Ви є тут

Головна

Прізвище: Мороз

Ім'я: Гаррі

По батькові: Володимирович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4636-4961

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HH-1028-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57190065654

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ROMYZTcAAAAJ

Освіта: вища

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій, 2013, спеціальність за дипломом – 8.05090301 «Інформаційні мережі зв'язку»

Наукові інтереси:

 • техніка мобільного зв'язку
 • перевантаження в системах зв'язку
 • волоконно–оптичні системи
 • системи захисту інформації

Дисципліни, які викладає:

 • Волоконно-оптичні системи передачі інформації
 • Цифрова обробка сигналів
 • Програмування мікропроцесорів
 • Основи телебачення
 • Комп'ютерні мережі та Інтернет
 • Системи комутації та розподілу інформації
 • Телекомунікаційні системи передачі

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Пиза, Д.М. Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех [Текст] / Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, Г.В.Мороз //Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2017. – №3. – С.20-25.
 2. Патент на секретний винахід Україна № 183Спецтема. [Текст] / Д.М.Піза, Г.В.Мороз / заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. – . Опубл. 20.11.2017
 3. Патент на секретний винахід Україна № 184. Спецтема. [Текст] / Д.М.Піза, Г.В.Мороз / заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. –  Опубл. 20.11.2017
 4. Пиза, Д.М. Метод компенсации активной составляющей комбинированной помехи в когерентно-импульсных РЛС [Текст] // Д.М.Пиза, Е.А.Звягинцев, Г.В.Мороз. - Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2016.
 5. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А., Мороз Г.В./ Методы компенсации активной состовляющей комбинированной помехи в когерентно - импульсных РЛС [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г.
 6. Пиза Д.М., Мороз Г.В./Методы формирования обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г.
 7. Пат. Україна / Завадозахищений когерентно імпульсний Радіолокатор [Текст] / Піза Д.М., Мороз Г.В.

Всього наукових праць: 7, з них патентів – 3.

Участь у конференціях:

 1. Самойлик С.С., Мороз Г.В., Бондарєв М.І. Метод боротьби із завадами в технології Li-Fi //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.24.- ISBN 978-617-529-223-5.
 2. Мороз Г.В., Садовський О.С. Аналіз перерозподілу абонентського навантаження в стільниковому зв’язку//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.15-16.- ISBN 978-617-529-223-5.
 3. Мороз Г.В., Чорнобородов М.П. Синтез ансамблів псевдовипадкових послідовностей//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.13-14.- ISBN 978-617-529-223-5.
 4. Мороз, Г.В. Метод боротьби із завадами в технології бездротового інтернету Li-Fi / Г.В. Мороз, М.І. Бондарєв // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.53-55. 
 5. Мороз, Г. В. Переобладнання громадського транспорту під вимоги міста радіотрасах [Електронний ресурс] /Г.В.Мороз, А.П.Сопільняк, А.І.Шерстобітова (гр.РТ-915)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 6. Мороз, Г.В. Метод боротьби зі завадами у технології бездротового інтернету LI-FI радіотрасах [Електронний ресурс] / Г.В.Мороз, М.І. Бондарєв, О.Є. Чудеснова (гр.РТ-915)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 7. Пиза, Д.М. Аналитический расчет потерь в компенсации активной помехи при адаптивной пространственной фильтрации радіотрасах [Електронний ресурс] /Д.М.Пиза, Г.В.Мороз // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 8. Мороз, Г.В. Контроль трафика пассажиропотока на автотранспорте с помощь технологий IoT и 3G [Текст] / Г.В.Мороз, Г.В.Гармаш, М.В.Болотный, Г.И.Вахненко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 9. Мороз, Г.В., Звягинцев Е.А.Формирование  классифицированной обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [текст]/ Г.В.Мороз, Е.А.Звягинцев // 20-й ювілейний міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», 20-22 травня 2016 р., м.Харків.-Х.-С.40.
 10. Мороз, Г.В. Техническое решение для внедрения новых услуг с использованием технологий широкополосной передачи данных [текст] /Г.В.Мороз, М.В.Захарова, М.К.Ковальчук, В.С.Кулинич, П.С.Луковенко, С.Г.Сумарюк // Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32б;
тел.: +380(61)7643281.