Ви є тут

Головна
Прізвище: Поляков
 
Ім’я: Михайло 
 
По Батькові: Олексійович
 
Посада: професор кафедри "Електричні та електронні апарати"
 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
 
Вчене звання: професор
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7772-3122

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): U-6326-2017

Обліковий запис науковця (Scopus): 55327899800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=28fcx2oAAAAJ

 
Освіта: вища 
Запорізький машинобудівний інститут (1974р.)

Робота в промисловості: (17 років) НДІ «Марс»(Ульянівськ) інженер, с.н.с., нач. наук. дослідн. сектору

Іншій досвід викладання: Ульянівський політехнічний інститут, Дніпропетровський національний університет, Запорізький авіаційний коледж, Запорізький електротехнічний коледж, кафедри РТТ, ПЗ НУ «запорізька політехніка», TU Ilmenau (Німметчина).

Дисертації: В 1988 році захистив у ЦНДІ «Агат» (Москва) кандидатську дисертацію «спец тема» за фахом «Елементи та вузли обчислюваної техніки та систем керування».
 
У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему "Теоретико-множинні моделі функціональних структур інтегрованих і когнітивних систем" за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» в Національній металургійній академії України.
 
Наукові інтереси:
  • Інтегровані та когнітивні системи,
  • проектування систем з промисловими контролерами,
  • моніторинг та прогнозування технічного стану трансформаторів,
  • віддаленні лабораторії.
Дисципліни, які викладає:
 
Основи схемотехніки
Обчислювана техніка та мікропроцесори
Моделювання радіотехнічних систем
 

Основні наукові роботи (публікації): 

1. Poliakov, M. Behavior classification of control unit of systems / M. Poliakov //Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2022. № 3, pp. 183-195. e-ISSN 1607-3274 (НМБ WoS) doi 10.15588/1607-3274-2022-3-17  (Index Copernicus, Google Scholar)

2. Poliakov, M. O. Method for assessing unevenness of cellulose insulation layers aging of power transformers winding / M. O. Poliakov, V. V. Vasylevskyi // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2022. – № 5. – С. 47-54. (Scopus, Web Of Science).         

3. Poliakov M., Larionova T., Tabunshchyk G., Parkhomenko A. and Henke K. Hybrid Models of Studied Objects Using Remote Laboratories for Teaching Design of Control Systems. International Journal of Online Engineering. 2016. Vol. 12, Issue 9. P. 7–13.
4. Poliakov M., Morshchavka C., Lozovenko O. Developing Students’ Skill to Identify Properties of Cognitive Control Systems. International Journal of Engineering Pedagogy. 2018. Vol. 8, No. 4, P. 4–15.
5. Поляков М.А. Теоретико-множественные модели функциональных структур систем когнитивного управления. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпро. 2017. №3(110). C. 16–23.
6. Поляков М.А. Когнитивные системы управления: структуры и модели. Електротехнічні та комп’ютерні системи. Одесса. 2017. № 25 (101). C. 387–393.
7. Поляков М.А. Когнитивное управление на основе динамического комплекса целей: структуры и модели. Електротехнічні та комп’ютерні системи. Одеса. 2018. № 28 (104). C.127–133.
8. Поляков М. А., Андрияс И. А. Теоретико-множественные модели функциональных структур гибридных автоматов систем управления. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпро. 2018. №3 (116), С .146–152.
9. Поляков М. А., Андріяс И. А., Конограй С. П., Василевский В. В. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". Харків. 2018. № 5 (1281). С. 90–96.
10. Поляков М. А., Андриас И. А. Конечные автоматы с небинарными элементами множеств. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпро. 2019. №2(121). C.85–94. 
11. Poliakov M., Subbotin S., Andrias I. Control System Control Unit FSM Semantic Models. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпро. 2019. №5 (124). C.43 – 53.
12. Поляков M. O. Конструирование и выбор вейвлетов для анализа тепловых процессов в силовом трансформаторе. Технічна Електродинаміка. Київ. 2012. №3. С. 119–120.
13. Polyakov M. A., Vasilevskij V.V. Prediction of wearing out of power transformer winding insulation. Технічна Електродинаміка. Київ. 2014. №5. С. 65–67.
14. Поляков, М. А., Василевский В. В. Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора. Електротехніка і Електромеханіка. Харьков. 2014. №3. – С38–41.
15. Poliakov M.O., Subbotin C.O., Poliakov O.M.. Interoperability of Integrated Hierarchial Systems. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (133). – Дніпро, 2021. C. 68–78.
16. Vasilevskij V.V., Poliakov M.O. Reproducing of the humidity curve of power transformers oil using adaptive neuro-fuzzy systems. Electrical Engineering & Electromechanics, 2021, no. 1, p. 10–14.
17. Поляков М. А., Агибалов А. П. Транслятор параметров модели конечного автомата из среды Матлаб в приложение человеко-машинного интерфейса. Радіоелектроніка, інформатика, управління. Запоріжжя. 2011. №2. С.34–37.
 
