Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваль

Ім'я:  Лідія

По батькові:  Михайлівна

 

Посада:  докторантка КНУБА

Участь у роботі рад і державних структур:  Член Спілки дизайнерів України

Науковий ступінь:  кандидат мистецтвознавства,

Вчене звання:  доцент

Освіта: вища

 
 • У 2007 році закінчила з відзнакою Запорізький національний технічний університет за спеціальністю „Дизайн”. (Перший випуск кафедри „Дизайн” ЗНТУ). 
 

Дисертації:

 • У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.07 – дизайн у спеціалізованій вченій раді К 64.109.01 Харківської державної академії дизайну і мистецтв, тема дисертації «Принципи формування дизайну предметно-просторового середовища засобами LED-технологій»

Наукові інтереси:

 • Формування предметно-просторового середовища засобами світлового дизайну, зокрема з використанням LED-технологій; пошук нових виразних засобів за допомогою комбінації прийомів академічного живопису і світлового дизайну.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Koval L. M. LED-technologies as a Means of Post-Industrial Illumination Design of Object Spatial Environment / L. M. Koval // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 5). – С. 17–22.
 • Коваль Л. М. Композиційні домінанти у формуванні смислових груп проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища засобами LED-технологій / Л. М. Коваль // Теорія та практика дизайну [Текст]: зб. наук. пр. – К.: «Дія», вип. 7, 2015. – С. 83–91.
 • Коваль Л. М. Вплив різних видів LED-динаміки на формування проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища / Л. М. Коваль // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст] – Харків: ХДАДМ, №3/2015. – С. 77–81.
 • Коваль Л. М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 3). – С. 9–14.
 • Коваль Л.М. Дизайн & LED-технології [Текст] : монографія / Л.М. Коваль. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 132 с., іл.
 • Коваль Л.М. Естетика світло-кольорового середовища інтер’єру [Текст] / Л. М. Коваль // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 22. – К.: Міленіум, 2012. – С. 199–204.
 • Коваль Л.М. Психофізіологічний вплив світло-кольорового середовища інтер’єру на життєдіяльність людини / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії  дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 1. –  C. 35–38.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Коваль Л. М. Експериментальні дослідження формоутворюючих властивостей кольору [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – C. 81–82.
 • Коваль Л. М. Світлова проекція як засіб формування предметно-просторового середовища [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – C. 197–200.
 • Коваль Л. М. Естетика світло-кольорового середовища [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C. 268–270.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках: 

 • 29 декабря 2016 – 3 февраля 2017 – Выставка запорожских художников «Різдво мистецьке», выставочный зал Запорожской организации национального союза художников Украины, г. Запорожье, Украина;
 • 12 октября – 4 ноября 2016 – Персональная выставка «Дотик світла» в малом зале выставочного зала Запорожской организации национального союза художников Украины, г. Запорожье, Украина;
 • 5–26 травня 2013  –  4-а виставка сучасного мистецтва «Ідентичність та міжнародна культура», Міський Музей, Стріано, Італія.

Перелік усіх конференцій та виставок, у яких взято участь, за роками

 

Мови спілкування:  українська, російська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua