Ви є тут

Головна

Прізвище: Соколова

Ім'я: Юлія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри маркетингу та логістики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1352-0147

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): X-4813-2019

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mw_fclgAAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2003, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер - економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:
  «Посилення ринкової влади корпорацій реального сектору національної економіки в умовах концентрації та централізації капіталу», рік захисту – 2010, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Процеси злиття та поглинання в сітовій та націонаьній економіках; Маркетинговий механізм досягнення конкурентоспроможності українськими корпораціями, маркетингова цінова політика, маркетингова політика комунікацій

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові комунікацій
 • Маркетинг
 • Маркетинг інновацій
 • Товарна та цінова політика в маркетингу
 • Рекламний менеджмент
 • Ціноутворення в торгівлі
 • Світові ринки товарів і послуг
 • Регіональний маркетинг

Основні наукові роботи (публікації):

 • Соколова Ю.О., Щербіна Т.Ю. Теоретичні та практичні питання розробки маркетингової стратегії підприємства в умовах пандемії SARS-COV-2 (COVID-19). Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. Т.26. №.5 (90). 2021. С. 56-61. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/5-90-9.
 • Соколова Ю.О., Павлішина Н.М. Роль ринкових сил в закупівельній діяльності підприємства державної форми власності в умовах цифровізації економіки. Електронний журнал «Ефективна економіка». №8. 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/76.pdf.
 • Соколова Ю.О., Тіховська Т.М. Формування інклюзивних інститутів розвитку регіону. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2019. №31. С.462-468. [Електронний ресурс]. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/71.pdf.
 • Соколова Ю.О., Пасічник К.В. Удосконалення діяльності державного медичного закладу на засадах маркетингу. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2019. №37. С.150-158. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/23.pdf
 • Соколова Ю.О., Кісельова К.О. Особливості стратегії маркетингових комунікацій підприємства в мережі Інтернет / // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. №6. С.96-100. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-6-18
 • Соколова Ю.О., Бабіч А.В. Специфіка маркетингової діяльності автодилера. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. №6. С. 91-96. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-6-17
 • Соколова Ю.О., Сфмофалова-Зоріна А.А. Управління маркетинговою діяльністю підприємства в галузі з недосконалою конкуренцією. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. №5(17). 2018. С. 133-137.
 • Соколова Ю.О., Чеховська А.В. Удосконалення маркетингової стратегії телекомпанії інструментами маркетингового менеджменту. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2018. №25. С. 448-454. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/77.pdf.
 • Соколова Ю.О. Управління ринковою владою корпорацій з використанням інструментарію маркетингового менеджменту // Науковий вісник ЗНТУ, №1. 2017. С.100-107.
 • Соколова Ю.О. Дослідження впливу добробуту населення на розвиток споживчих ринків //Нова Економіка : зб. наук. праць молодих учених, аспірантів і студентів / Гол. ред. А.В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ. 2017. №1 (6). 309 с. С.237-242.
 • Соколова Ю.О. Властивості і характеристика корпорацій як складних соціально-економічних систем / Науково-методичне забезпечення розвитку складних
  соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 14-22.
 • Соколова Ю.О. Методичні аспекти управління ринковою владою з використанням інструментарію маркетингового менеджменту / Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 37-47.
 • Соколова Ю.О. Стратегічний аналіз передумов та проблем розвитку галузевих ринків / Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 55-73.
 • Соколова Ю.О. Оцінка конкурентного потенціалу корпорацій на основі використання методів маркетингового менеджменту / Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 82-95.
 • Соколова Ю.О. Посилення ринкової влади національних і світових корпорацій з використанням інструментів маркетингового Менеджменту / Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. С. 170-183.
 • Соколова Ю.О., Гудзь Н.А. Розробка конкурентної стратегії підприємства малого бізнесу на засадах стратегічного аналізу. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2015. №94. С.222-232.
 • Соколова Ю.О., А. Ю. Яблуновська А.Ю. Зростання ролі інтернет-реклами як інструменту рекламного менеджменту. Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації. 2014. № 1-2. С. 214-218.
 • Соколова Ю.О. Маркетингові комунікації в діяльності міжнародних компаній // Маркетинг: теорія і практика. 2013.
 • Соколова Ю.О. Процеси та особливості концентрації капіталу в українському бізнесі / Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / [За ред. проф. Ґудзя П.В., проф. Кримської Л.О.]. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. С. 29-43.
 • Соколова Ю.О., Шумілова О.А. Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України. Науковий журнал: Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. №5. Т1. С.185-188.
 • Соколова Ю.О., Кочнова І.В., Хпндога І.В. Нові тенденції в суспільстві, що змінюють характер маркетингової діяльності. Науково-виробничий журнал «Держава і регіони» Серія : Економіка та підприємництво. 2012. №4. С.139-142
 • Соколова Ю.О. Маркетингові аспекти конкуренції в галузі роздрібної торгівлі України // Науковий журнал «Вопросы экономики». 2012. №.4
 • Соколова Ю.О. Кримська Л.О. Роль міжгалузевого кластеру у посиленні ринкової влади корпорації. Наукові праці національного університету харчових технологій. №.41. 2011. С.153-158.
 • Соколова Ю.О. Маркетингові інструменти створення цінового іміджу підприємства роздрібної торгівлі // Економічний простір. Збірник наукових праць. – №54. – 2011. – С.269-276.
 • Соколова Ю.О., Кримська Л.О. Галузевий аспект концентрації та централізації капіталу в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Серія „Еконоічні науки”. № 2 (10). 2011. С. 205-210.
 • Соколова Ю.О. Механізм формування синергічного ефекту в інтегрованих бізнес-групах // Економіка і регіон (спеціальний випуск 2). ПолтНТУ. № 25-С2. 2010. С. 138-143.

