Ви є тут

Головна

За даними Державної служби статистики України кількість жінок – докторів наук збільшується швидшими темпами, ніж чоловіків

Про це інформує спеціалізована соціальна мережа "Українські науковці у світі" ( http://www.usw.com.ua/profiles/blogs/2011-6 ).

Відповідно до наявних статистичних даних, станом на 1 жовтня 2011 року в економіці України працювало 14895 докторів наук, що на 3,3% більше, ніж на відповідну дату минулого року. При цьому чисельність чоловіків збільшилась на 1,7%, жінок – на 8,8 відсотків.

У 2011 році диплом доктора наук отримали 480 осіб. З них левова частка (36,9%) –це керівники підприємств, установ, організацій, виробничих або функціональних підрозділів. Решта – науковці (28,8% – професори кафедр, 17,5% – доценти, 13,3% – наукові співробітники).

У суспільних науках працювали 46,0% докторів наук, у технічних – 13,8%, природничих – 15,0%, медичних – 14,2%, сільськогосподарських – 2,9%, у гуманітарних науках – 8,1% докторів наук, – твердить статистика.

Середній вік чоловіків-докторів наук на момент отримання диплома становив 50 років, жінок – 46 років.

При незначному збільшенні числа старших наукових співробітників (на 0,3%) чисельність професорів і доцентів зросла порівняно з 2010 роком. При цьому, число жінок-професорів збільшилось на 14,0%, доцентів – на 4,2%, а старших наукових співробітників – зменшилось на 1,4%.

Частка докторів наук, обраних академіками та членами-кореспондентами державних академій, становила 6,2% (917 осіб).

Станом на 1 жовтня 2011 року майже половина докторів наук перебували на посадах керівників підприємств, установ, організацій або виробничих та інших основних підрозділів (49,6%), 30,9% – на посаді професорів кафедр; понад дві третини докторів працювали у вищих навчальних закладах, чверть – у науково- дослідних інститутах, їхніх філіях і відділеннях та інших наукових установах; 178 докторів наук (1,2%) – в органах державної влади.

На 1 жовтня 2011 року в розподілі докторів наук за віком частка науковців-чоловіків пенсійного віку збільшилась і склала 58,4% (у 2010 р. – 58,0%), і їхній середній вік порівняно з минулим періодом майже не змінився – 62 роки; частка докторів-жінок пенсійного віку – зменшилась з 53,2% до 52,0%, що призвело до зменшення середнього віку жінок - науковців з 57 до 56 років. Разом з тим, частка молодих учених (віком до 40 років) продовжує залишатись досить незначною – 4,4% (655 осіб).

В результаті наукової діяльності 45,4% докторів наук мали наукові праці, рекомендовані вченими радами і надруковані у фахових виданнях, а 9,2% виступали у ролі авторів (співавторів) у заявках на отримання охоронного документу на об’єкт права інтелектуальної власності. Найбільше таких докторів наук працювало в організаціях Міністерства освіти і науки (2881 особа), Національної академії наук (1086) і Міністерства охорони здоров‘я (769).

У період з 1 жовтня 2010 року і до 1 жовтня 2011 року з числа докторів наук, зайнятих в економіці України, з різних причин вибуло 853 особи, у т.ч. 106 осіб вийшли на пенсію, 190 померли, 6 осіб виїхали за кордон, 549 вибули з інших причин; 147 осіб змінили місце роботи. Слід зазначити, що число докторів наук, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, з року в рік скорочується, і за останні 5 років в середньому воно не перевищувало 6 осіб на рік.