Ви є тут

Головна
  1. Логачова Л.М., Садовський О.С. Інтелектуальні антенні системи //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.17-18.- ISBN 978-617-529-223-5.
  2. Логачова Л.М. Поглинаючий хвилеводний фільтр гармонік великої потужності// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.11-12.- ISBN 978-617-529-223-5.
  3. Логачова, Л.М. Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок [текст] / Л. М. Логачова, Т. І. Бугрова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 236 с. ISBN 978-617-529-208-2.
  4. Логачова, Л.М. Розрахунок напруженості поля у точці прийому за допомогою деяких дифракційних моделей на міських радіотрасах [Електронний ресурс] /Л.М.Логачова, А.П.Сопільняк  (гр.РТ-914)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
  5. Логачова, Л.М. Внутрішня антена мобільного телефону [Електронний ресурс]/ Л.М.Логачова, О.С.Садовський (гр.РТ-915) // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
  6. Логачова, Л.М. Класифікація поглинаючих фільтрів гармонік хвиле водного типу [Електронний ресурс] /Л.М.Логачова, С.В.Куцак // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
  7. Куцак, С.В. Сравнительный анализ энергетических характеристик поглощающих фильтров гармоник [Текст] / С.В.Куцак, Л.М.Логачова // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С.51-52.
  8. Kutsak S.V. H-plane Tee Junction of Rectangular Waveguides: The Three-Dimensional Case / S.V. Kutsak, L.M. Logachova // Proceedings of the 15th International Conference on Mathematical Meth-ods in Electromagnetic Theory. MMET’2014. Dnipropetrovs’k, Ukraine. August 26-28, 2014. – PP. 176 – 179.
  9. Логачева Л.М. Метод эквивалентных граничных условий неоднородностей в прямоугольном волноводе для анализа каскадных / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // НПК«Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т. 1 С. 135-136.
  10. Куцак С.В. Поверхневий імпеданс періодичного ряду прямокутних отворів на вузькій стінці хвилеводу / С.В. Куцак, Л.М. Логачева, В.П. Бондарев // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 51-52