Ви є тут

Головна

 

Мета: Забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навиками з верифікації та атестації програмного забезпечення.

Завдання: Ознайомити студентів з методами оцінювання якості, та навчити використовувати методи тестування програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні стандарти, що використовуються на різних етапах життєвого циклу програмних засобів для оцінювання якості,
  • існуючі моделі якості,
  • метрики, що використовуються для оцінювання якості,
  • методи тестування.

вміти:

  • визначати та вимірювати атрибути якості,
  • здійснювати модульне та комплексне тестування ПЗ
  • застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії якості.