Ви є тут

Головна

Метою курсу є вивчення та практичне засвоєння Web-технологій та принципів Web-дизайну.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

  • основні теги HTML 4 та HTML 5;
  • синтаксис та особливості JavaScript;
  • принципи використання блочної верстки;
  • особливості CSS;
  • поняття CSS 3;

вміти:

  • проводити макетизацію сайту;
  • виконувати верстку Web-сайту;
  • обирати та розроблювати засоби динамізації Web-сайту;
  • виконувати універсалізацію сайту.