Ви є тут

Головна

Прізвище: Матюшин

Ім'я: Володимир

По батькові: Михайлович

 

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: д-р. фіз.-мат. наук

Вчене звання: професор

 

Google Scholar: Matyushin, V

Scopus ID: 6603775971

Researcher ID: AAE-4992-2019

ORCID: 0000-0002-3133-3583.

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, {назва факультету}, 1978, спеціальність за дипломом – Конструювання і виробництво радіообладнання», кваліфікація за дипломом – «Інженер-конструктор технолог радіоелектронної апаратури»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:

  «Низкотемпературная хемостимулированная гетеродиффузия в германии», рік захисту – 1982, Донецький державний університет, м. Донецьк.
 • Докторська дисертація:

  «Вплив атомарного водню на процеси масопереносу із тонких металевих плівок в системах з обмеженою розчинністю», рік захисту – 2005, Харківський фізико-технологічний інститут, м. Харків.

Наукові інтереси:

 • фізика поверхні
 • фізика та технологія тонких плівок
 • фізика взаємодії атомарного водню з поверхнею

Дисципліни, які викладає:

 • Фізика електронних процесів
 • Технологічні основи електроніки
 • Технологічні основи електроніки. Виробництво ІС, ГІС, ВЕТ
 • Функціональна електроніка
 • Фізика водневих технологій

Основні наукові роботи (публікації):

 •  Жавжаров Е.Л. Воздействие атомарного водорода на свойства кристаллов элементарных полупроводников /Е.Л.Жавжаров, В.М.Матюшин // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.- 2004. - №12. – С.36-39.
 •  Жавжаров Є.Л. Вплив атомарного водню на поверхню та при поверхневі шари кристалів германію /Е.Л.Жавжаров, В.М.Матюшин //Український фізичний журнал.- 2005. - Т. 50. – №1. – С.53-57.
 •  Жавжаров Е.Л. Воздействие атомарного водорода на тонкие пленки Ni /Е.Л.Жавжаров, В.М.Матюшин //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.- 2006. - №8. – С. 75-79.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Жавжаров Е.Л., Матюшин В.М., Антонченко Н.А. Низкотемпературная модификация тонких пленок никеля под воздействием атомарного водорода. /Є.Л.Жавжаров, В.М.Матюшин, Н.А.Антонченко //Материалы ХХХVIII Междунар. конф. по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 27 мая – 29 мая 2008 г.).- М.: МГУ.-2008.-С. 157.
 • Критская Т.В. Влияние среды выращивания монокристаллов Si на τннз // Критская Т.В., Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л. / V Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників (УНКФН-5). “УНКФН-5”, Україна, Ужгород, 18-22 вересня 2011 р. С4.84.
 • Матюшин В.М., Критська Т.В., Жавжаров Є.Л. Вплив середовища вирощування на рекомбінаційні процеси в монокристалічному Si. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 334 с. - С.319.
 • Жавжаров Є.Л., Матюшин В.М. Автоматизована установка контролю поверхні напівпровідників і металів. ІІІ Международная научно-техническая конференція «Функциональные и конструкционные материалы» Тезисы докладов (11-14 ноября 2013 г.) г. Донецк, Украина. С. 84.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1981.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33