Ви є тут

Головна

Прізвище: Осадчий

Ім'я: Володимир

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-2707-0805

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAF-9146-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219099732

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=_Ujm4QgAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, 1993 р., спеціальність за дипломом - "Електропривод та автоматизація промислових установок", кваліфікація за дипломом - "інженер-електромеханік"

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.17 «Автоматизація процесів керування»: «Автоматизація процесу керування багатокомпонентним ваговим дозуванням на основі ідентифікації параметрів віброживильника», рік захисту – 2011, Національний гірничий університет

 

Наукові інтереси:

 • НДР № 02019 Розробка і дослідження електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів.
 • НДР № 03612 Розробка і дослідження електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів.
 • НДР № 03615 Нові напрями дослідження і розробки електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів.

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматизація технологічних процесів
 • Мікропроцесорна техніка
 • Мікропроцесорні пристрої

 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • Осадчий В.В. Регулируемый электропривод дебалансного вибровозбудителя [Текст] / В.В.Осадчий, І.В.Батраченко, Д.В. Микитюк // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 194–197.
 • Осадчий В.В. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 213-214.
 • Осадчий, В.В. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, Е.В. Васильева, В.А. Новомлинский, А.А. Ткачев // Электротехнические и компьютерные системы. – Київ: «Техніка», 2014. Вип.15/2014(91). – С.235-239.
 • Осадчий, В.В. Математическая модель регулируемого дебалансного вибровозбудителя при плоскопараллельном движении. [Текст] / В.В. Осадчий// Електромеханічні та енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С. 17-23.
 •  Осадчий, В.В. Определение вибрационного момента отдельного дебаланса регулируемого вибровозбудителя [Текст] / В.В. Осадчий// Спецвыпуск Вестника НТУ «ХПИ», 2015. - № 12, С. 274-276.

 

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 1997 р.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 528 (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-313
e-mail: w.osadchiy@gmail.com