Ви є тут

Головна

За результатами рішення засідання атестаційної колегії МОН України від 26.11.2020 №1471 журнал «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» увійшов до переліку наукових фахових видань України в категорії Б.

Наш журнал робить внесок у розвиток вченого потенціалу, забезпечує комунікацію між дослідниками та висвітлює результати наукових праць. Ми завжди зацікавлені у постійному покращенні змісту журналу.

Запрошуємо науковців подавати статті у поточний (№1, 2020) випуск журналу. Редакційно-видавничий відділ приймає статті до кінця грудня.

Начальник РВВ Н.О. Савчук