Ви є тут

Головна
 1. Максименко І.Я. Особливості придбання основних засобів за іноземну валюту [Текст] / І.Я. Максименко, Е.В. Шутак // Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27.
 2. Максименко І.Я, Шутак Е. В. Особливості визначення та класифікації основних засобів в контексті законодавчих змін [Текст] / І.Я. Максименко, Е.В. Шутак // Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp. 21-26.
 3. Максименко І.Я. Інвентаризація як метод контролю в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Максименко // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 538-546.
 4. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення зберігання запасів в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Максименко // Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp.368-374.
 5. Максименко І. Я, Козирєва Є.О. Особливості облікового відображеня товарних операцій через інтернет-магазин [Текст] / І.Я. Максименко, Є.О. Козирєва // Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 702-709.
 6. Максименко І. Я. Особливості обліку у ресторанному господарстві [Текст] / І.Я. Максименко, О.М. Мельник // Abstracts of the 5 International scientific and practical conference. London. December 9-11, 2020. Pp. 558-556.
 7. Максименко І.Я. Особливості проведення внутрішнього аудиту в Державному секторі України [Текст] / І.Я. Максименко, В.О. Мишакова // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.115-117.
 8. Максименко І.Я. Особливості процесу організації внутрішнього аудиту в Державному секторі України [Текст] / І.Я. Максименко, К.В. Крутько // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.117-120.
 9. Максименко І.Я. Принципи організації та здійснення внутрішнього державного фінансового контролю в Державному секторі України [Текст] / І.Я. Максименко, Т.О.Ловчикова // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.120-122.
 10. Максименко І.Я. Види і функції здійснення державного фінансового контролю [Текст] / І.Я. Максименко, М.С. Драгниш // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.122-124.
 11. Максименко І.Я. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю [Текст] / І.Я. Максименко, Г.І. Удовиченко // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.124-126.
 12. Максименко І.Я. Особливості обліку валютних операцій [Текст] / І.Я. Є.В. Коваленко // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2020. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня 2020 року. С.124-126.
 13. Максименко І.Я. Особливості визначення та класифікації запасів в процесі управління підприємством [Текст] / І.Я. Максименко, А.Г. Іванчсенко // Science, research, development. International scientific conference Оctober 30-31 th, 2019.Valetta, Republik of Malta. С 22-24.
 14. Максименко І.Я, Волкова Т.Р. Особливості обліку та оподаткування проведення рекламних акцій на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, Т.Р. Волкова // Science, research, development. International scientific conference, 2019. (Баку, Грузия). С 22-24.
 15. Максименко І.Я, Волкова Т.Р. Особливості облікового відображення використання бонусів на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, Т.Р. Волкова // Science, research, development. International scientific conference Оctober 30-31 th, 2019 (London, England). С 30-33.
 16. Максименко І.Я. Особливості обліку та внутрішньогосподарського контролю нематеріальних активів в процесі управління підприємством [Текст] / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна // Science, research, development. International scientific conference August 30-31 th, 2019. Berlin, Germany. С 35-38.
 17. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення використання бонусів на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна // Science, research, development. International scientific conference Оctober th, 2019 (London, England). С 39-42.
 18. Максименко І.Я. Особливості визнання основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку [Текст] / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна //. Science, research, development International scientific conference Оctober th, 2019 (London, England). С 39-42.
 19. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення операцій оренди в управлінні підприємством [Текст] / І.Я. Максименко, К.С. Ганоцька // Science, research, development International scientific conference September 29-30 th, 2019 (Poznan, Poland). С 27-30.
 20. Максименко І.Я. Особливості обліку та оподаткування ліквідації нематеріальних активів підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, А.В. Назарук // International scientific conference Оctober th, 2019. London, England. С 36-39.
 21. Максименко І.Я., Татюк О.Г. Виконання контрольних повноважень державною казначейською службою України [Текст] / І.Я. Максименко, О.Г. Татюк // II Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя. С. 207-209.
 22. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення операцій з продажу нематеріальних активів [Текст] / І.Я. Максименко, А.В. Назарук // Science, research, development International scientific conference September 29-30 th, 2019 Poznan, Poland. С 30-33.
 23. Максименко І.Я. Повноваження органів казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства [Текст] / І.Я. Максименко, Д.О. Федюк // II Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя. С. 209-211.
 24. Максименко І.Я. Особливості визнання та облікового відображення електронного цифрового підпису [Текст] / І.Я. Максименко, Є.М. Рудік // II Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя. С. 205-207.
 25. Максименко І.Я. Особливості подання електронної звітності клієнтами казначейства з використанням АС «Є – звітність» [Текст] / І.Я. Максименко, В.О. Мозолевська // II Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя. С. 202-205.
