Ви є тут

Головна

Прізвище: Бурма

Ім'я: Сергій

По батькові: Ігоревич

Посада: старший викладач

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2003 р., спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий, рік закінчення – 2014 р., спеціальність за дипломом – «Правознавство», кваліфікація за дипломом – «бакалавр з правознавства»

Наукові інтереси: інвестиційна та інноваційна діяльність вітчизняних підприємств, напрямки реструктуризації підприємств Запорізького регіону, кластерні структури

Дисципліни, які викладає: мікроекономіка, економічна теорія, макроекономіка.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Прушківський В.Г. Основні етапи формування інноваційної моделі регіону на основі кластерного підходу / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДБАБА, 2011. – № 55 – С.132 - 138.

 • Прушківський В.Г. Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Наукові праці НДФІ — К.: НДФІ, 2012. — №3 (60) — С.186-191.

 • Пуліна Т.В. Діагностика передумов утворення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні / Т.В. Пуліна, С.І. Бурма // Вісник Хмельницького національного університету — Хмельницький: ХНУ, 2012. — №4. - Т. 3 (190) — С. 95-99.

 • Бурма С.І. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С.І. Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Тернопіль: Економічна думка, 2012 — № 5-1. — С. 201-210.
 • Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32.

 • Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2013 — №1 (41) — С. 58–64.

 • Бурма С.І. Упровадження безготівкових розрахунків із використанням платіжної картки в Україні / С.І. Бурма, В.Г. Прушківський, К.В. Шумакова / Банківська справа. Киїів: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2014 - №3-4. С.25-33.

 • Бурма С.І. Економічна сутність та характеристики технологічних укладів постіндустріального суспільства / С.І. Бурма // [подано до друку] . - 2015.

Наукові праці Бурми Сергія Ігоревича

Участь у конференціях:

 • 16 квіт. 2010 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки - 2010», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Венчурний режим національного інноваційного процесу».

 • 15 квіт. 2011 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки-2011», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Кластерний підхід до формування регіональних інноваційних систем».

 • 27-28 травня 2011 р., четверта міжрегіональна науково-практична конференція конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Управління інноваційним розвитком регіону на основі кластерного підходу (досвід Федеральної землі «Вільна держава Баварія»).

 • 13 квітня 2012 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Основні детермінанти формування кластерних структур».

 • 6-7 квітня 2012 р., Х – Міжнародна науково-практична конференція конференція «Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи», Киів,Аналітичний центр «Нова економіка», тема доповіді «Особливості реструктуризації регіонального промислового комплексу на сучасному етапі розвитку»

 • 26-27 квітня 2012 р., міжнародна науково-практична Інтернет-конференція конференція «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади», Тернопіль, тема доповіді «Деякі аспекти економічної сутності дефініції «реструктуризація».

 • 19 квітня 2013 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки - 2013», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Деякі аспекти оптимізації державно-приватного партнерства».

 • 14-18 квіт. 2014 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки - 2014», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Концепція формування регіональних кластерних структур України».

Тези доповідей Бурми Сергія Ігоревича на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: e-mail
URL: URL