Участь у конференціях:

 • 16–18 грудня 2021 р, ХVІ міжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України", м. Хмельницький, тема доповіді: "Традиційні та цифрові інструменти удосконалення конкурентної стратегії торговельного підприємства".
 • 11 березня 2021 р., ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бренд-менеджмент: маркетингові технології", м. Київ, тема доповіді: "Конструювання емоцій як маркетингова технологія ефективного управління брендом".
 • 16-17 жовтня 2019, ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір", м. Запоріжжя, тема доповіді: "Інклюзивний розвиток регіону в контексті цифрової економіки".
 • 10-11 October 2019, II International Scientific-Practical Conference "Global Imperatives for Business and Law Development", Kyiv, thesis "Search for business development models in the 21st century".
 • 28-29 травня 2019 р., Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигм", м. Київ, тема доповіді: "Розвиток регіону в контексті концепції інклюзивності".
 • 4–5 жовтня 2018 р., Міжнародна науково-практична конференція "Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір", м. Запоріжжя, тема доповіді: "Маркетингове забезпечення формування інклюзивних економічних інститутів у промисловому регіоні".
 • April 4 – 7, 2018., Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development, The Academy of Management and Administration in Opole, тема доповіді "Споживчий ринок як чинник розвитку територій"
 • 21-23 вересня 2017 р., Міжнародна науково-практична конференція "Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі", Запорізький національний технічний університет, тема доповіді "До проблеми розвитку споживчого ринку України"
 • 18-19 жовтня 2012 р., міжнародна науково-практична конференція «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки», Київський національний торговельно-економічний університет, тема доповіді «Конкурентна ситуація в галузі роздробної торгівлі України»
 • 07 грудня 2012 р., практична конференція «Первая маркетинговая фабрика в Украине», ТОВ Be «First»

Додаткове навчання:

 • Листопад, 2021. серія навчальних вебінарів з наукометрії для професійного розвитку "Міжнародний досвід публікацій. Успішні публікації в Scopus та Web Of Science", сертифікат №АА2975/19.11.2021.
 • 31.03-20.04.2021 р., курс тренінгів "Як запустити кейс-клуб", що проведено в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", сертифікат.
 • 27-28 квітня 2021 р., освітній курс "Як швидко робити привабливі презентації", що проведено в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", сертифікат.
 • 10.2019-05.2020 р., практичний курс тренінгів НЛП – практик, L’n’D group (м. Київ). Серифікат 0424052008 on 24.05.2020.
 • Грудень 2020 р. участь в заході з підвищення кваліфікаціїнауково-педагогічних працівників ЗВО "Освітній десант. Онлайн" (6 годин) 13 грудня 2020 р., сертифікат №ОД-100/2020.
 • Листопад 2020 р. освітній курс "Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів" (3 години). Курс розроблений JTI Ukraine та UGEN. Сертифікат від 11.12.2020.
 • 27-28.10.2020 р. освітній курс "Курс power point" (8 годин), отримано сертифікат. Курс розроблений JTI Ukraine та UGEN.

Членство у професійних/громадських об’єднаннях:

 • Член Української асоціації маркетингу (сертифікат)

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +38(061)7698579
e-mail: sokolova@zntu.edu.ua