 26. Максименко І.Я. Стратегічні альянси як форма інтернаціоналізації бізнесу [Текст] / І.Я. Максименко, М.О. Єфімова // Science, research, development. International scientific conference December 30-31 th, 2019. Zakopane, Poland. С 12-13.
 27. Максименко І.Я. Особливості організації роботи з готівкою на підприємстві [Текст] / І.Я. Максименко, Г.П. Питиляк // Science, research, development International scientific conference September 29-30 th, 2019. Poznan, Poland. С 33-36.
 28. Максименко І.Я. Особливості використання електронних касових документів: порядок оформлення та обігу. [Текст] / І.Я. Максименко, Г.П. Питиляк // Science, research, development. International scientific conference Оctober th, 2019 (London, England). С 33-36.
 29. Максименко І.Я. Особливості ремонтів / поліпшень орендованих об’єктів в обліку [Текст] / І.Я. Максименко, К.C. Ганноцька // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2019. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С.118-120.
 30. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення надходження нематеріальних активів на підприємство [Текст] / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2019. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С.120-122.
 31. Максименко І.Я. Особливості визнання та класифікації запасів на підприємствах [Текст] / І.Я. Максименко // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2019. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С.122-124.
 32. Максименко І.Я. Організація роботи з готівкою на підприємстві: ліміт каси [Текст] / І.Я. Максименко, А.В. Назарук // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2019. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С.124-126.
 33. Максименко І.Я. Особливості реалізації товарів зі знижкою на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, Г.П. Питиляк // ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2019. Щорічна науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С.126-128.
 34. Максименко І.Я, Юношева А.О. Особливості облікового відображення витрат на відрядження по Україні [Текст] / І.Я. Максименко, А.О. Юношева // Scientific research: global and local perspectives: collection of scientific articles. – SAUL Publisching, Dublin, Ireland, 2018. C.84-87.
 35. Максименко І.Я. Особливості обліку витрат в системі управління діяльністю підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, А.О. Юношева // II International scientific conference «The modern trend in the development of business social responsibility June 29th, 2018(Lisbon, Portugal). С 80-82.
 36. Максименко І.Я. Особливості нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // II International scientific conference «The modern trend in the development of business social responsibility June 29th, 2018(Lisbon, Portugal). С 80-82.
 37. Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку [Текст] / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // II International scientific conference «The modern trend in the development of business social responsibility June 29th, 2018 (Riga, Latvia). С 80-82.
 38. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення повернення товарів у продавця [Текст] / І.Я. Максименко, Е.В. Васильченко // Science, research, development International scientific conference «The modern trend in the development of business social responsibility. August 31th, 2018. Berlіn, Germany. С 36-39.
 39. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення реалізації товарів зі знижкою [Текст] / І.Я. Максименко, Е.В. Васильченко // Science, research, development International scientific conference «The modern trend in the development of business social responsibility. Jule, 31th, 2018 . Malta С 22-25.
 40. Максименко І.Я. Особливості визнання та обліку нематеріальних активів підприємства в здійсненні управлінської діяльності [Текст] / І.Я. Максименко, В.А. Соболь // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» м.Запоріжжя 4-5 жовтня 2018р. С.251-254.
 41. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування виплати авансу на підприємстві [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Фісун // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку:національний, регіональний, міжнародний вимір» м.Запоріжжя 4-5 жовтня 2018р. С.249-251.
 42. Максименко І.Я. Соціальний пакет як складова частина виплат працівникам [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Фісун // Science, research, development. International scientific conference Оctober 30-31 th, 2018. London, England. С 31-32.
 43. Максименко І.Я.. Вертикальна інтеграція компанії та теоретичні підходи до її визначення [Текст] / І.Я. Максименко, С.С. Худзик // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку:національний, регіональний, міжнародний вимір» м.Запоріжжя 4-5 жовтня 2018р. С.150-153.
 44. Максименко І.Я. Особливості організація обліку та оподаткування розрахунку відпускних працівникам підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривошей // International scientific conference «CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY. October 20th, 2017 (Kaunas, Lithuania). С 57-59.
 45. Максименко І.Я, Кривошей Ю.В. Організація обліку розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності в контексті законодавчих змін [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.В. Кривоший // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE:Science and practice: an innovative approach, October 27, 2017, Coventry, United Kingdom. С. 44-47.
 46. Максименко І.Я. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю [Текст] / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Г.Р. Горлачова // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE: Science and practice: an innovative approach, September 29, 2017, Paris, France. С. 183 - 187.