Частини книг у вітчизняних та закордонних виданнях:
 
1. Поляков М. О., Ларіонова Т. Ю. Системи керування електричними машинами та апаратами. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія / за заг. ред. Карстена Хенке. Запоріжжя: Дике поле. 2015. Част. 2. С. 87—153.
2. Poliakov M., Henke K., Wuttke H.-D. The Augmented Functionality of the Physical Models of Objects of Study for Remote Laboratories. Online Engineering & Internet of Things. Lecture Notes in Networks and Systems. /Ed. M. Auer, D. Zutin. New York: Springer, Cham. 2018. Vol. 22. P. 151–159. Series ISSN 2367-3370.
3. Poliakov M., Henke K., Wuttke H.-D. Prospects for Constructing Remote Laboratories to Study Cognitive IoT Systems. Dependable IoT for Human and Industry. Modeling, Architecting, Implementation. /Ed. V. Kharchenko, A. L. Kor, A. Rucinski. Denmark: RIVER PUBLISHERS. 2018. P.503–513.
4. Poliakov, M. Henke K., Wuttke H.-D. Quality and efficiency indicators of remote laboratories. Cyber-physical Systems and Digital Twins. /Ed. M. E. Auer et al. New York: Springer International Publishing. 2020. LNNS 80, P. 143–154. Series ISSN 2367-3370. 

Всього наукових праць: 51, з них монографій – 4, навчальних посібників – 1.

Перелік наукових праць за роками

Участь у конференціях:

