Ви є тут

Головна

Прізвище: Луценко

Ім'я: Сергій

По батькові: Георгійович

 

Посада: старший викладач кафедри

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3787-1574

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=egnlBfwAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький Державний Університет, рік закінчення – 1992 р. Спеціальність за дипломом – «Фізична культура». Кваліфікація за дипломом – Викладач фізичної культури, тренер зі спортивних ігор (волейбол).

Спортивне звання: кандидат в майстри спорту з волейболу

 

Наукові інтереси:

 • Фізичне виховання та спорт у вищих навчальних закладах;

Дисципліни, які викладає:

 • Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення (волейбол)
 • Фізичне виховання (волейбол)

Основні наукові роботи (публікації):

 • Визначення ієрархічної структури змагальної діяльності висококваліфікованих волейболістів методами факторного аналізу. /Дорошенко Едуард, Олійник Михайло, Мельник Михайло, Олійник Ірина, Ванюк Олександр, Луценко Сергій. //Спортивна наука та здоров'я людини:наукове електронне періодичне видання.-К., 2022.-№2(8).-150 с. С.52-66.
 • Динаміка показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих гандболістів у річному макроциклі. /Циганок Владислав, Соловей Олександр, Луценко Сергій, Соловей Дмитро, Ванюк Олександр, Дорошенко Едуард. // Спортивний вісник Придніпров'я. № 3. 2022. 240 с. С.215-224
 • Перспективи викладання спортивної дієтології у закладах вищої освіти» / Терьохіна О.Л, Луценко С.Г., Ремешевський О.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 414-418.
 • Ефективність застосування комплексу хатха-йоги на занятях з фізичного виховання студентів при дистанційному навчані / О.В.Кириченко, А.І.Кубатко ,С.Г. Луценко. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт №4. Запоріжжя, 2021 С - 40-45.
 • Оцінка поточного фізичного стану студентів 1 курсу "Запорізької політехніки"/, Ю.І. Рімар, С.Г.Луценко, Ю.І.Дуднік / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. –Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. –Випуск 6 (137) 21. – С. 97-100.
 • Система табата в процессе физической подготовки студентов./ . Кириченко О.В., Кубатко А.І., Луценко С.Г., Терьохіна О.Л. / Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського/Фізична культура, спорт та здоров'я нації. 2019 – 80-84 с.
 • Комплексна фізична терапія слабочуючих дітей 12-15 років з порушенням постави./ Луценко С.Г.,Голуб Б.С. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова, серія №15 "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"зб.наукових праць/За ред. О.В.Тимошенка.-К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,2019 Випуск 10(118)19. С.81-84.
 • Анализ физической и функциональной подготовленности юных гребцов в начале и середине эксперимента / Римар Ю.И., Дудник Ю.И., Луценко С.Г. / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.- Чернігів.-2018.- Випуск 152 У двох томах Том 1, ЧНГУ, 2018. – С. 213-215.
 • Зарубежный опыт в профессиональной подготовке спортивных руководителей / Ю.І.Рімар, С.Г. Луценко, Мотуз С.А., Ремешевский А.В. // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. праць Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вип. 3(22). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – С. 550 — 555.
 • Застосування дихальних вправ у фізичному виховані студентів ВНЗ з ослабленним здоров'ям /Кириченко, О.В.,О.В. Мілкіна., Т.В. Напалкова., С.Г. Луценко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне віховання та спорт. - Чернігів : ЧНПУ, 2017. - Вип. 143. - С. 164 -167.
 • Физическое и функциональное состояние юных гребцов-академистов в подготовительном периоде на этапе начальной подготовки годичного цикла подготовки. / Римар Ю.І.,Луценко С.Г., Губриенко О.А., Путров А.Ю. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченко , Випуск 136., Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ.,2016 С.185-188.
 • Фізична реабілітація студенток ВНЗ з надлишковою масою тіла та ожирінні І-ІІ ступеня. /Кириченко О.В., Луценко С.Г., Напалкова Т.В., Сокол Л.Г.// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченко. Випуск 136., Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ., 2016 С.100-103.
 • Динаміка показників функціонального стану органів гепатобіліарної і езофагогастродуоденальної систем у фізичній реабілітації жінок 35-45 років з постхолецистектомічним синдромом на стаціонарному етапі. /Луценко С.Г., Карнаух Б.// НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова, серія №15 "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"зб.наукових праць/За ред. Г.М.Арзютова.-К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,2016 Випуск 3К 2 (71).-С.145-148.
 • Вибір амплуа на початковому етапі навчання волейболістів./ Ванюк О.І., Луценко С.Г.,Сокол Л.Г.,Журавльов Ю.Г.// Наукове товариство Smart & Young. Щомісячний збірник матеріалів конференції «Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення.» Україна, м.Київ, 20-21 листопада 2015 р.№ 1/2015. С. 9-12
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 2021р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради 2020 р.
 • Подяка Запорізького відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 2019 р.
 • Грамота Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації 2018 р.
 • Подяка Запорізького відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 2018 р.
 • Почесна грамота Запорізького відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 2017 р
 • Грамота Запорізького відділення комітету з фізичного виховання та спорту 2016 р.
 • Грамота Запорізького відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 2013 р.
 • Грамота Управління сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації 2012 р.
 • Почесна грамота Запорізького обласного управління з фізичного виховання та спорту 2011 р.
 • Подяка Запорізького обласного управління з фізичного виховання та спорту 2010 р.
 • Почесна грамота Управління сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації 2010 р.
 • Почесна грамота Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради 2009 р.
 • Грамота Запорізького обласного управління з фізичного виховання та спорту 2008 р.
 • Почесна грамота Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради 2008 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: українська

Досвід роботи в галузі вищої освіти (якості вищої освіти):

Розроблено:

Робочі навчальні програми

 • Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення (волейбол)
 • Фізичне виховання (волейбол).

Участь у громадських організаціях та фахових об'єднаннях:

 • Суддя 2 категорії з волейболу
 • Член федерації волейболу Запорізької області

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 70-Б, м. Запоріжжя, 69011
Спортивний корпус НУ «Запорізька політехніка»
тел.: +380(61)7698565, 0617645460
e-mail: 2lutsenko2@gmail.com