, 29—30 трав. 2014 р. — Миколаїв : НУК, 2014. — С. 56—57.
 2. Максименко І.Я. Методика оцінки ефективності коопераційних зв’язків підприємств машинобудування // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2014 р. — К. : Академія муніципального управління, 2014. — С. 97—99.
 3. Максименко І.Я. Удосконалення коопераційних зв’язків підприємств машинобудування на засадах вирішення завдань максимально ефективного використання потенціалу // Ключеви въпроси в съвременна та наука – 2014 : Х Междунар. науч.-практ. конф., България, гр. София, 17—25 април. 2014 г. — София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. — Т. 7 : Икономики. — 2014. — С. 22—24.
 4. Максименко І.Я. Сучасний стан коопераційних зв’язків підприємств машинобудування Запорізького регіону // Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління : Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 10—11 квіт. 2014 р. — Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2014. — С. 220—222.
 5. Максименко І.Я. Методические  аспекты управления международной кооперацией предприятий / І.Я. Максименко, А.В. Череп // Naukowa przestrzen Europy 2014 : X Miedzynarod. nauk.-prakt. konf.,  Polska, m. Przemysl, 07—15 kwiet. 2014 r. — Przemysl : Nauka  і studia, 2014.  — V. 9. — С. 64—72.
 6. Максименко І.Я. Сучасні тенденції управління коопераційними зв’язками підприємств машинобудування // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття : Наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 21 лют. 2014 р. — Мелітополь : ЕГФ ЗНУ, 2014. — С. 50—52
 7. Максименко І.Я. Облік виробничих запасів та напрями його вдосконалення / І.Я. Максименко, Грошева Г.С // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).
 8. Максименко І.Я. Аудит грошових коштів / І.Я. Максименко, Коссе М.Д.// Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).
 9. Максименко І.Я. Організація контролю грошових коштів  // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).
 10. Максименко І.Я. Організація обліку виробничих запасів та шляхи його вдосконалення / І.Я. Максименко, О.Ю.Сивець // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С. 287-288.
 11. Максименко І.Я. Проблеми обліку основних засобів / І.Я. Максименко, Я.В. Ручка // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С. 287-288.
 12. Максименко І.Я. Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку / І.Я. Максименко, А.В.Кривенко // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С. 287-288.

2013

 1. Максименко І.Я. Проблеми та перспективи внутрішнього аудиту / І.Я. Максименко, Ю.О. Досужа // Тиждень науки – 2013 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2013 р.).
 2. Максименко І.Я. Внутрішній аудит –як запорука успішної роботи підприємства // Тиждень науки – 2013 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2013 р.).