Ви є тут

Головна

Кафедра «Електропостачання промислових підприємств» відзначає свою 55-ту річницю. Створення кафедри було обумовлено необхідністю підготовки інженерів-електриків для таких підприємств як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Мотор Січ», автомобільного й трансформаторного заводу та інших виробництв. Також були потрібні висококваліфіковані спеціалісти для вирішення задач створення надійних й економічних систем електропостачання промислових підприємств, міст й сільського господарства.

Історія діяльності кафедри почалась у 1958 році, коли відкрився набір студентів на вечірню форму навчання за фахом «Електрообладнання промислових підприємств» при ливарному факультеті. У 1960 році набір студентів вже проводився за двома спеціальностями: «Електропривод та автоматизація промислових установок» й «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства». Перший випуск інженерів-електриків відбувся 1965 року. У 1968 році кафедра стала самостійною. Таким чином, становлення кафедри відбувалося з 1958 – 1968 р.р., а офіційно день її народження співпадає з початком діяльності електротехнічного факультету у 1961 році.

Першими викладачами кафедри були О.М. Свідерська, М.І. Ломейко, А.Н. Світельська, А.П. Слоневський, А.В. Цветаєва, потім прийшли А.П. Фідря, А.Т. Железняков, В.І. Корнілова, С.О. Юхимчук, Н.В. Борю, І.К. Скаповська, А.Т. Рябошапка, В.В. Кущ, Т.М. Коняхіна, а завідувачами лабораторій стали І.І. Кувшинников та Н.Г. Глущевська. У різні року кафедру очолювали: к.т.н., доцент М.В. Титаренко (1968 – 1978 р.р.), д.т.н., проф.. С.О. Юхимчук (1978 – 1995 р.р.), к.т.н., доцент В.П. Метельський (1995 – 1997 р.р.), к.т.н., доцент В.В. Попов (1999 – 2000 р.р.), к.т.н., доцент І.В. Авдєєв (2001 – 2011 р.р.).

Нині кафедру очолює професор Метельский В.П., колектив якої становить 20 співробітників, 13 із них викладачі: к.т.н., професор Кулагін Д.О., к.т.н., доценти Авдєєв І.В., Махлін П.В., Климко О.М., Попов В.В., Байша О.І., Заболотний А.П., Шрам О.А., Дьяченко В.В., Федоша Д.В., Немикина О.В., ст. викл. Прихно В.Л., а також завідувачі лабораторіями Кузьменко О.І. й Малишко С.Є., ст. лаборанти Метлушан С.М., Тончева Т.М., Стовбун Л.А. та лаборанти Федоряк О.В., Проп'єва Н.М. Зараз состав кафедри складається з викладачів, що мають наукову ступень кандидата технічних наук - більш 90 відсотків. За останні п'ять років на кафедрі було захищено 4 кандидатських дисертації, а саме Шрама О.А. (тема «Іонно-плазмова обробка поверхні скла при атмосферному тиску», 2012 р.), Дьяченко В.В. (тема «Методи забезпечення енергоефективності систем електропостачання промислових підприємств», 2013 р.), Федоши Д.В. (тема «Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології», 2015 р.) та Немикиної О.В. (тема «Підвищення ефективності систем електроживлення кранів частотно-регульованим приводом», 2016 р.).

Після отримання у 2011 році наукового ступеня кандидата технічних наук готовиться найближчим часом до захисту докторської дисертації професор Кулагін Д.О., який на даний момент вже є автором 52 статей у фахових виданнях, 6 монографій, 48 патентів та авторських свідоцтв, 43 тез доповідей на конференціях, а також являється науковим керівником 3 аспірантів. Наряду з викладацькою діяльністю високого рівня займається науковими дослідженнями й доцент кафедри Шрам О.А., що відображено у більш 40 наукових працях. Також він бере активну участь у науковій та громадській діяльності кафедри та університету, починаючі ще з років навчання, за що й отримував стипендію Президента України. Під керівництвом доцента Шрама О.А. студенти виконують дослідні роботи, які займають призові міста та беруть участь у науково-технічних конференціях.

У цілому всі викладачі кафедри тримають високу планку у викладацькій та науково-дослідницькій сферах, мають достатньо високу кількість наукових праць та методичних розробок за такими напрямами: підвищення надійності та економічності роботи систем електропостачання; енергозбереження у системах електроспоживання та електропостачання; використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів, де були отримані найбільш визначні наукові результати. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання, екстернів. Публікуються наукові монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези і патенти.

Крім спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» кафедри, яка акредитована 4-м рівнем та має ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів денної та заочної форми, з 2003 року почалась підготовка фахівців за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Випускники за цім фахом працюють у енергетичних службах промислових та комунальних підприємств, а деякі після навчання в аспірантурі планують розвивати наукові дослідження в енергозбереженні у наступних напрямках: Даус Ю. (випуск 2008 р., наук. кер., доц. Заболотний А.П.) – підвищення ефективності сільських електричних мереж зі застосуванням альтернативних джерел енергії; Комаричіна Д. (випуск 2013 р., наук. кер., проф. Метельский В.П.) – підвищення ефективності систем електропостачання промислових підприємств; Роменський І. (випуск 2013 р., наук. кер., проф. Кулагін Д.О.) – підвищення ефективності дизель-генераторних засобів.

Для забезпечення навчального і наукового процесів кафедра має унікальні лабораторії з новітнім обладнанням («Поновлювальні та альтернативні джерела енергії», «Сучасні системи обліку та вимірювання електричної енергії», «Метрологія та вимірювальна техніка»), а також оновлені традиційні лабораторій («Електричні станції та підстанції», «Електричні апарати», «Монтаж та експлуатація електрообладнання», «Електротехнологічні установки», «Електропостачання промислових підприємств», «Електротехнічні системи та мережі», «Релейний захист»). На створення цих лабораторій були залучені випускники кафедри, а ідеї їх організації належать доцентам кафедри: Заболотному А.П., Махліну П.В., Климко О.М., Авдєєву І.В., Немикиної О.В., Попову В.В., але без грамотної технічної консультації та участі завідувачів лабораторії Кузьменко О.І. й Малишко С.Є. створення цих лабораторій було не можливим. Також на кафедрі є лабораторія «Моделювання та оптимізація у системах електропостачання», де ст. лаборант Метлушан С.М. організує роботу студентів на нових комп'ютерах. Також вона приймає участь у розробці програмних пакетів для забезпечення навчального процесу під керівництвом доцентів Шрама О.А., Федоши Д.В., Дьяченко В.В., Попова В.В. Організацію документообігу та різні поточні справи виконують наші лаборанти Тончева Т.М. та Федоряк О.В., робота яких допомагає усім викладачам якісно здійснювати навчальний процес.

Але ж саме головне багатство кафедри – це її кращі випускники, вони вславляють кафедру та університет сумлінною творчою працею на рядових і керівних посадах. Минають роки, змінюються життєві обставини та незмінно високим залишається престиж професії інженера –електрика. На якій посаді не працював би він. Скрізь його шанують і цінують. Про це свідчить і високий вступний конкурс, і зростаюча кількість заявок на випускників кафедри, їх авторитет за місцем роботи.