 47. Максименко І.Я. Особливості проведення державного фінансового контролю за діяльністю бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // International Scientific Conerence "Modern Economic Research: Cooperation, Banking, Public Administration in Decentralization" September 26, 2017 (Kielce, Poland). С. 85-87.
 48. Максименко І.Я. Особливості облікового відображення доходів бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.Л. Радченко // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE:Science and practice: an innovative approach, September 29, 2017, Paris, France. С. 187 – 190.
 49. Максименко І.Я. Роль державного фінансового контролю в здійсненні діяльності бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки : наук.-практ. конф., квіт. 2017 р.
 50. Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку електронних грошей [Текст] / І.Я. Максименко, Л.К. Зінченко // Тиждень науки : наук.-практ. конф., квіт. 2017 р.
 51. Максименко І.Я. Нематеріальні активи підприємства – як об’єкт бухгалтерського обліку [Текст] / І.Я. Максименко, А.С. Кривошеєва // Тиждень науки : наук.-практ. конф., квіт. 2017 р.
 52. Максименко І.Я. Особливості обліку орендних операцій підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, І.Г. Питиляк // Тиждень науки : наук.-практ. конф., квіт. 2017 р.
 53. Максименко І.Я. Застосування системи внутрішньогосподарського контролю в умовах реформування економіки України [Текст] / І.Я. Максименко, В.О. Сітало // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.117-119.
 54. Максименко І.Я. Особливості проведення діяльності органами Державної аудиторської служби України [Текст] / І.Я. Максименко, Я.М. Бублік // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.108-110.
 55. Максименко І.Я. Система державного фінансового контролю в Україні [Текст] / І.Я. Максименко Є.В. Васильченко // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.110-113.
 56. Максименко І.Я. Державна аудиторська служба україни як елемент системи державного фінансового контролю [Текст] / І.Я. Максименко, Д.Г. Войтович // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.108-110.
 57. Максименко І.Я. Особливості проведеннія державного фінансового аудиту окремих господарських операцій в Україні [Текст] / І.Я. Максименко, В.В. Горбань // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.113-115.
 58. Максименко І.Я. Результати діяльності Державної аудиторської служби України на прикладі Запорізькій області [Текст] / І.Я. Максименко, М.В. Зуєва // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.116-117.
 59. Максименко І.Я. Особливості здійснення державного фінансового контролю в Україні [Текст] / І.Я. Максименко, В.А. Соболь // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. С.119-121.
 60. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством [Текст] / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, September 30, 2016. – С. 228-230.
 61. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами [Текст] / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Я.О. Добренька // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С. 167–170.
 62. Максименко І.Я. Особливості обліку запасів бюджетних установ в умовах реформування обліку в держсекторі [Текст] / І.Я. Максименко, О.О. Сопілко // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A., Thessaloniki, Greece, August 29, 2016. – С. 151–154.
 63. Максименко І.Я. Особливості обліку переоцінки основних засобів підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, П.Б. Черевко // International Scientific Conference economy and society: Modern foundation For human development, Part 2, October 31, 2016. Liipzig, Germany: Baltija Publishing. – С. 169–171.
 64. Максименко І.Я. Особливості бухгалтерського обліку знижок та розпродажу товарів на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» SCIENCE AND PRACTICE: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. – С. 169-171.
 65. Максименко І.Я. Особливості оцінки запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку в держсекторі [Текст] / І.Я. Максименко, О.О. Сопілко // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С. 165–167.
 66. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів в системі управління підприємством [Текст] / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Я.О. Добренька // International Scientific Conference economy without borders: integration, innovation, cross-border cooperation: Proceedings of the Conference, Part 1, August 26, 2016. Kaunas, Lithuania : Baltija Publishing. – С. 188–190.
 67. Максименко І.Я. Особливості проведення та роль внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу [Текст] / І.Я. Максименко, Є.О. Богдан // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 68. Максименко І.Я. Особливості організації внутрішньогосподарського контролю основних засобів [Текст] / І.Я. Максименко, А.Ю. Фоменко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 69. Максименко І.Я. Внутрішньогогосподарський контроль власного капіталу та шляхи його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, Є.В. Васильченко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 70. Максименко І.Я. Особливості проведення внутрішньогосподарського контролю як складової частина системи економічного контролю [Текст] / І.Я. Максименко, М.В. Зуєва // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 71. Максименко І.Я. Застосування системи внутрішньогосподарського контролю в умовах реформування економіки України [Текст] / І.Я. Максименко, О.Г. Мотвієнко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 72. Максименко І.Я. Особливості та проблеми внутрішньогосподарського контролю нематеріальних активів [Текст] / І.Я. Максименко, А.Г. Потась // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 73. Максименко І.Я. Особливості проведення та шляхи вдосконалення внутрішнього контролю в бюджетних установах [Текст] / І.Я. Максименко, Є.Ю. Кармак // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя
 74. Максименко І.Я. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ в умовах реформування бухгалтерського обліку [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 75. Максименко І.Я. Особливості організації контролю необоротних активів бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко,А.О. Донцова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 76. Максименко І.Я. Особливості організації обліку доходів і видатків бюджетних установ [Текст] / І.Я. Максименко, В.М. Балдина // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 77. Максименко І.Я. Особливості обліку основних засобів в ринкових умовах [Текст] / І.Я. Максименко, А.Ю. Фоменко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 78. Максименко І.Я. Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу [Текст] / І.Я. Максименко, Є.О. Богдан // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 79. Максименко І.Я. Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, А.Г. Позивайло // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С 189-190.
