Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Володимир

По батькові: Михайлович

ORCID: 0000-0003-4907-2200

Посада: завідувач кафедри, професор

Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Організаційна робота: 

 • член Ради машинобудівного інституту (НУ «Запорізька політехніка»)
 • член Ради університету (НУ «Запорізька політехніка»)
 • член конференції трудового колективу університету
 • член редколегій фахового наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (видавництво НУ «Запорізька політехніка»)
 • куратор фізико-математичної секції у Запорізькій області від Придніпровського наукового центру
 • член американської асоціації інженерів-електриків (IEEE)

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, радіофізичний факультет, рік закінчення – 1972; спеціальність за дипломом – «радіофізика та електроніка», спеціалізація – «радіофізика», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Дніпропетровський державний університет, аспірантура (денне відділення) зі спеціальності: 01.04.03 - «радіофізика», 1972-1975 рр.

Дисертації:

 • кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»: «Розрахунок електромагнітних полів у хвилеводних трансформаторах зі з’єднувальною порожниною складної форми»; рік захисту – 1977, Харківський національний університет
 • докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»: «Електромагнітні поля диференціальних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища»; рік захисту – 2005, Дніпропетровський національний університет

Наукові інтереси:

 • математичні методи моделювання в радіофізиці
 • фрактальна теорія поля
 • методика викладання математики у вищій школі

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика

Навчальні посібники: 3

 1. Основи математичної статистики, випадкових процесів, статистичного моделювання (пробний підручник для студентів вищих технічних і економічних закладів) / Онуфрієнко В.М. – Запоріжжя: ЮСКОМ, 1996. – 162 с.
 2. Теорія ймовірностей. Математична статистика (Основні поняття і формули. Типові задачі. Задачі для самостійної роботи) / Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. – Запоріжжя: ЮСКОМ, 1997. – 110 с.
 3. Онуфрієнко В.М. Інженерна математика. Бакалаврський мінімум. Частина 1: навч. посібник / В.М. Онуфрієнко, Н.В. Сніжко, Н.М. Антоненко, В.П. П’янков, І.І. Зіненко; за заг. ред. В.М. Онуфрієнка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 362 с

Всього наукових праць: понад 250 (з них 54 – в наукометричній базі Scopus, 1 монографія)

Монграфії: 1 (2005 рік)

Основні наукові роботи (публікації):

Онуфрієнко В.М. Електромагнітні приповерхневі властивості фрактально структурованих металів // ж-л Вісник Дніпропетровського національного університету (Серія: Фізика. Радіоелектроніка). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – вип. 15, № 2/1. – С. 150-157

Крапивний О.В., Чумаченко В.П., Онуфрієнко В.М. Про оцінювання поля, розсіюваного опуклим імпедансним циліндром // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 1(15). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 5-9

Місюра А.О., Онуфрієнко В.М., Крапивний О.В. Фрактальні властивості прямокутного хвилеводу з мета матеріальною пластиною // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 2(14). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – С. 15-20

Onufrienko V.M., Slyusarova T.I. An integro-differential model for the interaction of a monochromatic wave with a circular cylinder // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2002. – Vol. 57, NO. 10-11. – P. 23-30 (Scopus)

Онуфрієнко В.М. Диферінтегральні альфа-форми у хаусдорфовій метриці на фрактальних множинах // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – №2(8). – Запоріжжя: ЗНТУ 2002. – С. 31-35

Onufrienko V.M. Absorption of the plane electromagnetic wave energy by a fractal conducting surface // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2001. – Vol. 55, NO. 6-7. – P. 98-103 (Scopus)

Onufrienko V.M. Interaction of a plane electromagnetic wave with a metallized fractal surface // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2001. – Vol. 55, NO. 3. – P. 27-32 (Scopus)

Onufriyenko V.M. Physical and geometric interpretation of electromagnetic fields α-characteristics // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 1999. – Vol. 53, NO. 4-5. – P. 136-139 (Scopus)

