Ви є тут

Головна
 1. Самойлик С.С., Мороз Г.В., Бондарєв М.І. Метод боротьби із завадами в технології Li-Fi //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.24.- ISBN 978-617-529-223-5.
 2. Мороз Г.В., Садовський О.С. Аналіз перерозподілу абонентського навантаження в стільниковому зв’язку//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.15-16.- ISBN 978-617-529-223-5.
 3. Мороз Г.В., Чорнобородов М.П. Синтез ансамблів псевдовипадкових послідовностей//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.13-14.- ISBN 978-617-529-223-5.
 4. Мороз, Г.В. Метод боротьби із завадами в технології бездротового інтернету Li-Fi / Г.В. Мороз, М.І. Бондарєв // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.53-55.
 5. Мороз, Г. В. Переобладнання громадського транспорту під вимоги міста радіотрасах [Електронний ресурс] /Г.В.Мороз, А.П.Сопільняк, А.І.Шерстобітова (гр.РТ-915)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 6. Мороз, Г.В. Метод боротьби зі завадами у технології бездротового інтернету LI-FI радіотрасах [Електронний ресурс] / Г.В.Мороз, М.І. Бондарєв, О.Є. Чудеснова (гр.РТ-915)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 7. Пиза, Д.М. Аналитический расчет потерь в компенсации активной помехи при адаптивной пространственной фильтрации радіотрасах [Електронний ресурс] /Д.М.Пиза, Г.В.Мороз // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 8. Мороз, Г.В. Контроль трафика пассажиропотока на автотранспорте с помощь технологий IoT и 3G [Текст] / Г.В.Мороз, Г.В.Гармаш, М.В.Болотный, Г.И.Вахненко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 9. Мороз, Г.В., Звягинцев Е.А.Формирование классифицированной обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [текст]/ Г.В.Мороз, Е.А.Звягинцев // 20-й ювілейний міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», 20-22 травня 2016 р., м.Харків.-Х.-С.40.
 10. Мороз, Г.В. Техническое решение для внедрения новых услуг с использованием технологий широкополосной передачи данных [текст] /Г.В.Мороз, М.В.Захарова, М.К.Ковальчук, В.С.Кулинич, П.С.Луковенко, С.Г.Сумарюк // Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.
 11. Пиза, Д.М. Формирование классифицированной обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [текст] /Д.М.Пиза, Г.В.Мороз, Е.А.Звягинцев// Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.
 12. Кравченко А.А., Розробка варіантів організаційно-технічних заходів з впровадження технології IP-over-DWDM на основі транспортної мережі IP / MPLS // Звонарьова М. А., Ісаєва І.С Місецька Г. І. Сидоренко В. О. Мороз Г.В. // наукова конференция «МТС - 3G». Київ, 2013 р.
 13. Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. / «Завтра.UA» - 2013 р.
 14. Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2013 р.
 15. Мороз Г.В. Антенна для улучшений покрытия мобильной связи /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. / «Завтра.UA» - 2012 р.
 16. Мороз Г.В. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2012 р.