1. Poliakov M., Larionova T., Tabunshchyk G., Parkhomenko A., Henke K. Remote laboratory for teaching of control systems design as an integrated system. REV 2016: Proceedings of 13th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Madrid, 24–26 Feb., 2016, P. 339–346.
2. Poliakov M., Larionova T., Wuttke H.-D., Henke K. Automated testing of physical models in remote laboratories by control event. IMCL 2016: Proceedings of International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, San Diego, 17–19 October, 2016. P. 24– 27.
3. Poliakov M., Henke K., Wuttke H.-D. Prospects for Constructing Remote Laboratories for the Study of Cognitive Systems. IDAACS 2017: Proceedings of the 9 th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Bucharest, 21–23 September, 2017. P. 965–968.
4. Poliakov M., Henke K., Wuttke H.-D. FSM Black Box for Remote Lab EDUNINE 2018: Proceedings of the IEEE World Engineering Education Conference. Buenos Aires, from March 11 to 14, 2018. P. 186–190.
5. Poliakov M., Morshchavka S., Lozovenko O. Training in Research on Cognitive Control Systems. ICL2017: Proceeding of 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning, Budapest, 27–29 September, 2017. P. 432–441.
6. Poliakov M., Henke K., Wuttke H.-D. Cognitive remote laboratories for studying the elements of the smart industry. DESSERT’2018: Proceeding 9th International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies, Kiev, Ukraine, May 2018. P. 500 – 503.
7. Poliakov M., Subbotin S., Poliakov O. Set-theoretical FSM Models Activity Subsystem for Cognitive Control Systems. CADSM 2019: IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, Polyana, Ukraine, 26 Feb.–2 March, 2019. P. 1–4.
8. Poliakov M. Implementing Automaton Behavior with Fuzzy Controllers. CMIS-2019: Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems. Zaporizhzhia, Ukraine, April 15–19, 2019. P.183–192. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019.
9. Poliakov M., Rida I. Remote laboratories for engineering education: status and prospects. ASET 2020: /Proceeding of Advances in Science & Engineering Technology multi-conferences, art. no. 9118221. April 09, 2020 in Dubai.
10. Поляков М.А. Семантика состояний автоматов систем логического управления. Дні науки – 2008 : зб. тез–доповідей : в 3т. / Класичний приватний університет, Запоріжжя, 23–24 жовтня 2008, Т.2. С. 200 – 201.
11. Поляков М.А., Реализация автоматного поведения в приложении визуализации контроллерной системы управления. Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення: матеріали міжнародн. наук.−технічн. конф., Севастополь, 8 – 12 вересня 2008 р. / редкол.: В.Я. Копп [та ін.]. Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. С. 239 – 240.
12. Поляков М.А. Операционные автоматы управляющих программ контроллерной системы управления. Міжнародна науково−технічна конференція «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення»: материалы междунар. науч. техн. конф Севастополь, 7–12 вересня 2009 р. / редкол.: В.Я. Копп та ін.. Вид-во СевНТУ, 2009. С 284–285.
13. Поляков М.А., Применение принципов фон Неймана в архитектуре информационно-управляющих систем. Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення: матеріали міжнар. наук.–техн. Конф: Севастополь, 9–13 вересня 2013 р. / М-во освіти і науки України; Севастоп. нац. техн. ун-т; наук. ред. В.Я. Копп–Севастополь:, СевНТУ, 2013. С. 198–200.
14. Поляков М. А. Комплекс математических моделей функциональных элементов и структур интегрированных и когнитивных систем. Материалы международной научно-технической конференции ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ и МАШИНОСТРОЕНИИ имени профессора Михалева А. И. (НМетАУ, 17 – 19 марта 2020 року), Днепр. – 501с. ISSN-online 2708-0102 229 С. 228–233.
15. Поляков М.А., Поляков А.М. Модели состояний конечного автомата для его семантической модели.–Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 86– 87.
16. Poliakov M., Vasilevskij V. and Andrienko P. "Layered Model of the Consumption of the Insulation Resource of the Windings of a Power Oil-Immersed Transformer," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, p. 1–4.
17. Poliakov M., Subbotin S., Poliakov O. Performance indicators of models of non-binary control automates.In proceeding of 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) (22-26 February, 2021 Lviv, Ukraine). P. 38–42.
18. Поляков М.А. Представление знаний в конечных автоматах систем управления. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2021: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 16 – 18 березня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 371 с. С. 181-184.
18. Poliakov M., Subbotin S. and Poliakov O. The contour of causality in control automata of systems[Electronic resource] Proceedings of the Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021 / ed.: S. Subbotin – Aachen: CEUR-WS, 2021. – P. 368–378. – (CEUR-WS.org, vol. 2608). – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2864/paper32.pdf.
20. Henke K., Poliakov M., Wuttke H.-D., Nau J. and Poliakov O. Forms of Additions to Physical Models of Objects of Study in Remote Laboratories [Electronic resource] Proceedings of the Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021 / ed.: S. Subbotin – Aachen: CEUR-WS, 2021. – P. 379–389. – (CEUR-WS.org, vol. 2608). – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2864/paper33.pdf.
 
 

Рік початку діяльності в університеті: 1992

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 218, Гол. корп.

e-mail: polyakov@zp.edu.ua