Ви є тут

Головна

Прізвище: Антипенко

Ім'я: Євген

По батькові: Юрійович

 

Посада:  професор кафедри дизайну

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія,  спеціальність за дипломом – «Промислове та цивільне будівництво», диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «інженер-будівельник».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.22 «Управління проектами та програмами»:

рік захисту – 2004, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»:

рік захисту – 2011,  Київський національний університет будівництва і архітектури

Наукові інтереси:

 • технологія та організація будівельного виробництва, управління та оптимізація діяльності підприємств будівельної галузі 

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту замовником проекту / І.В. Доненко, Є.Ю. Антипенко, Ярова Л.В. // Ежегодный научно-технический сборник «Современные проблемы строительства». – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, – 2010. – №8 (13).
 • Структурно-матричная система представления, моделирования и анализа ресурсно-календарных характеристик планов ведения СМР проектов строительной отрасли / Е.Ю. Антипенко, Л.В. Яровая, И.В. Доненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2010. – Вип.23. 
 •  Подготовка и планирование технологии, организации и управления строительного производства согласно ДБН А.3.1-5-2009 / В.И. Доненко, Е.Ю. Антипенко, Л.В. Яровая и др. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2010. – №9. 
 • Теоретичні аспекти пошуку раціонального плану розвитку будівельної організації із застосуванням комбінаторної оптимізації. / В.І. Доненко, Є.Ю. Антипенко, Л.В. Ярова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2012. – Вип. 28.
 • Модель визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування будівельного проекту із забезпеченням рівномірної інтенсивності завантаження ресурсів / Є.Ю. Антипенко, М.В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. - №27. 

Участь у конференціях:

Приймав участь у конференціях:

 • Материали за 5-я международна научна практична конференція, «Бъдещето проблемите на световната наука». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – Том 4. Икономики.
 • Матеріали VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України». – Київ: ТОВ «Ультрадрук».
 • Матеріали VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України». – Київ: ТОВ «Ультрадрук».
 • Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд». – ХТУБА.
 • Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві і реконструкції будівель та споруд». – ХТУБА.

Відзнаки та нагороди:

 • 2010 - нагороджений грамотою Управління освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток науки та техніки
 • 2011-2012 - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2014 - дійсний член Академії будівництва України

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 374
тел.: 3-92