Ви є тут

Головна

Прізвище: Козлов

Ім'я: Володимир

По батькові: Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0048-2535

Обліковий запис науковця (Google Scholar): l67dT68AAAAJ

Викладає курси лекцій з наступних дисциплін:
1) Теоретичні основи електротехніки.
2) Загальна електротехніка та основи електроніки
3) Основи теорії кіл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одночасно плідно займається науковою діяльністю. Постійно бере участь у роботі українських і міжнародних конференцій та симпозіумів. За останні 10 років надрукував понад 30 наукових публікацій та 25 методичних вказівок. У 2015 році здав до видання навчальний посібник "Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл".
 
Володимир Володимирович - заступник завідувача кафедри ТЗЕ. З 1 вересня 2015 року Козлов В.В. - заступник декана електротехнічного факультету.
За багаторічну сумлінну трудову діяльність нагороджувався грамотами районної та міської адміністрації. У 2011 році нагороджений нагрудним знаком "За бездоганну працю" II ступеню.
 
Вибрані публікації
 
1. Навчальний посібник "Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл" / Козлов В.В., Набокова О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 362 стр.
2. Система автоматической компенсации емкостных токов замыкания в сетях 6-10 кВ с дугогасящим реактором / Безотосный В.Ф., Козлов В.В. // Сборник НИПКИ НТУ ХПИ. Матерріали міжнародного симпозіуму. - Харьков, 2007.
3. К вопросу повышения точности расчёта выходных характеристик базового многофункционального магнитоупругого датчика / Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В. // Сборник НИПКИ НТУ ХПИ. Матеріали міжнародного симпозіуму. - Харьков, 2009.
4. Частотный метод контроля качества гальванопокрытий / Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В. // Журнал "Электротехника и электромеханика". - Харьков, 2010. 
5. Выбор рациональной частоты тока намагничивания токовихревых преобразователей при контроле материалов / Безотосный В.Ф., Козлов В.В. // Сборник НИПКИ НТУ ХПИ. Матеріали міжнародного симпозіуму. - Харьков, 2011.
6. Система неразрушающего контроля неэлектрических параметров материалов электромагнитными методами / Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В. // Вісник СевНТУ, Серія Механіка, енергетика, екологія. - Севастополь, 2013.
7. Применение токовихревого частотного баланса для контроля свойств материалов накладными преобразователями / Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В. // Сборник НИПКИ НТУ ХПИ. Матеріали міжнародного симпозіуму. - Харьков, 2014.
 

Освіта: вища

  • Диплом інженера: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, рік закінчення – 1977, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства»
  • Аспірантура: Київський політехнічний інститут, рік закінчення – 1991, спеціальність за дипломом – «Горна автоматика»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація:
    «Підвищення ефективності примусового охолодження високовольтних масляних трансформаторів»,                              спеціальність - 05. 09. 01 "Електричні машини й апарати", рік захисту – 2004.
 
адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 266
тел.: +380(61)7644625, +380(61)7698426
e-mail: vvkozlov@zntu.edu.ua, dekanat_etf@zntu.edu.ua