Ви є тут

Головна

1. Сформуй комплект сканованих копій таких документів:

  • заповнена заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом
  • документ, що посвідчує особу
  • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), АБО документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для тих, хто завершив навчання в минулі роки)
  • довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (окрім випускників бакалаврату НУ «Запорізька політехніка»)
  • фотокартка для документів 3х4 (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника/вступниці (формати jpg або pdf не більше 1 мб)
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань)

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, з якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіка, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше, ніж із двох предметних спрямувань.

2. Надішли на електронну адресу приймальної комісії nuzp.pk@gmail.com скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

3. Отримай скановану копію екзаменаційного листка.

Календар ЄВІ, ЄФВВ–2024 при вступі в магістратуру шукай за посиланням >>

Для отримання детальної інформації звертайся до Приймальної комісії Національного університету «Запорізька політехніка»:

Запоріжжя, Жуковського, 60 / 7 навчальний корпус, ауд. 2.2
098 523 6789, 099 523 6789