Ви є тут

Головна

Прізвище: Карандась

Ім'я: Ян

По батькові: Володимирович

 

Посада: аспірант

 

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

 

 

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2016, спеціальність за дипломом –«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», кваліфікація за дипломом – «Магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, професіонал в галузі електроніки та телекомуніка-цій, викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Наукові інтереси:

 • електронні та оптичні явища в низьковимірних металевих і вуглецевих системах;
 • наноплазмоніка і метаматеріали.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Коротун, А. В. О влиянии эффективной массы на энергию Ферми металл-диэлектрических наносандвичей [Текст] / А.В. Коротун, А.В.Бабич, Я.В. Карандась // ФММ. – 2016. – Т. 117. – №5. – С. 442 – 445.
 • Коротун, А. В. Енергетичні характеристики металевих нанодротів з періодично мо-дульованою поверхнею [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // УФЖ. – 2019. – Т. 64. – №9. – С. 841–846.
 • Коротун, А. В. Инфракрасное поглощение ахиральными углеродными нанотрубками [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // ФНТ. – 2020. – Т. 46. – №1. – С. 63–70.

Всього наукових праць: 25, з них статей у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus / Web of Science Core Collection – 8, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Карандась, Я. В. Оптичне поглинання вуглецевими нанотрубками zigzag-типу [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і моло-дих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2018“ (Травень, 15-17, 2018). Львів. – 2018. – С. D.4.
 • Карандась, Я. В. Плазмонні резонанси у металевій нанотрубці [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Конференція «Функціональні матеріали для іннова-ційної енергетики – ФМІЕ-2019». Збірка тез конференції (Травень, 13-15, 2019). – Ки-їв. – С. 112.
 • Karandas, Ya. V. More on the size dependence of the high-frequency surface conductivity of achiral carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, D. V. Demianenko, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія, фізика і техно-логія поверхні» і семінару «Синтез та застосування біосумісних наносистем на основі металів» – Київ, 2019. – 232 с. (Травень, 15 – 17, 2019). – С. 94.
 • Karandas, Ya. V. The polarizability of the metallic nanocylinder, which is covered by the oxide layer [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // X International Scien-tific Conference «Functional Basis of Nanoelectronics (FBN-2019)» (September, 16 – 21, 2019). – Kharkiv –Odesa. // Collection of Scientific Works. – Kharkiv, 2019. – 172 p. – P. 118–121.
 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний ре-зонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Нау-мовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 163.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2017.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса:м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):113
  тел.: +380(61)764-67-33