Ви є тут

Головна

Прізвище: Кубіч

Ім'я: Вадим

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент, старший науковий співробітник зі спеціальності 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0939-9092

Обліковий запис науковця (Scopus): 57203875007

 

Освіта: вища

 • Рязанське вище воєнне автомобільне інженерне училище, 1990, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Автомобільна техніка», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Підвищення зносостійкості трибоз'єднань колінчастого валу ДВЗ фрикційним формуванням покриття в галієво-індієвому середовищі», рік захисту – 2012, Національний авіаційний університет

Наукові інтереси:

 • Трибологічні аспекти підвищення надійності елементів трибоз'єднань, які працюють при зміні режимів навантаження та мащення на підставі оцінки впливу хімічного складу та механічних властивостей конструкційних матеріалів

Дисципліни, які викладає:

 • Машини з ДВЗ
 • Надійність та довговічність ДВЗ
 • Експлуатація та обслуговування машин

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кубіч В. І., Слинько Г. І. Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання : Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 246 с.
 • Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності, нанотехнологій/ [Івщенко Л.Й., Черкун В.Ю., Кубіч В.І., Черкун В.В.]; за заг. ред. Л.Й. Івщенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 116 с.
 • Kubich V.I. Generalization of complex playback status lubricating layer in the model conjugation // Eurasian Physical Technical Journal, 2016, Vol.13, No.1(25), pp. 15-21.
 • Кубич В.И. Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС/В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В. Блощинская// Двигатели внутреннего сгорания. – ХПИ. - №2.- 2016. – С.44-50.

Всього наукових праць: 64, з них патентів України на корисну модель – 9, навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Кубич В.И. Прогнозная оценка диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС/ В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В. Блощинская//, «Ольвійський форум-2016: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження, X міжнар. наук.-практич. конфер., 9-12 червня 2016. – тези. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. - С.26-28.
 • Кубич В.И. Термодинамическая модель вязкости смазочного материала /В.И. Кубич, В.М. Юров// «Современные достижения физики и фундаментальное физическое образование: сборник тезисов 9-й межд. науч. конф., 12-14 октября, 2016, Алматы, «Казак университеті». - С.138-140.
 • Кубич В.И. Оценка срыва потока смазочного материала в подшипнике скольжения. Промислова гідравліка і пневматика, ХVII міжн. наук.-тех. конф., 19-21 жовтня 2016. - мат. конф. – ХДУЗТ, Харків. - С.39.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя 64 - А
аудиторія (кабінет): 61
тел.: +380(61)7642647