 80. Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів на підприємстві: проблеми та шляхи вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, І.В. Зіновєва // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С 191-192.
 81. Максименко І.Я. Особливості внутрішньогосподарського контролю витрат операційної діяльності підприємства [Текст] / І.Я. Максименко, О.А. Григор // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С 190-191.
 82. Максименко І.Я. Особливості обліку торгівельних знижок та шляхи його вдосконалення на підприємствах торгівлі [Текст] / І.Я. Максименко, М.В. Бондаренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С 192-193.
 83. Максименко І.Я. Місце внутішньогосподарського контролю в системі управління підприємством [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, квіт. 2015 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С 193-194.
 84. Максименко І.Я. Методика оцінки ефективності коопераційних зв’язків підприємств машинобудування [Текст] / І.Я. Максименко // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2014 р. – К. : Академія муніципального управління, 2014. – С. 97–99.
 85. Максименко І.Я. Удосконалення коопераційних зв’язків підприємств машинобудування на засадах вирішення завдань максимально ефективного використання потенціалу [Текст] / І.Я. Максименко // Ключеви въпроси в съвременна та наука – 2014 : Х Междунар. науч.-практ. конф., България, гр. София, 17–25 април. 2014 г. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. – Т. 7 : Икономики. – 2014. – С. 22–24.
 86. Максименко І.Я. Сучасний стан коопераційних зв’язків підприємств машинобудування Запорізького регіону [Текст] / І.Я. Максименко // Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління : Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 10–11 квіт. 2014 р. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2014. – С. 220–222.
 87. Максименко І.Я. Методические аспекты управления международной кооперацией предприятий [Текст] / І.Я. Максименко, А.В, Череп // Naukowa przestrzen Europy 2014 : X Miedzynarod. nauk.-prakt. konf., Polska, m. Przemysl, 07–15 kwiet. 2014 r. – Przemysl : Nauka і studia, 2014. – V. 9. – С. 64–72.
 88. Максименко І.Я. Сучасні тенденції управління коопераційними зв’язками підприємств машинобудування [Текст] / І.Я. Максименко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття : Наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 21 лют. 2014 р. – Мелітополь : ЕГФ ЗНУ, 2014. – С. 50–52.
 89. Максименко І.Я. Облік виробничих запасів та напрями його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).С.46-48.
 90. Максименко І.Я. Облік виробничих запасів та напрями його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, Г.С. Грошева // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).С.46-48.
 91. Максименко І.Я. Аудит грошових коштів [Текст] / І.Я. Максименко, М.В, Коссе // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).С.48-49.
 92. Максименко І.Я. Організація контролю грошових коштів [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).С.48-49.
 93. Максименко І.Я. Організація обліку виробничих запасів та шляхи його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, О.Ю. Сивець // Тиждень науки – 2014 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 14–18 квіт. 2014 р.).С.50-51.
 94. Максименко І.Я. Організація обліку виробничих запасів та шляхи його вдосконалення [Текст] / І.Я. Максименко, О.Ю. Сивець // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С. 287-288.
 95. Максименко І.Я. Проблеми обліку основних засобів [Текст] / І.Я. Максименко, Я.В. Ручка // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С. 290-292.
 96. Максименко І.Я. Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку [Текст] / І.Я. Максименко, А.В.Кривенко // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 15-16 травня 2014 року м. Запоріжжя. - ЗНТУ – 2014. – С.293-295.
 97. Максименко І.Я. Внутрішній аудит –як запорука успішної роботи підприємства [Текст] / І.Я. Максименко // Тиждень науки – 2013 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2013 р.).С.56-57.
 98. Максименко І.Я. Проблеми та перспективи внутрішнього аудиту [Текст] / І.Я. Максименко, Ю.О. Досужа // Тиждень науки – 2013 : зб. Тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2013 р.).С.162-163.