Ви є тут

Головна

Прізвище: Гавронський

Ім'я: Володимир

По батькові: Павлович

 

Посада: доцент кафедри дизайну

 

Освіта: вища

 • У 1987 році з відзнакою закінчив Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художник монументально декоративного мистецтва». 

Дисципліни, які викладає:

 • Архітектурно-декоративна пластика
 • Рисунок
 • Живопис та колористика
 • Дипломування

Наукова діяльність:

Монографії:

 • Володимир Гавронський Скульптура. Майстерність портрета.: монографія. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 100 с. ISBN 978-617-529-306-5 
 • Гавронский Владимир. Скульптура. Мастерство портрета. LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG BahnhofstraGe 28, 66111 Saarbrucken, Deutschland, 2016. – 84 с. 978-3-659-86997-6

Участь у конференціях:

 • Гавронський В.П. Нужна О.О Сучасні тенденції розвитку книжкової графіки в контексті ілюстрації навчальних посібників An overview of modern scientific research in various fields of science Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Amsterdam, Netherlands (October 17 – 19, 2022) С141. 138-139
 • Гавронський В.П. Місто мрії або ще раз про міське середовище „Kod miasta” karta uczestnictwa międzynarodowa konferencja naukowa Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, (Лютого 18, 2022)
 • Гавронский В.П. Характерные черты скульптуры реального времени Theoretical and applied aspects of the application of modern science Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (February 7 – 9, 2022) С. 24-26
 • Гавронський В.П. Григор'єв В.П. Графічний дизайн як складова музичних фестивалів україни. Сьогодення та перспективи розвитку Theories, methods and practices of the latest technologiesAbstracts of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (November 07 – 09, 2022) С. 30-33
 • Гавронский В.П. Связь времен. Композиция скульптурного портрета Implementation of modern science in practice Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference San Francisco, USA (November 29 – December 01, 2021) С. 44-47
 • Гавронський В.П. Кузьменко А.Г. Енергетична криза в Україні і шляхи її подолання Trends and prospects development of science and practice in modern environment Abstracts of X International Scientific and Practical Conference Geneva, Switzerland (November 22 – 24, 2021) С. 69-72
 • Гавронский В.П. Контактная скульптура как один из основных способов создания комфортной среды обитания. Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23 грудня 2020 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С30-32
 • Гавронский В.П. Проблемы национальной дизайн-культуры в вопросах создания средового пространства» Міжнародна науково-практична конференція «Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2020» Суми 2020 С.31-33
 • Гавронський В.П. Проблеми, ризики та нові тенденції розвитку дизайну України. V Міжнародної науково-практичної конференції. Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу 1-13 вересня 2019 р. Херсон С280-282
 • Гавронський В.П. Щербина А.С. Переваги та недоліки використання транспорту на електротязі. Всеукраїнська наукова конференція Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір) 15 листопада 2019 р. Харків 2019. С 21-22
 • Гавронський В.П. Роль велкам-паку як невідємної складової айдентіки бренду Всеукраїнська наукова конференція Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір) 15 листопада 2019 р. Харків 2019
 • Гавронський В.П. Скульптура реального часу Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15–19 квітня 2019 року. С. 77-79
 • Гавронський В.П. Куденко О.В. Нові шляхи у вирішенні проблем пов’язаних з пересуванням пасажирів в аеровокзалах. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житлово-комунальному господарстві» 6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя. С. 104-107

Підвищення кваліфікації:

 • У 2022 році з 26 січня по 26 квітня пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати стажування: «Удосконалення методики та практики викладання дисципліни «Основи проєктування» та «Основи композиції та кольорознавства» засобами інноваційних технологій»

Сфера наукових інтересів:

 • Скульптура, рисунок, живопис

Практична діяльність:

 • Член Національного спілки художників України з 1994р. Автор близько 30 скульптурних пам’ятників на території України та за кордоном. Учасник більш 150 міжнародних та національних художніх виставок, симпозіумів по скульптурі та пленерів з живопису. Авторські роботи знаходяться в музеях України та приватних колекціях в Україні та за кордоном, придбані Міністерством культури та Союзом художників України. Ім’я занесено до Енциклопедії сучасної України том 5 Київ 2006, Шахтерск. Время. События. Люди Київ 2010, Золотий фонд нації. Ювіляри України. Події. Імена. Звершення. Київ 2021р, творчість неодноразово відображалась в багатьох міжнародних та національних каталогах та періодичних виданнях з мистецтва.

Стек технології:

 • CorelDRAW; Adobe Photoshop; ArchiCAD; 3dMAX; Blender.

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 498
тел.: +380(61)7698509
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua