Ви є тут

Головна

Прізвище: Правда

Ім'я: Наталія

По батькові: Анатоліївна

 

Посада:викладач кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, факультет романо-германської філології, 1986 р., спец. «англійська та німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов.
Дисертації:

  Наукові інтереси:

  • перекладознавство;
  • проблеми перекладу науково-технічної літератури;
  • міжкультурна комунікація.

  Дисципліни, які викладає:

  • іноземна мова спеціальності,
  • практика перекладу,
  • особливості мови НТЛ.

  Основні наукові роботи (публікації):

  Всього наукових праць: 5, з них монографії – - .

  • «Жанрово-стилістичні особливості науково-технічних текстів» в «Віснику ЗНУ» : Збірник наукових праць. Філологічні науки - Запоріжжя: ЗНУ, 2011 - №1- с.142-145. (Затверджено як наукове фахове видання – постанова през. ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.);
  • «Особливості функціонування термінів в науково-технічних текстах та способи їх перекладу» у співавторстві зі студенткою ГФ-322 Лінник В. в журналі «Вісник ЗНУ» : Збірник наукових праць. Філологічні науки - Запоріжжя: ЗНУ, 2015 - №2- с.183-187. (Затверджено як наукове фахове видання – постанова през. ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.);
  • «Урахування стилістичних особливостей художніх та наукових текстів при перекладі» в журналі «Вісник ЗНУ» : Збірник наукових праць. Філологічні науки - Запоріжжя: ЗНУ, 2014 - №1- с.262-267. (Затверджено як наукове фахове видання – постанова през. ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.).
  • Перелік наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» 19-22 квітня 2012 р. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
  • Правда Н.А. «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ» ІІ всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»,2 квітня 2015 р. Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка.,5 стор.;
  • Правда Н.А. «Урахування стилістичних особливостей художніх та наукових текстів при перекладі». «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» 19-22 квітня 2012 р. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності -6 стор.
  • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
  Відзнаки та нагороди:

   Рік початку діяльності в університеті: 2000 р.

   Мови спілкування: українська, російська, анлійська.

   Контакти:

   адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
   аудиторія (кабінет): 236а
   тел.: +380(61)7698589
   e-mail: pra_nata@i.ua