Ви є тут

Головна

Прізвище: Логачова

Ім'я: Людмила

По батькові: Михайлівна

 

Посада: старший викладач

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2366-9754

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): Q-1850-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 8246809600

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=9S45P4YAAAAJ

Освіта: вища

 

Дисципліни, які викладає:

 • Технічна електродинаміка
 • Супутникові інформаційні системи
 • Електронні та квантові прилади НВЧ
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Квантові радіотехнічні пристрої та системи
 • Напрямні системи

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Логачева Л.М. Эквивалентный поверхностный импеданс Т-образного соединения прямоугольных волноводов / Л.М. Логачева, С.В. Куцак, В.П. Бондарев // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2014. Вып. 177, – С. 136-143.
 2. Логачева Л.М. Приближенный расчет поглощающего фильтра гармоник / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.2014. Вып. 179. С. 00 – 00. (7 стр.)
 3. Логачова Л.М. Дифракція хвилі Н10 на стику регулярного і нерегулярного хвилеводів з діелектричною пластиною скінченної довжини / Л.М. Логачова, С.В. Куцак , В.П. Бондрєв, Н.Ю. Копильова // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - №2. - С.

Всього наукових праць: 18, з них патентів – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Логачова Л.М., Садовський О.С. Інтелектуальні антенні системи //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.17-18.- ISBN 978-617-529-223-5.
 2. Логачова Л.М. Поглинаючий хвилеводний фільтр гармонік великої потужності// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.11-12.- ISBN 978-617-529-223-5.
 3. Логачова, Л.М. Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок [текст] / Л. М. Логачова, Т. І. Бугрова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 236 с. ISBN 978-617-529-208-2.
 4. Логачова, Л.М. Розрахунок напруженості поля у точці прийому за допомогою деяких дифракційних моделей на міських радіотрасах [Електронний ресурс] /Л.М.Логачова, А.П.Сопільняк  (гр.РТ-914)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 5. Логачова, Л.М. Внутрішня антена мобільного телефону [Електронний ресурс]/ Л.М.Логачова, О.С.Садовський (гр.РТ-915) // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 6. Логачова, Л.М. Класифікація поглинаючих фільтрів гармонік хвиле водного типу [Електронний ресурс] /Л.М.Логачова, С.В.Куцак // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 7. Куцак, С.В. Сравнительный анализ энергетических характеристик поглощающих фильтров гармоник [Текст] / С.В.Куцак, Л.М.Логачова // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С.51-52.
 8. Kutsak S.V. H-plane Tee Junction of Rectangular Waveguides: The Three-Dimensional Case / S.V. Kutsak, L.M. Logachova // Proceedings of the 15th International Conference on Mathematical Meth-ods in Electromagnetic Theory. MMET’2014. Dnipropetrovs’k, Ukraine. August 26-28, 2014. – PP. 176 – 179.
 9. Логачева Л.М. Метод эквивалентных граничных условий неоднородностей в прямоугольном волноводе для анализа каскадных / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // НПК«Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т. 1 С. 135-136.
 10. Куцак С.В. Поверхневий імпеданс періодичного ряду прямокутних отворів на вузькій стінці хвилеводу / С.В. Куцак, Л.М. Логачева, В.П. Бондарев // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 51-52

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Мови спілкування: українська, російська, німецька

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 34;
тел.: +380(61)7643281.