Онуфрієнко В.М., Лисоконь І.В., Самолчев П.О., Слюсарова Т.І. Електромагнітні хвилі на фрактальній межі розділу двох середовищ // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. № 1. Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. С. 20-23

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

Onufrienko V.M. Modeling characteristics of field-effect fractal nanotransistor / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufriyenko // IEEE: Proceedings 15th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25-29, 2020. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 586-589. – DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235500 (Scopus)

Онуфрієнко В.М. Ередитарність диферінтегрального шару на фрактально конфігурованому контакті метал-електроліт / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конф. (ВОТТП-2019), м. Одеса, 14-17 червня 2019 р. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2019. – С. 50-51

Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель імітування від’ємних емностей та індуктивностей у фрактально конфігурованому середовищі / В.М. Онуфрієнко // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем: III Всеукраїнська науково-практична конф. (MEICS-2018), м. Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2018. – С. 89

Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель польового транзистора з фрактальним наношаром каналу / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: матеріали VII міжнародної науково-практичної конф., м. Чернівці, 8-10 листопада 2018 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 113-114

Onufrienko V.M. Planar Fractally-Shaped Terahertz Waveguide: on the Goos-Hӓnchen Effect / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufrienko // IEEE: Proceedings of 14th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24, 2018. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018. – P. 1237-1240. – DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336418 (Scopus), (Web of Science)

Онуфрієнко В.М. Метод диферінтегрування граничних умов фрактального типу в задачах дифракції / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // матеріали 18-ої міжнародної наукової конф. ім. академіка М. Кравчука, м. Луцьк-м. Київ, 7-10 жовтня 2017 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – Т. 1. – С. 120-123

Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. Fractal Log-periodical Wideband Antenna: On Geometrical Design and Wave Place Conjugation // Proceedings 16th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2016), Lviv, Ukraine, July 5-7, 2016. – P. 165-168

Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. A Fractal Log-periodical Antenna With Variable Scaling: On Theoretical Model Elaboration // IEEE: Proceedings of 13th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2016), Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-26, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 177-179 (Scopus)

Onufriyenko V.M., Кuzemko A.V. Variable Order Dіferintegral Forms and Maxwell equations Homogenization for fractal Structured Medium / Proceedings 15th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2014), Dnipropetrovsk, Ukraine, 26-28 August, 2014. – P. 65-67

Онуфрієнко Л.М., Онуфрієнко В.М., Долгій О.А. Спонтанна поляризація фрактального нелінійного середовища // Сучасні проблеми фізики, хімії та біології: матеріали 1-ої міжнародної науково-технічної конф., м. Севастополь, 28-30 листопада 2012 р. – С. 16-18

Onufriyenko V.M., Chernyakhovska K.S. Differintegral model of log-periodically structured fractal antenna // Proceedings 14th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), Kharkov, Ukraine, 28-30 August, 2012. – P. 557-560

Onufrienko V. On "α-features" of electrical waves above impedance plane // Proceedings 12th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-1998). – 1998. – Vol. 1, № 737949, P. 212-215 (Scopus)

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 1. Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2000 р.).
 2. Почесна грамота МОН України (2005 р.).
 3. Почесна грамота Запорізької обласної адміністрації (2006 р.).
 4. Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді за підтримки виконавчого комітету Запорізької міської ради (2006 р.).
 5. Нагрудний знак ЗНТУ 3-го ступеня «За бездоганну працю» (2010 р.).
 6. Нагрудний знак ЗНТУ 2-го ступеня «За бездоганну працю» (2015 р.).
 7. Нагрудний знак університету 1-го ступеня «За бездоганну працю» (2020 р.).
 8. Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2020 р.).

 

Рік початку діяльності в університеті: 1975

Мови спілкування: українська, російська, французька

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
кабінет: 201
тел.: +380(61)7646575;+380(61)7698487